מעמד רב רושם באירוע מבחן פומבי שנערך לילדי ת"ת דרך המלך באלעד בהלכות שבת

השאלות שיקפו את הלכות השבת על כל גווניו כאשר העיקר סבב לפי הנושאים האקטואליים אשר יכולים להישאל בכל בית יהודי בשבת

לאחר שבועות רבים של לימוד ושינון הלכות שבת על פי משנתו של מרן 'מאור ישראל' רבי עובדיה יוסף זצ"ל, התקבצו להם מאות חניכי ת"ת דרך המלך בליווי מחנכיהם והוריהם הנרגשים לבית הכנסת 'זכור לאברהם' בכדי לצפות בשלש עשרה הילדים המופלאים שזכו והגיעו לשלב הגמר המכריע.

התלמידים שהגיעו לשלב הסופי, נבחרו מתוך כיתות ה וו' כאשר לכל כיתה מקבילה משלו, כאשר בס"ה מתוך מאה ילדים, נבחרו י"ג מובחרים.

לניהול המבחן ובחינת התלמידים המובחרים הגיע במיוחד הרה"ג רבי אופיר מלכה שפתח בדברים על שבח הת"ת ואיכות התלמידים ובראשם המנהל הנכבד הרב ישי יזדי,שזרע וגם קצר עוד לפני המבחן ,כאשר התלמידים שיננו ללא הרף את לימודי הלכות שבת בת"ת ואף בשעות שלאחר גמר הלימודים.

אל הבמה עלו הילדים הנבחרים לקול תשואות חבריהם כאשר השיר "אשרי מי שעמלו בתורה" מתנגן ברקע, אף ההורים הצטרפו לשירה כשבינות לקהל ניתן היה לראות גם סבים שהזילו דמעה למראה המרגש של 'ובא ותלמודו בידו'
המבחן התנהל בשלושה סבבים, כאשר מסבב לסבב השאלות נעשות יותר ויותר מורכבות ופחות קלות.

הרב מלכה ניווט את השאלות בחן וברוגע ואף קבע את רף הניקוד לכל תלמיד ותלמיד, סיפור מעניין אירע במהלך המבחן, כאשר אחד התלמידים השיב תשובה על פי פסקו של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל ואילו הרב מלכה טען כי הפסק שונה, במקום החל מו"מ בין הרבנים ולתלמיד ואז התברר כי מרן זצ"ל חזר בו מפסקו זה ופסק להקל, היופי היה שהתלמיד ידע לומר את שני הפסקים גם יחדיו מה שגרם לרב ולצוות החינוכי נחת רוח מרובה.

יצויין כי השאלות שיקפו את הלכות השבת על כל גווניו כאשר העיקר סבב לפי הנושאים האקטואליים אשר יכולים להישאל בכל בית יהודי בשבת.

הסבב האחרון הגיע, כאשר כל שאלה כללה כמה סוגי שאלות וכמה סוגי תשובות, התלמידים השיבו בעוז ובגאון ועל אף 'ניסיונותיו' של הרב מלכה להתפלפל ולשנות את התשובה הנבחנים עמדו מאחורי התשובות ואמרו אותם בשטף ובביטחון רב.

הרב מלכה שיבח את התלמידים הנבחנים על תשובותיהם הרהוטות והמלאות וסיפר על עצמו שכשהיה בגילאי התלמידים הנבחנים, לא ידע אפילו עשירית מהכמות והאיכות שהתלמידים דנן ידעו… הסגולה לדעת, אמר הרב, היא ללמוד ולשנן ורק כך ניתן לגדול בתורה ,הרב הוסיף ובירך על שינוי שמו של הת"ת החל משנה"ל הבאה לשם 'מאור ישראל' ע"ש ולזכרו הטהור של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל וכי הוא מאחל לתלמידים הנבחנים כי יזכו לשבת באהלה של תורה כל ימי חייהם ולהפוך להיות ברבות הימים 'מורי הוראה' בעצמם, אין ספק 'כי שמא קא גרים' וסייעתא דשמיא מיוחדת תלווה את התלמידים סיים הרב.

לאחר מכן התכבד הרה"ג רבי שקד בוהדנא שליט"א, שהגיע לאירוע בכדי לראות במו עיניו את בני תלמידי קהילתו שמחים בשמחת התורה לשאול את 'שאלת הרב'.

יצויין כי הרב בוהדנא שאל שאלה קשה ומורכבת שלא הופיעה בחומר שהילדים למדו והיא ניתנה כשאלת רשות
תדהמה מילאה את האולם כאשר כל י"ג הנבחנים הרימו את ידיהם לאות כי בידיהם התשובה, בכדי שלא לקפח, חילק הרב את שאלתו לשלושה ילדים שענו בבהירות ובחן תשובה מלאה ומפורטת תוך הבאת כל המקורות וההסברים לתשובה.

הרב בוהדנא אמר כי הוא מתרגש להיות בערב כזה ליד צורבים צעירים כ"כ שכבר שולטים בהלכות שבת אליבא דהלכתא ובירך הן את התלמידים שעלו לשלב הגמר והן את שאר הילדים כי ימשיכו להגות בתורה הקדושה בקדושה ובטהרה וכי ההורים והמחנכים ימשיכו לרוות מהם מלא חופניים דקדושה.

בסיום הערב המרגש אמר הרב יזדי כי לאור הוראתם של גדולי ישראל אין הוא מכריז על חתן וסגנים , אלא על ששה ילדים שזכו יחדיו ,ששת הילדים הנרגשים שזכו התייצבו בסך וקיבלו בסך וקיבלו פרס סט ספרים 'מאור ישראל' מד"ת של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

תחרות נוספת שלא התקיימה בין התלמידים, אלא בין הכיתות התקיימה בין כותלי הת"ת כאשר על מסך מיוחד בלובי הת"ת הוקרנו הממוצעים של כל כיתה בכל שלב שנערך בת"ת כשלב מקדים למבחן הפומבי. הכיתה שזכתה הייתה כיתתו של המחנך הרב קאפח, הם זכו במתנה ייחודית בסך: 1000 ₪. 500 ₪ פרס אישי למחנך ו – 500 ₪ לילדי הכיתה לשימוש ליום טיול, גיבוש וכדו'.

כל הילדים מארבעת הכיתות אף זכו לקבל 'הגדה של פסח עם חידושי הלכות שחיבר הרה"ג ר' אופיר מלכה' עם הקדשה אישית בכתב ידו של הרב.

בחלוקת הפרסים לילדי החמד כובד ר' שמעו סגרון שהגיע במיוחד מיבניאל .שע"ש בנו יוסף ז"ל התייסדו המבחנים על הלכות שבת הנעשים במאות ת"ת ברחבי הארץ.

ההורים הרבים שהשתתפו במבחן הודו למנהל הת"ת הרב ישי יזדי על המסירות וההכוונה במשך כל 'זמן חורף' ועל הרעיון המבורך של עריכת מבחן ממש בסיום כך שהתלמידים שקדו ללא הרף על משנתם.

הרב יזדי סיכם את הערב המיוחד ואמר כי הוא רואה סייעתא דשמייא מיוחדת במבחן זה ובפרט לאחר ששם הת"ת יקרא בשנה"ל הבאה בשם 'מאור ישראל ' ע"ש ספרו של מרן שלכן אף נבחר ספר זה לחלוקה בקרב התלמידים המובחרים, הרב יזדי הביע את תודתו לסגנו הרב אי"ש מזרחי ולאב הבית רועי כלפון.

ההורים והילדים שבו לביתם כאשר עוד רבות בימים ייזכר הערב הגדול של הוקרת התורה ולומדיה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.