"מנע את הבזיון והפרובוקציה המתוכננת"

"הפעילו את סמכותכם וחובתכם למניעת חילול הכותל המערבי על ידי קבוצה קולנית ופרובוקטורית בניגוד לחוק" {מקלב דורש מהיועמ"ש}

כך פנה ח"כ הרב אורי מקלב ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט וממפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב יורם הלוי, לאחר שבראש חודש חשוון החליטה המשטרה שלא לאכוף את המיצגים הקולניים והפרובוקציות בכותל המערבי בראש ועל רקע החשש כי המשטרה לא תתערב בפרובוקציה המתוכננת לראש חודש כסלו

על רקע מדיניות המשטרה שלא מנעה בחודש האחרון את חילול קדושת הכותל המערבי וחילול ה' בידי הקבוצה הקולנית הקבוע ולנוכח חשש כי עמדה זו תשוב על עצמו גם השבוע, בראש חודש כסלו, פנה ח"כ הרב אורי מקלב (יהדות התורה) אל היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט ואל מפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב יורם הלוי – ודרש מהם להורות על אכיפת החוק בכותל המערבי בראש חודש ללא שום פרשנויות כפי שהחוק דורש מהם במפורש. "בראש חודש חשוון ביצעה אותה קבוצה קולנית פרובוקציות נלוזות, ברחבת הנשים שבכותל המערבי בניגוד לחוק ולתקנות המקום, תוך רמיסת כל חוק ומשפט ופגיעה בקדושת הכותל וברגשות המתפללים במקום מקודש זה, בניגוד לחוק ולהוראות היועץ המשפטי לממשלה – ולדאבוננו הם מתעדים לשוב השבוע ולפגוע בקדושת הכותל וברגשות המתפללים", הדגיש מקלב בפנייתו ליועץ המשפטי לממשלה ולמפקד מחוז ירושלים.

לדברי ח"כ הרב מקלב, "למרבה האבסורד, בראש חודש שעבר לא נטלה המשטרה את האחריות לשמירה על הסדר ולמניעת פעולות בלתי חוקיות בכותל המערבי על ידי קומץ תימהוני ופרובוקטיבי זה והטילה את האחריות של הסדרת הנושא על 'הקרן למורשת הכותל המערבי" שעל פי חוק אין בידיה כלים לעצור את פורעי החוק הללו".

לפיכך דורש ח"כ הרב מקלב מהיועץ המשפטי לממשלה להפעיל את סמכויות האכיפה כחוק נגד אותה קבוצה שמעוררת פרובוקציות וכן הוא דורש ממפקד מחוז ירושלים במשטרה להפעיל את מלוא סמכותה של המשטרה למניעת האירועים המקוממים והבלתי חוקיים הללו.

בעקבות פנייתו לגורמי אכיפת החוק מדגיש ח"כ הרב אורי מקלב כי "הכותל המערבי וקדושתה אינם ניתנים למרמס על ידי קבוצה שכל מטרה לעורר פרובוקציות וחילול הקודש, ובוודאי שאין לאף גורם חוקי להתעלם מכך לנוכח האיסור המפורש בחוק על אותן פרובוקציות".