מעל 25 מיליון ₪ הוחזרו לציבור על שימוש יתר בטלפונים בגל הראשון

מנויים רבים בקרב המגזר החרדי חרגו ממכסת הדקות הבסיסית בחבילות הסלולר

התמודדות מדינת ישראל עם התפשטות נגיף הקורונה, הביאה לשינוי קיצוני במאפייני הצריכה של המנויים בצריכת תקשורת בדגש על לימוד מרחוק ועבודה מהבית בהיקפים משמעותיים (עלייה של כ- 25% בממוצע בתעבורות הנייח והנייד מהנהוג בתקופת שגרה).

לצד המאמץ המרכזי שנועד לוודא שבהיבט הטכני הרשתות עומדות בעומסים הלא שגרתיים שפעלו עליהן, משרד התקשורת יזם בעיצומו של המשבר שורת החלטות והסדרים בנוגע לתשלומים לחברות התקשורת בכדי להתאימם למצב החדש. אותם הסדרים מתייחסים לחודשים מרץ עד יוני 2020.

זיכוי המנויים הינם בגין הסדרים בנושאים אלה:

• היקף שימוש מוגבר על ידי מנויים אשר מבנה חבילות התקשורת שלהם כולל תעריפים עבור דקות החורגות ממכסת הדקות המקורית בחבילה, השפיע על היקף התשלום לחברות התקשורת. מנויים רבים חרגו מדקות השיחה הכלולות בחבילות ובעקבות כך הדבר עשוי היה להוביל לתשלומים בלתי סבירים לחברות התקשורת.

• מנויים רבים בקרב המגזר החרדי, שלרוב אינו צורך אינטרנט, חרגו ממכסת הדקות הבסיסית בחבילות הסלולר, כאשר המשמעות הכלכלית המסתמנת של החריגות היתה צפויה להביא לעלייה של מאות שקלים בסך התשלום החודשי למשפחה.

כאמור, בהתאם להסדרים השונים, להלן פירוט הזיכויים/אי גבייה:

• חברות הטלפוניה הנייחת זיכו כ-123 אלף מנויים בסכום מצטבר של כ- 13 מיליון ₪.
• חברות הסלולר זיכו כ- 96 אלף מנויים בסכום מצטבר של מעל 12.5 מיליון ₪, בגין תשלומים בעד חריגת דקות שיחה.

הזיכויים הועברו ישירות לאמצעי התשלום של המנויים המעודכנים במערכות החברות או באמצעות המחאות שנשלחו בדואר למנויים המשלמים חשבונותיהם במזומן וחלק מהזיכויים קוזזו מחשבונות טלפון עתידיים .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.