מנהגים והלכות: שיעור מרתק לקראת תשעת הימים

הרב פינטו בשיעורו לרגל ימי בין המצרים, מדבר על החשיבות של הימים בהם שלושת השבועות הם כנגד הספירות של "חכמה" "בינה" "ודעת" שהם כנגד השכל שבאדם. צפו

ימים אלו נקראים “בין המצרים” שהם שלושת השבועות בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, יש להיזהר מפני קטב מררי (שמו של ש-ד מזיק) שהוא שר השולט בימים האלו. ימים אלו הם שורש לכל הנזקים שיצאו לאדם בחיים במשך השנה.
אדם צריך לדעת איך ליישר את דרכיו ולעבור את הזמן הזה בחכמה בתבונה ובדעת כשידו על העליונה, לתקן ולא לקלקל, לדעת איך לא להפסיד נכסים חשובים בנפש ובחיים שלו.

שלושת השבועות הם כנגד שלושה ספירות הראשונות (“חכמה” “בינה” “דעת”):

"חכמה" – היא הרעיון הראשון שעולה במחשבות האדם, טרם שהשכיל להרחיב במחשבתו איך לעשות דבר זה, למשל רעיון לבנות בניין.

"בינה” – היא התכנון של הרעיון שעלה במחשבתו, למשל לתכנן את הבניין.

"דעת" – היא להוציא את הדברים לפועל, למשל לבנות את הבניין.

העבודה בשלושת השבועות האלה הוא לסדר לישר ולחזק את הרעיונות והתכנונים ואז להוציא אותם לפועל בדעת

וידוע מה שאמרו רבותינו הקדושים שלימוד המקרא כנגד ספירת החכמה, לימוד המשנה כנגד ספירת הבינה ולימוד הגמרא כנגד ספירת הדעת.

לכן אנחנו נוהגים שנה שנייה ברציפות בק"ק שובה ישראל, בכל בית מדרש, לסיים בצוותא בשבוע הראשון את חמישה חומשי התורה כנגד החכמה ולחזק את הרעיון לרעיון אמיתי, בשבוע השני לסיים בצוותא את המשניות כנגד הבינה ולחזק את התוכניות לתוכניות טובות
ונכונות, ובשבוע השלישי לסיים בצוותא את הגמרא כנגד הדעת שנוכל להוציא את הדברים לפועל.

מי שיקפיד ב"ה להשלים את הלימוד הזה יחד עם כולם יזכה להשלים את הימים האלה ולבנות כוחות ויסודות להמשך השנה כולה.

הקב"ה יציל את כולנו מקטב מררי ומכל רע ונזכה לגאולה לישועה להצלחה ולסייעתא דשמיא גדולה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.