מנחם זיידה גרף 2 מנדטים בביתר עילית: "באנו חושך לגרש" – צפו בוידאו

מאות תושבים מיקירי ביתר השתתפו הערב באולמי הגפן בהשתתפות ראשי מפלגת למעננו
נציגי הציבור הנבחרים
ויו"ר המפלגה הרב מנחם זיידה
מחולל מהפכת התושבים בעירנו
תחת הסימן
"חוגגים ניצחון – תחילת המהפך"

שמחה גדולה במטה מנחם זיידה לאחר שנודע כי נכנס למועצה והצליח להביא להישג הגדול כאשר הצליחו להכניס 2 נציגים שכל מטרתם הוא להוביל את ביתר
לתקופה חדשה של טוהר ההנהגה הציבורית והתייחסות נכונה ואנושית לכל אדם וצרכיו באשר הוא.

הרב יונתן עמיצור מועמד מפלגת למעננו הופיע בדבריו בהודיה להשי"ת על כך כי תקופה חדשה
לפנינו שבה אין יותר השלטת פחד אימים על ראשי עם קודש, הרב עמיצו הכריז בפאתוס: מהיום קיימת אוזן קשבת לכל אחד ואחד מאנשי עירנו באשר הוא… אין יותר מקורבים לצלחת, אין יותר עסקונה, אין יותר פחדים, איומים, כל אחד יכול לומר את מה שהוא רוצה, איננו חיים בפחד, אנחנו בני אדם וכולנו בני איש אחד נחנו, ואנחנו צריכים לעזור אחד לשני, זה מהותה של מפלגת "למעננו" תושבים למען תושבים, פרק חדש מתחיל בחיי ביתר – הכריז – פרק שאליו ייחלתי זה 15 שנה, וסוף סוף הוא הגיע, והנורמליות וההגינות תחזור להיות סמל עירנו לתפארת.

הרב עמיצור שיבח את ראשי מפלגת "למעננו" הרב זיידה והרב הולצמן על עמידתם האיתנה מול כל הלחצים במישרין ובעקיפין במסירות ממש
הכול כדי להסיר את חרפת השתלטות הקומבינות מעל העיר ולהחזיר לעיר את השפיות והאנושיות לתועלת כל בני העיר המשוועים זה שנים לכך.

לאחר מכן דיבר הרב שלמה רבינוביץ גם הוא כקודמו דיבר בלהט והכריז כקודמו אנחנו רק בתחילת המהפכה, מהיום רוח חדשה מנשבת בביתר
רוח של יושר, רוח של צדק, רוח של רחמים וחמלה, ורוח של חסד, הרב רבינוביץ קרא לראש העיר רובינשטיין להכיר בכך שיותר מ-60 אחוזים
מבני עירנו הכריזו בקול "אנחנו רוצים שינוי" חלקם בבוחרם במפלגות התושבים "למעננו" ו"יחד" וחלקם בכך שלא הצביעו כלל כיון שלא נתנו אימון במנהיגי העיר "אנחנו לא מציעים לך" – הכריז הרב רבינוביץ – "להתעלם מציבור שכולל בחובו את רוב בני העיר – אנשי ביתר רוצים שקיפות ויושר, ומי שיעשה את העבודה הזאת למעננו זה מפלגת "למעננו" ובראשם הרב זיידה והרב הולצמן אשר שניהם רואים
את הצדק והיושר כדבר ראשון במעלה בהנהגה הציבורית" "ר' מנחם זיידה חזק ואמץ העם איתך, התושבים איתך, התחלת בעבודה, עליך להמשיך בה, ללא חת ופחד, אל תירא ואל תחת, וה' אתך גבור החיל".

לאחר דבריו של הרב רבינוביץ הופיע בנאום מחולל המהפכה ויו"ר המפלגה הרב מנחם זיידה אשר בענוות חן התחיל בדבריו בכך שאיננו באים לנצח גרידא, ואין לנו שום ענין בנקמנות, אנחנו באים לעשות שינוי, אנחנו באים לעשות שינוי בהתנהלות של ההנהגה הציבורית בביתר, בנגישות לכל תושבי העיר, ביחס לכל אחד ואחד, אין לנו ענין בשנאה ונקמה, מטרתנו לעשות את העבודה כמו שצריך, ואני מתפלל שבאמת נוכל לעשות את העבודה כמו שצריך.
הרב זיידה סיפר שתחילה בכלל היסס אם להריץ את המפלגה, אך ההכרח בל יגונה, ומשראו את המתחולל בעיר, החליטו כי חייבים להריץ מפלגה משקל נגד שתתמודד ותנסה לעשות מהפך, לחולל שינוי, לתקן את המעוות, לראות את התושב הפשוט מול העיניים ולנסות לעזור בכל מה שאפשר ולא לתת לאף אחד להפר את זכויותיו.

האמירה ברורה: "אנחנו פה כדי להישאר", "אנחנו פה כדי להיות", "כדי לעשות את זה".

"אך דבר ראשון יש לזכור – הכריז הרב זיידה – עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך, ואנו מבקשים בזאת להודות לה' על רחמיו וחסדיו אשר עזרונו להגיע עד הלום. לא יאומן כי יסופר שאנחנו עומדים כאן וחוגגים את נצחונינו, מול כל הכוחות הגדולים
שביקשו לעצור בעדינו בכל הדרכים האפשריות, ובכל מיני תחבולות אשר אין להם אחיזה במציאות, וגם בלי שום תקציב הגענו להיכן שהגענו…

"נצחוננו זהו נצחון של בני ביתר כולם – עבדנו בלי תקציב, ולא היה לנו כלום, התחלנו מאפס, והגענו לאן שהגענו, לא היינו להגיע לזה ללא נדבת-לבם
של אנשים תושבים שאיכפת להם, אתם אלו שעשיתם בס"ד את הבלתי אפשרי והגענו עד הלום, ומגיע לכם מחיאות כפיים סוערות".

לאחר מכן – הבהיר הרב זיידה – איננו באים לעשות מחלוקת, כל רצוננו הוא להבליט מהיום את זכויותיו של האזרח הפשוט, להביא רוח של חמלה וחסד במסדרונות העירייה, לדאוג שתקציבים המגיעים לציבור, באמת הולכים לאן שהם צריכים ללכת".
כספי ציבור – הכריז הרב זיידה – הינם יותר יקרים מכספים פרטיים של מאן דהוא, וצריך לדאוג שכל הכספים האלו באמת ילכו למבני ציבור, לתועלתם של כל בני עירנו ללא הבדל של מפלגות וקהילות למיניהם, אלא שכולם, כולם, יקבלו את מה שמגיע להם.

"אין דבר כזה – הכריז הרב זיידה – שחודשיים לפני הבחירות אין ניתוקי מים, וכבר למחרת הבחירות אנו שומעים על מאות של ניתוקי מים, צריך להפסיק את זה, הציבור הוא לא משחק, התושב הוא לא אחד שאפשר להתעלל ברגשותיו ולנצל אותו לצרכים פוליטיים כאלו ואחרים, וניתוקי מים גם זה לא משחק של מה בכך, וצריך לזכור שגם לעתים רחוקים כשכבר אין ברירה, זה חייב להיעשות בחמלה
ובחסד, מה גם שמרבית הפעמים מדובר באנשים שיי יום שאין מי שידאג עבורם".

"לא באנו לריב" – אמר הרב זיידה – "אך גם לא באנו לשקוט על השמרים, באנו לעשות שינוי, באנו חושך לגרש, באנו להציל את הנעשק מידי עושקו, באנו להיות תומך לאביון ולעני, באנו להאיר ולהיטיב
ולהיות לפה לכל תושב ותושב באשר הוא ללא הבדל חוג ועדה", "אנו קוראים לראש העיר להתייחס בכבוד למהפכה, איננו מתכוונים להרפות, אנחנו רוצים שקיפות ויושר, הגינות וצדק, שוויון והתייחסות מכובדת לכל אחד ואחד מתושבי עירנו, גם הפשוט ביותר".

הרב זיידה – גם ביקש למחות בדבריו על היחס המזלזל של אלו שזלזלו בגאב"ד העיר ביתר הגאון הגדול רבי דוד צבי אורדנטליך שליט"א, גם היו כאלו – אמר – שניסו להמעיט בערך החלטת הגאב"ד שבפירוש אפשר לי להתמודד לראשות העיר, וניסו לזלזל בכבודו בשל כך, אנחנו לא מסכימים עם זה בשום אופן, והבהיר כי סמכותו של גאב"ד העיר הינה בפירוש הסמכות ההלכתית העליונה בעיר וחלילה מלזלזל בזה בשום אופן.

בסופו של דבריו שוב הבהיר "איננו אנשי מדון, אנו רוצים את ביתר שלוה ורגועה, אך לצד זה אנו דבקים במטרה שלשמה חתרנו, אנו מאמינים בצדקת הדרך,
יש לנו דרך ארוכה לעשות, וסוף האמת להצליח ולהאיר באור יקרות".

"הרב זיידה גם הזכיר לטובה את זכר נשמת אביו העסקן הדגול ראש וראשון לכל דבר חסד הרב דוד זיידה זצ"ל ואמר שאלתי את אמי תבלחט"א האם אבא בשמים יש לו נחת מהתנהלותי, והיא אמרה לי, כן, אני בטוחה שכן, זה היה תמיד דרכו של אבא לזכור כל יהודי ויהודי באשר הוא, יושר והגינות, והתייחסות אנושית ובחמלה לכל אחד ואחד, ואנחנו ממשיכים את הדרך הסלולה הזו, לעזור ולסייע ולהיות לפה לכולם ללא הבדל חוג ועדה, ספרדים ואשכנזים, ליטאים וחסידים, וכל שאר האוכלוסיה.

בסיום דבריו הודה הרב זיידה לכל העוסקים במלאכה, לכל המתנדבים היקריםאלו המעטים שהעזו לומר את דעתם בגלוי, ואלו המרובים אשר עזרו וסייעו במסירות נפש ממש מאחורי הקלעים, עכשיו כשהכול מאחורינו, כבר אפשר לומר, לולא העזרה
שלהם לא היינו מגיעים עד הלום ומגיע להם מחיאות כפיים, הרב זיידה שיבח את חבריו למפלגה הרב הולצמן והרב עמיצור, הרב גוטליב והרב פורגס, אשר ללא מורא עמדו ועמלו מול כל האיומים באמונתם בצדקת הדרך לחולל את השינוי הטוב בעירנו, וכמו
כן הזכיר לטובה את שני חברי המועצה לשעבר אחיו מנכ"ל מוסדות ויזניץ הרב דוד זיידה לשעבר נציג ויזניץ במועצת העיר, והעסקן החשוב איש אשר יש לו זכויות רבות בעשייה הציבורית בעירנו הרב שמעון לף לשעבר נציג דגל התורה בעירייה על תמיכתם הרבה ועל חלקם הרב במהפכה החיובית.

כיבדו את המעמד מאות מבני עירנו, ובראשם הרב שמעון לף נציג דגל התורה בעירייה, הרב אורי הולצמן נציג חב"ד בעירייה, הרב בנימין פורגס מועמד לנציגות בעירייה, הרב דוד פרידמן מועמד לנציגות בעירייה, הרב יונתן עמיצור מועמוד לנציגות בעירייה, מרביצי תורה ואנשי חסד, וכאמור מאות מבני העיר אשר באו להודות לה' על הנצחון ולחזק את רוח אנשי החיל.

לאחרי הנאומים יצא כל הקהל בריקודים סוערים ובשירה ובזמרה לה' על כל החסד אשר גמלנו מתוך הרגשת חרות ושחרור, הרגשה של התחלה חדשה וטובה לבני עירנו, התחלה של טוב וחסד, של צדק ויושר, של הגינות ושקיפות בכל מה שקשור
להנהגה הציבורית לכל שכבות האוכלוסיה לצרכיהם השונות והמגוונות כמו שצריך.

בתום הריקוד התפזר הציבור מתוך תחושה טובה שסוף סוף משהו חדש טוב וטהור מתחיל בביתר, לתועלת כל בני העיר בכלל ובפרט, אמן.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. זיידה חוץ מזה שהוא גרף 2 מנדטים הוא עזר לפינדרוס להתפטר ממנו בצורה נקייה בלי לכלוכים ושטויות

    רואה הנולד |
    הגב