וּלְקַחְתֶּם לָכֶם: מנהגי ארבעת המינים בבתי גדולי ישראל • סיקור מקיף

איזה אדמו"ר משלם יותר מאלף דולר על אתרוג? מה לרב שטינמן ולאתרוג תימני? ומדוע אף אחד לא יודע על איזה סט מברך האדמו"ר מסאטמר? פרויקט מיוחד: מצות ארבעת המינים אצל גדולי ישראל שליט"א

תמו ההכנות לחג, אתם מתפנים לאגוד את ארבעת המינים שרכשתם בהון ובמאמץ רב, זה הזמן לסקירה מרתקת על קיום מצות ארבעת המינים כפי שנהגו בה גדולי ומאורי ישראל שליט"א.

למגזין חג הסוכות של קוקר –  הקליקו כאן

מרן הגראי”ל שטיינמן
מרן שליט"א נטל אתרוג זן חזו”א, בעל פיטם שגידולו מרשים וצורתו מהודרת. אמנם את הברכה עושה מרן על אתרוג מזן חזו"א, אולם בהמשך הוא מנענע אף אתרוגים מזנים נוספים שמובאים לפניו.

מרן הגר”ג אדלשטיין
מרן הגר”ג אדלשטיין שליט"א נוטל ומנענע אתרוגים מזנים שונים שמבובאים לפניו. עם זאת, את הברכה מברך על אתרוג מזן חזון איש שנבחר עבורו במיוחד.
הגר”ג נוהג לקיים את המצוה בשעה מוקדמת בבוקר, קודם התפילה, בסוכתו.

כ”ק אדמו”ר מבעלזא שליט”א
מספר חסידים העוסקים בתחום ארבעת המינים מביאים לאדמו"ר ד מינים מהודרים בתכלית ההידור קודם החג. בכל יום נוהג האדמו”ר לברך על אתרוג מזן אחר.

את ה’קוישקלאך’ נוהגים בבעלזא לאגוד על פי מנהג האר”י.

כ”ק אדמו”ר מסאטמאר שליט”א

למרות עומס המתברכים ו'הקויטלאק' בעשי"ת, האדמו"ר יושב במשך שעות ארוכות ובוחר לעצמו בעמו את ארבעת המינים שלו לחג.

האדמו”ר משלם על האתרוג למעלה מאלף דולר. בנוסף מקבל האדמו"ר אתרוגים מהודרים מזנים שונים מאת החסידים והמקורבים, כאשר בכל יום הוא לוקח איתו לבית המדרש אתרוג אחר.
בבוקרו של יום טוב ראשון, האדמו”ר קם לפנות בוקר, הולך לטבול במקווה וחוזר לביתו, אז הוא מוציא את ארבעת המינים ומסתגר בסוכה, כשאף אחד לא נוכח בה. איש אינו נוכח עם האדמו"ר בשעת נטילת הלולב בבוקר הראשון.

כ”ק אדמו”ר מצאנז שליט”א

למרות שמגיעים לביתו עשרות חסידים המעוניינים להעניחק לכ"ק האדמו"ר מינים שונים במתנה, האדמו"ר מקפיד לשלם עליהם כדי להדר ב"לכם".

כ”ק אדמו”ר מתולדות אברהם יצחק שליט”א

האדמו"ר מקבל את האתרוג מאת הרה”ח רבי שכנא פרנקל שבבעלות בנו פרדס אתרוגים, שמביא לו גם אתרוג מאילן האתרוגים של מרן הגרמ”י ליפקוביץ זצ”ל, עליו נהג כידוע לברך מרן ה’חזון איש’ זצ”ל.

את האתרוגים והלולבים מקבל האדמו"ר במתנה ועל ההדסים הוא משלם לרה”ח רבי ישראל יורוביץ, המביא לאדמו”ר כמות גדולה של הדסים.

מרן אדמו”ר מויז’ניץ שליט”א

מרן האדמו”ר מוויז’ניץ נוהג לקבל את ארבעת המינים מיהודים שיש בידם חזקה להעניק את המינים בחצר ויז’ניץ מזה שנים רבות.

בהושענא רבה, לאחר התפילה, האדמו”ר מעניק את האתרוג לחסיד המכין ממנו ריבת אתרוגים עבורו לצורך ט”ו בשבט. כאשר את יתר המינים שורפים בשריפת חמץ.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.