מן היקב ומן הגורן. הראשל"צ הגר"י יוסף ביקבי ברקן (גלריה)

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הגיע למעמד מיוחד ביקבי ברקן להפרשת תרומות ומעשרות. משה גולדשטיין חזר עם גלריה.