מספר הסטודנטים החרדים גדל פי שישה בעשור

לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מספר הסטודנטים החרדים לתואר ראשון עלה בהתמדה עד 2015 והמגמה נעצרה בשלוש השנים האחרונות. כך פורסם הבוקר ב'הארץ'

כותרת ראשית הבוקר בעיתון "הארץ": מספר החרדים הלומדים לתואר שני עלה פי 5.8 בעשור האחרון – כך עולה מדו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אותו מפרסמת הבוקר העיתונאית שירה קדרי עובדיה ב'הארץ'.

לפי הדו"ח, בשנת הלימודים 2010-2009 למדו 290 חרדים או מרקע חרדי לתואר שני במוסדות ההשכלה הגבוהה, ואילו בשנת הלימודים 2017-2018 למדו 1,699 חרדים לתואר שני. בשנת הלימודים החולפת האוניברסיטאות היו מסגרת הלימודים שנבחרה על ידי המספר הגבוה ביותר של סטודנטים חרדים לתואר שני (829), ויתר הסטודנטים נחלקו בין המכללות האקדמיות לחינוך (585) והמכללות (285).

לפי הדו"ח, מספר החרדים הלומדים לתואר ראשון הוכפל לאורך השנים, ועלה מ-3,575 סטודנטים בשנת הלימודים 2010-2009 ל-8,186 סטודנטים בשנת הלימודים 2018-2017. לצד זאת, בשלוש השנים האחרונות הופסקה מגמת העלייה, וחלה ירידה במספר הסטודנטים לתואר ראשון באקדמיה: בשנת הלימודים 2016-2015 החלו 3,477 חרדים את לימודיהם לתואר ראשון, ואילו בשנת הלימודים החולפת החלו 3,108 חרדים ללמוד לתואר ראשון.

יצוין כי העלייה מתייחסת לסטודנטים שהחלו ללמוד, והיא אינה משקפת את מספר הזכאים לתואר.

טיוטת דו"ח מבקר המדינה בנושא, שפרטים ממנה הובאו ב"הארץ" כבר לפני כחודש, הצביעה על אחוזי נשירה גבוהים של חרדים מלימודים אקדמיים, שמגיעה לכ-60% – פי שניים ויותר בהשוואה לסטודנטים אחרים.

יש גם לציין כי לפי הדיווח הבוקר, חרף העלייה הכללית במספר הסטודנטים בוגרי החינוך החרדי, ביחס לשאר האוכלוסייה היהודית שיעורם של הממשיכים ללימודים אקדמיים נמוך. נכון לשנת הלימודים 2015-2016, שיעור ההשתתפות של חרדים בלימודים אקדמיים היה 12% – פי 4–4.5 פחות מאשר בקרב יהודים לא חרדים.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.