מנהלי הגמ"חים יכולים לנשום לרווחה

לאחר שבועות של מו"מ ולחצים מצד יו"ר ועדת הכספים גפני: הושגה פשרה עם משרדי האוצר והמשפטים שתאפשר לגמ"חים להמשיך לפעול
מבלי להיות חשופים לסנקציות הנובעות מהסכם ה- FATCA עם ארה"ב. { בזכות גפני }

בתום דיונים ממושכים ונוכח חשש כבד מפגיעה קשה במוסד הגמ"חים, הגיע היום (ד') יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) להסכמות עם משרדי האוצר והמשפטים, בנוגע להסדרת פעילות הגמ"חים תחת משטר ה-FATCA , החוק האמריקאי בנושא אכיפת דיני המס על אזרחי ארה"ב בחו"ל. עפ"י הסיכומים (מצ"ב ההסכם בקובץ נפרד), הגמ"חים יוכלו להמשיך לפעול ופעילותם תוסדר כגופים לתועלת הציבור (חל"צ) עפ"י שלוש חלופות.

גפני בירך על ההגעה לסיכומים אך ציין "אין לי ספק כי אם הנציגים הישראליים היו מעלים במגעיהם עם האמריקאים את נושא הגמ"חים באופן רציני, לא היינו מגיעים למעמד הזה. הבעיה הזו לא היתה צריכה לעלות כלל. לא היתה בעיה עם הגמ"חים מאז קום המדינה, מדובר במוסדות בהם לא מקבלים משכורות והם נועדו למטרות חסד החל מהלוואות, חלוקת מזון וכלה בסבסוד תרופות שמחוץ לסל. מוסד הגמ"חים הוא מוסד שאסור לפגוע בו".

 

עפ"י ההסכם עם האוצר ומשרד המשפטים, יוכלו מנהלי גמ"חים לבחור באחת מתוך שלוש אופציות להסדרת מעמדם בהתאם להוראות ה- FATCA:

 

  1. גמ"ח קטן – שאין לו פיקדונות של לקוח אשר עולים, בכל נקודת זמן, על 50 אלף דולר ושסך כל הנכסים שלו אינו עולה על 50 מיליון דולר, יצהיר על-כך בפני הבנק עד ליום 15.7.2016 בטופס מיוחד המצוי בבנק ואז יוכל להמשיך לפעול ובלבד שיקפיד להמשך קיום התנאים הנ"ל. לבנק עומדת הזכות שלא לקבל את התצהיר במידה אם יש דברים שגויים בהצהרה העצמית. במידה שכך, יוכלו מנהלי הגמ"ח לפעול בהתאם לחלופות 2 ו- 3 העומדות בפני גמ"חים גדולים.

 

  1. גמ"ח גדול שאינו רשום כיום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) – א. יירשם ברשם העמותות כעמותה. יגיש בקשה לכך עד ל- 15.7.2016 לרבות הגשת תצהיר מעו"ד כי הגיש את הבקשה, שהוא מתעתד לפעול למטרה ציבורית, ימנה לפחות 7 חברים שאינם קרובים, נכסיו והכנסותיו ישמשו להשגת המטרה הציבורית בלבד וכי בכוונתו להגיש דו"ח כספי ל- 2016 עד ה- 30.4.2017. לאור זאת המוסד יירשם כמוסד שאינו מוסד פיננסי-אקטיבי ויוכל להמשיך לפעול. לצורך כך, ימציא שני אישורים. עד ל- 30.10.2016 אישור מרשם העמותות או מרשם החברות על פתיחת תאגיד וכן עד ל- 31.5.2017 אישור על הגשת הדו"ח השנתי ל- 2016 לרשות המיסים. אם לא יוגשו האישורים הללו, הבנק ישלול את סיווגו כמוסד שאינו פיננסי-אקטיבי.

ב. יירשם כמוסד פיננסי-ישראלי-מדווח (לרשות המיסים הישראלית (א"ק)) באתר רשות המיסים האמריקאית (IRS) – הכתובת המלאה מופיעה בקובץ המצ"ב. בנוסף, יירשם באתר רשות המיסים כאן בארץ כמוסד פיננסי לצורכי FATCA.

 

  1. גמ"ח גדול שרשום כיום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) – ימציא אישור על הגשת דו"חות לרשות המיסים עד ליום 31.12.2016 לגבי שנת הכספים 2015 וימשיך את פעילותו כרגיל.

 

יש לציין כי ההסדר הינו לשנה אחת בלבד ועד שתוסדר החקיקה המלאה בעניין.

 

בתום הישיבה שבה השתתפו נציגי האוצר ומשרד המשפטים, קרא יו"ר הוועדה גפני לנציגי הממשלה: "תהיו גמישים בעניין הזה. מלכתחילה לא היינו אמורים להגיע למצב הזה והאמריקאים היו מקבלים את עניין הגמ"חים". המשנה לממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר, פרידה ישראלי, הביעה נכונות להסדיר את כל הנושא והוסיפה: "אין כל סיכוי שהאמריקאים היו משאירים איזשהו גוף פיננסי כזה או אחר, ללא הסדרה בחקיקה לפי הכללים. עפ"י האמריקאים, כל גוף חייב להיות מוסדר ומפוקח. בכל מקרה, שר האוצר כחלון, הודיע שהוא סומך את ידיו על ההסכם שאליו הגענו כאן".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.