ממיטת חוליו: האדמו"ר מקאלוב במכתב חריף על גזירת החינוך

האדמו"ר המשותק בכל גופו, יוצא במכתב חריף נגד כוונת מדינת ניו יורק להכריח מוסדות חרדיים להכניס לימודים חיצוניים, ולהתערב בסדר הקיים מזה עשרות שנים

האדמו"ר מקאלוב בארה"ב, המשותק בכל גופו ואינו יכול לתפקד, מצליח לתקשר אך ורק בעזרת עיניו, דרכן הוא מצליח לרשום מכתבים וברכות לחסידיו ואוהדיו הרבים שבכל העולם.

הלילה הוא יוצא במכתב חריף נגד גזירת החינוך בניו יורק.

'אקטואליק' מבין את המכתב המלא:

"חנוכה תשע"ט

לכבוד אחינו בני ישראל תושבי ניו יארק ולונדון ודי בכל אתר ואתר

הנה נתפרסם כעת על ידי משרד החינוך בניו יארק, שרוצים להתערב בסדרי הלימודים של מוסדות החינוך הפרטיים של היהודים, להכניס בהם לימודים בלתי רצויים, ולבטלם מלימוד התורה. ושמעתי מחתני היקר כ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א מלונדון, שגם בלונדון סובלים לאחרונה מגזירה כזו. וכן נשמע משאר מקומות.

בזמן כזה ראוי להתבונן, מהו הגורם לזה שדוקא לאחרונה התחילו פתאום בכל המקומות להתאמץ מאוד להתערב בלימודי מוסדות התורה הקיימים כבר עשרות שנים.

התשובה לזה היא, דהנה עיקר השנאה ששונאים אומות העולם לישראל, באה מקנאה, שמקנאים לישראל שקיבלו את התורה הקדושה. כן אמרו חז"ל במסכת שבת, שלזה נקרא הר חורב שניתנה עליו התורה בשם סיני, מלשון שנאה, שמשם יצאה שנאה לאומות העולם על ישראל. וכתב הרמב"ם באגרת המפורסמת שכתב ליהודי תימן, שאפילו כשהגוים בעצמם אינם יודעים טעם שנאתם אלינו, שאינם רואים חשיבות התורה, הנפש שלהם רואה ומרגיש זאת, ומזה יוצא הקנאה המביאה להשנאה, וזה גורם להם להתאמץ לבטל בני ישראל מלימוד התורה.

ולכן מלכות יון שהיו לקויים ביותר במדת הקנאה, התאמצו ביותר להשכיח התורה מישראל, כמו שביאר המהר"ל בספרו נר מצוה, שלכן מצינו שהנביא דניאל ראה בחלומו מלכות יון בצורת נמר, כי טבע הנמר להרוג את אחרים אפילו כשאינו רעב, כי חושש שיהיה לאחר שום מעלה יותר ממנו, וכן מלכות יון התאמצו מאוד לעקור את התורה אפילו כשלא היתה להם כל תועלת מכך, רק מפני גודל קנאתם בישראל שיש להם התורה, אשר אין חכמה כחכמת התורה.

והנה עיקר קיום התורה הוא על ידי תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, אשר גירסא דינקותא לא משתכחא. ולכן אמרו חז"ל על יהושע בן גמלא, אלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שהוא תיקן להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר. ולכן כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עם ישראל להשכיחם תורת ד', גזרו מלכי יון על ישראל שלא ילמדו תורה לילדיהם, רק לימודי חול של היוונים. והם אמרו, שעשו את החוק הזה בשביל דאגתם לטובת הילדים, להבטיח שידעו לעסוק במסחר ולהביא פרנסה כשיגדלו.

אמנם מקובל בפי העולם, שבתקופה זו של היוונים היו תינוקות של בית רבן מתכנסים עם רבותיהם בסתר ללמוד תורה, ואם ראו שיווני מתקרב ובא, אז התחילו לשחוק עם דריידל, שזה היה משחק יווני, וכשהיווני הגיע וראה שהם עוסקים במשחק, אז הניח להם. ואפשר לומר, שלכן בחרו דוקא במשחק הדריידל, כי אין בו שום חכמה, רק מזל בלבד באיזה אות זה יפול, וזה לא מוסיף כלום לכח או למח האדם, וממילא אין בזה שום תועלת לפרנסה, ואף על פי כן ראו שהיוונים היו מרוצים כשראו תמיד שעוסקים בזה. וזה היה להוכחה ולסימן, שיזכרו שאין מטרת היוונים להטיב להם בלימודי חול לצורך פרנסה, אלא כל מטרתם רק לבטל לימוד התורה בגלל קנאה. ולזכר זה נשאר מנהג בישראל לשחוק עם דריידל בימי החנוכה.

דבר זה עלינו לחזור ולזכור גם היום, שכמו שהיה בימים ההם כן הוא גם בזמן הזה, שמה שרוצים להתערב בסדרי הלימודים במוסדות התורה, זה בגלל הקנאה להתורה המביאה חכמה ומדות טובות. ובשנים האחרונות מתגברת קנאה זו ביותר, כי מעת שהתחיל להתפשט כלי הטעכנאלאגיע המסוכנים, הנוער בבתי ספר הכלליים הולכים ומתדרדרים מאד, כי גירוי היצר התמידי וריבוי הידיעות השונות מבלבל שכלם ומבטל כח הריכוז שלהם, ומשתקעים בפשעים ובתאוות מגונות. ועל זה יכולני להעיד מתוך פגישותי עם רבבות ילדים במשך עשרות שנים, שבשנים האחרונות הולך ומתרחב ובולט יותר ויותר היתרון של הלומדים בבתי ספר תורניים על הלומדים בבתי ספר כלליים, שהם מצליחים יותר ברוחניות וגם בגשמיות. וזהו עיקר הגורם שדוקא בשנים האחרונות התחילו להתאמץ ביותר לבטל תינוקות של בית רבן מלימוד התורה, וללמדם לימודי כפירה ופריצות, כדי לבטל היתרון שלהם.

ועל כן על כל אחד ואחד מבני ישראל לראות בגזירות אלו רק סימן טוב על החינוך שלנו, שמזה רואים עד כמה היוונים והמתיוונים של זמנינו מקנאים בזה. ונגד זה עלינו להתחזק ולפעול ביחד כמו החשמונאים בשעתם, שיוכלו להמשיך בלימוד התורה והמצוות. ובזה טוב מאוד מאוד לזכור מה שהיתה הסיבה לנס חנוכה, שמסרו נפשם על לימוד התורה וקיום מצוותיו של הקב"ה, ובזכות זה נעשו בני חורין לגמרי, ואפשר לומר שבזה נזכה גם כן עכשיו להשתחרר מכל הגזירות בעזרת השם יתברך".

על החתום: "משה טויב בהה"צ מוהרמ"ש זצוקלל"ה מקאלוב".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אומרים שגביר אחד אמר שהוא רוצה לתת מליון שקל למי שלא יודע את תוצאות הבחירות המניציפליות חיפשו בכל הארץ ומצאו בן אדם אחד ר' חיים

  אומרים שגביר אחד אמר שהוא רוצה לתת מליון שקל למי שלא יודע את תוצאות הבחירות המניציפליות
  חיפשו בכל הארץ ומצאו בן אדם אחד
  ר' חיים

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב