מעתה מעסיקים קטנים יוכלו להפקיד תשלומים לקופות גמל עד פברואר 2019

הארכת תקופת ההיערכות למעסיקים קטנים נועדה לאפשר להם להשלים את היערכותם לממשק המשופר

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הודיעה היום על שינוי מועד כניסתה לתוקף של רפורמת ממשק התשלומים לגבי מעסיקים קטנים. בישראל כ-235,000 מעסיקים קטנים (עד 20 עובדים), ולהם כ- 1 מיליון עובדים.

בהתאם להודעת הרשות, מעסיקים קטנים יחויבו להעביר מידע וכספים פנסיוניים של עובדיהם לקופת גמל בהתאם להוראות ממשק תשלומים החל מפברואר 2019 במקום מפברואר 2018. הארכת תקופת ההיערכות למעסיקים קטנים נועדה לאפשר להם להשלים את היערכותם לממשק המשופר ולהתנסות בו.

ממשק תשלומים מסדיר את האופן שבו מעסיק מפקיד כספים למוצרי החיסכון הפנסיוני של עובדיו ואת המידע שעליו להעביר אגב אותה הפקדה. מטרת הממשק היא להבטיח שמירה על רישום תקין של הזכויות הפנסיוניות של העובדים ולצמצם אפשרות לטעויות בתהליך הפקדת הכספים.

בדצמבר 2015 תוקן חוק הייעוץ הפנסיוני על מנת למנוע פגיעה בחיסכון של העובד. כך נקבע כי מעסיק חייב לשלם עבור שירותי התפעול שהוא מקבל מסוכני ביטוח, ועלויות אלו לא יוטלו על העובד. מאז תוקן החוק ובעקבות ממשק התשלומים, גברה התחרות גם על שירותי התפעול וגם על החיסכון הפנסיוני של העובדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.