מעורר הדים • מרן הגר"ח קניבסקי אמר: "סיימתי מסכת בחלום" – ומה אמר על זה מרן הגראי"ל? – הסיפור המלא והמדהים

קו החשיפות מפרסם היום סיפור מעורר הדים רבים שאירע בשבוע שעבר יום רביעי בשעות הצהריים עם הגר"ח קניבסקי, היה זה כשעלה על יצועו לתנומה קצרה, לאחר שהקיץ משנתו ביקש מנכדו הגר"ג הוניגסברג שיביא לו את יין הסיומים המפורסם.

נכדו שהתפלא על כך מאוד שסבו מבקש ממנו בקשה מפתיעה כזאת, ועוד בעצומם של ימי בין המצרים ותשעת הימים, וגם זכר שמדי שנה הגר"ח מסיים את מסכת יבמות לא ביום בהיר אלא דווקא מקפיד שיהיה זה ביום ערב של תשעה באב.

כששאל את זקינו לפשר מעשיו, נשתומם כולו מתשובת מרן הגר"ח שאמר לו באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי סיים את מסכת ברכות בחלום באמצע השינה בחלום, הנכד ההמום חזר ושאל אותו כמה זמן זה לקח לו השיב לו: "פרעהג נישט צו פיל" – ובתרגום חופשי כאומר אל תשאל הרבה שאלות, אלא תעשה מה שאמרתי לך, ודי.

אך בזאת לא תם הסיפור המופלא, כי כשסיפרו על כך למרן הגראי"ל שטיינמן, ואז העיר אחד המקורבים ששהה בחדר כי ר"י סלבודקא הגר"ד לנדאו אמר כי יכול הוא להעיד נאמנה שהחזו"א הקדוש לא ערך סיום על מסכתות בימים אלה.

הגראי"ל הצדיק את דברי המקורב ואף סיפר שפעם הגיע הגר"ש ברמן זצ"ל לחזו"א זצ"ל וסיפר לו שהוא חושב לעשות סיום על מסכת כתובות. אמר לו החזו"א שרק אם הוא יודע לחזור בעל פה על כל העניינים הסבוכים ב"סוגיה דמומין", יערוך סיום, כי אם לא אין זה נקרא סיום. ואף קבע כלל שלעשות סיום על מסכת יכולים רק אם יודעים את סוגיות פרקי המסכת על בוריים.

עוד הסביר מרן הגראי"ל כי "אצל אדם שאינו מסוגל ללמוד בעיון ולהעמיק ולברר סוגיות הרי שלימוד כל המסכת גמרא ורש"י נחשב סיום. אולם אצל תלמיד חכם שמסוגל להעמיק אין זה נחשב סיום כל זמן שלא למד בעיון את המסכת ותמיד אפשר להעמיק יותר ויותר".

לאחר שאמר את דבריו על ענייני סיום מסכת אצל צדיקים אחרים התייחס הרב שטיינמן באופן מפתיע ומעורר התפעלות לסיפור המעורר הדים בארה"ק על סיום המסכת של מרן הגר"ח בעת השינה: "אין ספק שאצל מרן הגר"ח קנייבסקי היא שמחה גדולה לכולנו שזכה לסיים, כי כל התורה כולה מונחת אצלו בקופסה, וכי מרן הגר"ח מסוגל לומר שזכה לסיים מסכת בחלום ולשתות יין בתשעת הימים". סיים. בהתפעלות. לעיני השומעים הנדהמים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.