מעמד חלוקת פרסים שנתית ומבחן פומבי לחתני ת"ת ויזניץ אלעד – גלריה מרהיבה

ברגשי שמחה וקורת רוח נערך ברוב פאר והדר מעמד חלוקת פרסים לתלמידי ת"ת "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד ולמצטייני מפעל המשניות "משנת אד"ם" שנבחנו על אלפי משניות בכתב ובע"פ

 בהשתתפות רבנים חשובים, צוות החינוך, הורים וסבים מאושרים, ומאות תלמידי הת"ת, נחגגה חלוקת הפרסים השנתית, בסיום החזרה והבחינה של מאות התלמידים על אלפי משניות בע"פ בהצטיינות נפלאה, כשבסיומם נבחנו אצל – כ"ק אדמו"ר מאנטיניא שליט"א, כ"ק האדמו"ר ממישקולץ – פ"ת שליט"א, ואצל הרה"ג ר' אברהם פייערווערגער שליט"א רב ומו"ץ שע"י ק"ק סאטמאר בעירינו, אשר הפליאו וציינו לשבח את ידיעותיהם.

קדם למעמד, חלוקת תעודות מרגשת ורבת השראה בבית מרן אדמו"ר שליט"א, רבינו שליט"א הביע את הנאתו וקורת רוח למראה התלמידים החביבים שהודות ליגיעתם ועמלם בתוה"ק הגיעו להישגיהם הנפלאים והמרשימים.רבינו הדגיש בדבריו, כי ברור שהתלמידים השקיעו כל כוחם ומרצם שלא ע"מ לקבל פרס, אלא לעשות נח"ר לאבינו שבשמים, אלא שכנגד ה"שאור שבעיסה" המעכב הובטח להם הפרס והעידוד. התלמידים המצטיינים עברו בסך וקיבלו מידי רבינו שליט"א תעודות הערכה מרשימות המעידות על הצטיינותם ותאריהם "נזר המשנה", "פאר המשנה", ו"פרי ברכה", כשרבינו מביע הנאתו ומאציל מברכת קודשו, לכל אחד ואחד בחיבה והערכה.

לאחר דברי פתיחה קצרים ע"י המנחה, הוכרזו שמות 22 התלמידים המצטיינים, שהגיעו להישגים הגבוהים והמרשימים של למעלה מ – 500 ו – 600 משניות בע"פ, והתעטרו בתארים הנכבדים "נזר המשנה" ו"פאר המשנה", ונקראו לעלות ולשבת ע"ג בימת הכבוד המפוארת, ולהתכבד בכבוד התורה הראוי להם, לקול תשואות ומצהלות התלמידים.

חרוזים מיוחדים ומרגשים בגודל מעלת המשנה והיגיעה בתורה הושרו ע"י מקהלת פרחי ויז'ניץ אלעד, בניצוחו של המלמד הנמרץ הר"ר נפתלי פולק הי"ו, ובליווי תזמורתו של המלמד המוכשר הר"ר יוסף אריה גפנר הי"ו, שהנעימו את המעמד. מסכת מיוחדת ומרגשת על לימוד המשנה בימי צר ומצוק מתוך דחק ועוני, הוצג והושר ברוב חן ע"י תלמידי חמד בשיר ובזמר.

מנהל הת"ת הרב יצחק רוט שליט"א נשא דברים, במעלת לימוד התורה של תשב"ר, כשכדרכו שוזר ומאיר בדבריו נקודות חינוכיות חשובות המשתלבות בלימוד המשנה והחזרה, כמו"כ העלה על נס את הפעילות הברוכה של מפעל המשניות וזכותם הכבירה.

לזכות ולכבוד היתה השתתפות כ"ק האדמו"ר מאנטיניא שליט"א, שאף נשא מדברותיו והפליג בשבח מעלת המשנה, ולומדיה בטהרה התלמידים החביבים שיחיו.

ברוב כבוד ויקר התקבל כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א בהופיעו במיוחד לכבד את המעמד המפואר בהשתתפותו, בדבקות קודשו עמד על לימוד התורה בבחי' "עסק", ולא כלימוד גרידא שהיא התבלין והעצה נגד היצר, וציין את ההתלהבות וה"ברען" שנלוו לתשובותיהם הנפלאות של בחורי וילדי החמד, בהדגישו כי בוודאי זהו מכוחו של אותו צדיק ונשגב כ"ק רבינו זי"ע זצוקללה"ה.

הערכה מיוחדת והוקרה הביעו צוות מפעל המשניות למנכ"ל המוסדות המסור, העומד מאחורי האימפריה האדירה – מבצרי התורה והחינוך ויז'ניץ אלעד, והתומך ומסייע רבות בידי מפעל המשניות, הר"ר חיים מאיר הכהן כץ הי"ו. פיטום הקטורת על קלף בנרתיק עור מהודר עם הקדשה אישית, הוענק למנכ"ל כסגולה להצלחה במפעליו הכבירים – ע"י האדמו"ר ממישקולץ שליט"א.

במהלך המעמד נערך חידון מיוחד למצטיינים בו קבלו התלמידים דף שאלות מכל המסכתות שנלמדו, ובפרק זמן קצוב השיבו התלמידים בכתב על כל השאלות, לאחמ"כ נשאלו התלמידים – כ"א בתורו – שאלה אחת מתוך השאלות, ותשובותיהם הקולחות והרהוטות הפליאו ושמחו לב כל רואיהם שהתענגו על ידיעותיהם המופלאות.

הכרת טובה הובעה לפטרוני המפעל ה"ה משפחת שטרן ובראשם העסקן הר"ר ברוך שטרן הי"ו שנדבה ליבם בחכמה להחזיק בידי מפעל הקודש, לזכר ולעילוי נשמת ראש המשפחה הגה"ח ר' אברהם דניאל ב"ר משה זצ"ל.

בשם המשפחה נשא דברים הרה"ג ר' אלימלך שטרן שליט"א מחשובי מגידי השיעורים בב"ב. פרסים יקרי ערך – סטים ספרים מפוארים חולקו למצטיינים ע"י הרבנים הגאונים שליט"א רב קהילתנו הגרמ"מ פקשר שליט"א והגאון ר' אריה וייס שליט"א – רב דקהילתנו הק' בלונדון המעטירה, שנכדיו נמנו על התלמידים המצטיינים בלעה"ר, והשתתפותו כיבדה ופיארה את המעמד הנכבד, סטים חולקו גם ע"י האדמו"ר ממישקולץ, וע"י הגרח"ש נייהוז שליט"א, מעטפות ופרסים חולקו ע"י הרה"ג חיים שטרן, והרה"ג ר"א פייערווערגער שליט"א.

כמו"כ חולקו מעטפות הערכה ופרסים לשאר התלמידים הנבחנים במפעל המשניות, ע"י הר"ר ברוך שטרן הי"ו תומך המפעל. עלון מיוחד שנערך בטוב טעם הופק לרגל המעמד ע"י מח' יח"צ במוסדות ויז'ניץ אלעד. חידונים והגרלות נערכו לכלל תלמידי הת"ת שהשתתפו בגיל במעמד חלוקת הפרסים, וברון שיר ושבח ננעל המעמד המפואר ברגשי הלל ותודות לה'.

        חלוקת פרסים משנת אדם התשעד2 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד3 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד4 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד5 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד10 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד11 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד13 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד14 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד17 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד18 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד19 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד20 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד22 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד23 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד24 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד26 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד29 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד30 חלוקת פרסים משנת אדם התשעד31 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד1 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד2 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד4 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד6 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד9 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד14 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד18 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד20 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד21 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד22 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד23 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד24 מפעל המשניות חלוקת פרסים תשעד26

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.