צפו: מפיקת האירועים החרדית קיבלה תואר של כבוד בתוכנית מצליחה בארה"ב

 

אופרה ווינפרי היא מראיינת בתכנית מצליחה בעלת רייטינג גבוה מאוד בארצות הברית. אופרה המליצה בתכניתה על תמי כרמונה- מעצבת אירועים חרדית ומצליחה שקיבלה ממנה גם תואר של כבוד בתכנית.

ההיכרות של אופרה ותמי החלה בעקבות מתנה שקיבלה -סט כלים ייחודי, ובגללו החליטה אופרה לתת לתמי את תואר הכבוד של תכניתה.

תמי כרמונה היא ישראלית לשעבר שהתחתנה עם אמריקאי ועסק קטן, בהחלטה להתפתח ולפתח את עסק האוכל אותו תמיד אהבה, כתבה ספר בנושא עיצוב וחיתוך פירות וירקות שהפך ללהיט, ואחריו ספר של עיצוב עוגות שייצר לה הזמנות לעוגות שהעלות שלהן- 10,000 דולר, תמי עובדת היום עם מפורסמים רבים ומעצבת אירועים חשובים.

בראיון מספרת תמי על ההתרגשות הגדולה ועל ההשפעה הגדולה שנתנה המלצתה של אופרה ווינפרי בתוכניתה המפורסמת על עסקיה.

צפו בראיון עם תמי כרמונה:

תמונה ראשית- פלאש90

6 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. היהודים באמריקה בסכנת חיים!(מאת ר' טל גונן צפת)
  לאחרונה לאור המציאות שאנו רואים בעולם גם בהיבט הכלכלי הקורס והולך-וגם בקיצוניות הדרסטית בשינויי התנהגות "הטבע", גם בתופעות המתגברות במדינות ערב וגם באמריקה ואירופה-מצאתי לנכון לעורר על העניין ולהסמיך את דברי על המקורות הקדושים:
  המאמר בנוי קודם כל על ההוכחה שהכל יקרה בזמן הזה עכשיו,ולאחר מכן מדובר על "מה" יקרה בדיוק:
  ובכן הזהר הקדוש ואתחנן ע"ר אומר:"אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב"
  "יוֹם וצל הוּא סוֹף גלותא, וְשׁיעוּרא דּהאי צל שית קמצין ופלגא"
  וּמפֵרשׁ ַהגּר"א שׁם וְרוֹצה לוֹמר אֶלף שׁנָה שׁל הגּלוּת, וְעוֹד חצי היּוֹם עד חצי שעה אַחר חצוֹת, שׁאָז מתִחיל היּוֹם
  להעריב. וְכן מ ָפֵרשׁ המּתוֹק ִמדּבשׁ ִשׁית קמצין וּפלגּא פּרוּשׁוֹ שׁשָׁשׁעוֹת וָחצי בּיּוֹם הִשּׁישׁי,שׁאָז נִכּר כּי נָטה הצּל למֲערב. ביאור הדברים: כיון שיומו של הקב"ה אלף שנה, כמו שכתוב (תהילים צד) "כִּ י אֶלֶף שָׁנִים בּעֵיניך כְּיוֹם אֶתמוֹל כִּי יַעֲבֹר". סיום הגלות יהיה כשיעבור יום וצל, המרמזים על האלף החמישי שהוא יום שלם,
  וחלק מהאלף השישי עד זמן הצל.היינו כשיגיע זמן של מנחה גדולה, אחרי שש וחצי שעות מהבקר של היום השישי של הקב"ה, שהוא האלף השישי לבריאת העולם, זהו סוף הגלות. וְאם נְחֵלּק את האֶלף הִשּׁישּׁי ְל24שׁעוֹת, וְנכפּיל ְבּ18 וָחצי,12 שעות של לילה,
  ועוד שש וחצי שעות של יום נְקֵבּל את סוֹף
  תּמּוּז תשע"א.שׁעל זה אוֹמר הזֹּהר בּשׁני מקוֹמוֹתסוֹף גּלוּתא.
  למעשה יש חטיבה אחת והיא מסוף ע"א-עד ע"ג- גם לפי זהר בראשית,וגם האר"י מביא זאת בליקוטים.
  משמע שאנו עכשיו בזמן.איך זה מתקשר לאמריקה?
  אומר רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בתפארת יהונתן פרשת ניצבים:
  "ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך ה׳ אלוקיך
  שמה זהו הענין חבלו של משיח שיהיה
  סמוך לגאולה עד שרבים מחכמי ישראל אמרו יתי
  ולא אחמיני׳ והטעם כי •השכינה עמנו בגלות אם
  על הבנים רטושה לשמרנו ולעת הגאולה לא ישוב
  השכינה אתנו בפעם אחת רק השכינה ישוב מקודם
  לא״י ואח״כ נשוב אנחנו לשם כי צריך הרבה דברים
  קודם לקיבוץ גלויוח ואי אפשר אם לא השכינה
  במקומו וא״כ כשאנו בגולה וה' אין בקרבנו יהיה
  עלינו צרות מצוקות כי אין כאן מגין וזהו מאמר
  הקרא ושב כי מתחילה ישוב ה׳ לא״י ואח״כ וקיבצך
  ולא יהיה בפעם א׳ "•
  יש לראות גם ב"הקריאה והקדושה" מהרבי הריי"ץ מה יהיה לפני הגאולה-עם חלק מהיבשות:בגליון 47 אות ג' הנה הציטוט:
  ג: נשאו נהרות ד׳, נשאו נהרות קולם, ישאו נהרות דכים —
  די טייכען וועלען אויפהויבען ג־ט, די טייכען וועלען אויפהויבען דיער שנדמע! די טייכען וועלען או־פהויבען זייער שטורעמדיגקייט • דורך דעם וואט די טייכען וועלען זיך צושטורעמען, וועלען די לאזען הערען זייער שטימע, וועלען די אויפהויבען ג־ט • קען דאם נור *מיינען איין זאך.• אז ג־ט, ב״ה, יועט דערהויבען ווערען דורכדעם וואט ער וועט צושטורעמען די טייכען קודם הגאולה, און וואט דורך יענעם שטורם וועט זיך דערהערען די מענשליכע שטימע אז ג־ט איז הריך, וועט עס זיין דאם זעלבע, ווי די טייכען זאלען די שטימע אויפהויבען,מען דארף דערכון כארשטע־ן, אז די שטורעמדיגע טייכען וועלען ברענגען עפעס א גרויסע ענדערונג אויף דער יועלט, ווי למשל פארטרינקען א גאנצע מדינה, אדער איהר גרעסטע העלפט, און וואס דאם וועט ברענגען א גרויסע ענדערונג אין די מענשליכע מהות, דורך דעם יואט די וועלען אין דעם דערזעהען די געטליכע שטראף, און אפשי־ וועט דאס טאקי ענדערען די גאנצע וועלט־פאליטיק דורך א גאנצער קייט פון פאםירונגען וואט וועלען זיין די דירעקטע רעזול־ טאטען פון דער פארטרונקענער מדינה, על כל פנים וועט קודם הגאולה פארקומען א גרויםער וואםער־שטורם און דאם וועט אזוי דער־ שיטערען די וועלט, אז זי וועט זיך דערפון א קעהר טהון צו דעד־ הו־בען ג־ט, ב״ה, ,־ועט דאס הייםען אז די וואסערען האבען דער־ הויבען ג־ט, אז די וואםערען האבען געלאזט הערען זייער שטימע דו־ך זייער צושטירעמען דך • משמעות וקיצור הדברים:חלק מהמדינות יעלמו במים טוטאלית-וחלק יעלמו חלקית,וזה ישפיע על כל האנושות.וכל זה יהיה ל פ נ י הגאולה!
  אני מחבר את זה עם נבואה של "רבי נחמן קטופה" שחי בזמן הסבוראים ו אדמו"ר הצמח צדק זצ"ל מזכיר אותו ברשימת בעלי המופתים מיד לאחר המגיד של הבית יוסף,והאדמור רבי אהרן ראטא מחבר ה'שומר אמונים'זצ"ל, אמר על הילד המחבר ר' נחמן קטופא כי "כל דבריו דברי נביאות – קודש קודשים."
  ראי שתדע שזה המעשה היה כמו ד"א רמ"ה, וכמו ת"כ לחורבן (בקיצור):
  ר’ פנחס היה חסיד גדול וקדוש, ואשתו רחל גם היא חסידה, ותהי עקרה, ויתפללו לה’ ונעתר לקולם ותהר. ובחודש השביעי להריונה, בחמישי בשבת, כעלות השחר, שהיה עולה צדק ומאזניים לצד מזרח, ביום ראש השנה שהיה שישי לשמיטה בשנה הנ"ל, נולד זה הנער, ויקראוהו נחמן, ותיכף שנולד התחיל לדבר פלאות ומעשה מרכבה. והעולם קראו לנער: נחמן קטופא דמן כפר ברעם, ומת בן י"ב שנים. ובסוף ימיו התנבא נבואות גדולות על הישועה, והדברים ההם נכתבו, והם דברים סתומים נסתרים ועמוקים בהרבה לשונות: ירושלמי ובבלי ארמי והגרי מעורבים ונחלפים עמוקים מאוד במליצה וחידה, ונלאו המפרשים להבין חלק קטן ממנו וכו’ (שה"ק דפוס זאלקווא דף ל"ה ע"א וע"ב).
  נבואת הילד נדפס ראשונה בסוף ספר נגיד ומצוה קושטא תפ"ו, ובדפוסים אחרים. הביאור הנ"ל לא נמצא איתנו, ויצחק סטנוב הו"ל נבואת הילד (ברלין תקנ"ג) עם ביאור חדש שאומר שמצא בכתב יד, ובאמת כתבו הוא בעצמו, והוא ידוע למתעלם שמו גם בספרו זוהר תניינא. גם מעתיק או כותב בעצמו הפתיחה לסיפור ר’ נחמן קטופא, ואומר כי ר’ פנחס ידע את שם המפורש, וכשיצא נחמן לאויר העולם, השתחווה לאימו, ואמר יש למעלה מזאת הכיפה שאתם רואים תשע מאות וחמשים וחמש כיפות, ולמעלה מהם ארבע חיות, ולמעלה מהן כסא רם ונישא, ולמעלה מהכסא אש אוכלה, וכסא יקרו, וכל משרתיו אש.
  וכאשר שמע ר’ פנחס אביו אלה הדברים, גער בו וישתקהו, ונאלם ולא דיבר י"ב שנים. ואימו היתה בוכיה, ואומרת היה לי בן, והלוואי לא היה לי בן. והנער נחמן היה יפה מאוד. פעם אחת, כאשר בא ר’ פנחס מבית המדרש, עמדה אשתו רחל ורחצה רגליו כמנהגה, ואח"כ הביאה הנער נחמן בנה, ותשם אותו בחיקהו, ונפלה על פניה ותבכה.. ותבקשו שיתיר את בנה לדבר, או שינטלו מן העולם. באותה שעה גילה ר’ פנחס את פני הנער, ויראהו כי הוא יפה עד מאוד, ויפול על פניו, וינשקהו שלוש פעמים. וכאשר ראתה רחל כן, נתקררה דעתה, ויאמר לה ר’ פנחס: ידעתי כי תחפוץ שאתירו לדבר, אך דע לך כי הנער חכם ומשכיל, ואם אתירנו לדבר יאמר דברים שמזעזעין את הבריות, ואין לו אריכות ימים. ותען רחל ותאמר: אדוני, תתיר לו שידבר בסתר ולא בגלוי. וישם ר’ פנחס פיו על פיו של הנער, ויצוה וישביעהו שלא ידבר בנגלה, כי אם בדיבור חתום וסתום, שלא יבינו שום אדם, ואפילו חכם, עד עת בוא דברו.
  אח"כ אמר לנער: הנך מותר לדבר, ויפתח הנער את פיו, וידבר חמש נבואות על סדר א"ב, וכאשר השלים דברו אמר לו אביו: חזק ואמץ. השיב נחמן ואמר: ירבו ימיך, אבי, אני בנך האחרון, ואבי ואמי יקברוני. וכאשר אמר כן בכו אביו ואימו, מן היום ההוא עד יום מותו, כי נפטר בקרוב לחייו, עליו השלום.
  והיום קיבלנו כלים להבין חלק מהנבואות שלו הקדושות-כי אנחנו בדיוק בזמן הזה עכשיו:אציין כי כל נבואותיו מתיחסות רק לאחרית הימים-ועד תחיית המתים,ולכן רק עכשיו אפשר להתחיל להבינן.
  מה הוא חזה? בנבואתו הרביעית מבין 5 אות צ' הוא אמר:
  צ. (ר’ פירוש כאן
  צולמא דרודוס
  כד אתיהב לגרוס, קריב אגרוס, רומי למהרוס. הפירוש לפי מפרשי זמננו הוא נפילת פסל רודוס באיזה שהוא תסריט שרק ה' יחליט איזה,שהיא תהיה סימן לנפילת מלכות הרשעה-וביאת משיח! רק צריך להבין הרי 700 שנה לאחר נפילת הפסל רק נולד רבי נחמן קטופא.אז מה החידוש? אלא מה:לפי מה שמוסבר ע"י חסיד אמריקאי בשם יעקב נתן שמתעסק עם פירוש הנבואות הללו-הכוונה היא שהוא ראה את נפילת פסל החירות במחזה הנבואה! שכידוע-הוא העתק של פסל רודוס.הוא הסביר מה הוא ראה לפי הכלים והידע שהיו לו אז שמעתי גם שהמקובל הרב שמעון דהן אמר שפסל החירות יפול לפני הגאולה.
  אחרי ההוריקאן "סנדי" זה כבר לא נשמע מופרך..
  נקודה נוספת בעניין הכלכלה האמריקאית הקורסת-(שכידוע נמצאת בחוב לאומי של 16.2טריליון דולר, $16,209,959,246,534.15כאשר זה מהווה 97.5% מההון העצמי שלה)שהצעתי לרה"ג הרב יקותיאל פיש שליט"א מירושלים בעל "סוד החשמל" ו"פתח לסידור הרש"ש " ועוד,ללמוד מימרא של חז"ל בסנהדרין צ"ח באופן כזה:להלן הציטוט כפי שפורסם בעלון "סוד החשמל":
  מָצִינוּ

  בַּגְּמָרָא(סנהדרין צח.) שָׁאֲלוּ תַּלְמִידָיו אֶת רַבִּי יוֹסֵי בֶּן קִיסְמָא,אֵימָתַי בֶּןדוד בָּא, אָמַר, מִתְיָרֵא אֲנִי, שֶׁמָּא תְּבַקְּשׁוּ מִמֶּנִּיאוֹת. אָמְרוּ לוֹ, אֵין אָנוּ מבקְּשִׁים מִמְּךָ אוֹת. אָמַר לָהֶן, לִכְשֶׁיִּפֹּל הַשַּׁעַר הַזֶּה, וְיִבָּנֶה, וְיִפֹּל, וְיִבָּנֶה, וְיִפֹּל, וְאֵין מַסְפִּיקִין לִבְנוֹתוֹ עַד שֶׁבֶּן דָּוִד בָּא.(רש"י :בפעם השלישית) אָמְרוּ לוֹ, רַבֵּנוּ, תֵּן לָנוּ אוֹת, אָמַר לָהֶן, וְלֹא כָּךְ אֲמַרְתֶּם לִי, שֶׁאֵין אַתֶּם מְבַקְּשִׁים מִמֶּנִּי אוֹת, אָמְרוּ לוֹ, וְאַף עַלפִּי כֵן, אָמַר לָהֶם, אִם כָּךְ יֵהָפְכוּ מֵי מְעָרַת פַּמְיָס לְדָם,וְנֶהֶפְכוּ לְדָם. וְגַם כָּאן מְרֻמָּז יִפֹּל הַשַּׁעַר וְיִבָּנֶה, בְּגִימַטְרִיָּא תשע"א עִם הַמִּלִּים. וְכֵן בֶּןקִסְמָא, אימתַי בֶּן דָּוִד בָּא בְּגִימַטְרִיָּא תשע"ג. וְתשע"ג הִיא הַשָּׁנָה שֶׁל מִלְחֶמֶת גּוֹגוּמָגוֹג כְּדִלְקַמָּן. וְכֵן הָרֶמֶז שֶׁל הֲפִיכַת הַמַּיִם לְדָם, מְרַמֵּז עַל מִלְחֶמֶת גּוֹג וּמָגוֹג שֶׁנָּבִיא לְקַמָּן מֵהַזֹּהַרשֶׁהַיָּם הַגָּדוֹל יְקַבֵּל צֶבַע אָדֹם מֵרֹב דָּם שֶׁיִּשָּׁפֵךְ. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' טַל גּוֹנֵן שליט"א שֶׁיִּפֹּל הַשַּׁעַרהַכַּוָּנָה לִנְפִילַת הַכַּלְכָּלָה, שֶׁתִּפּוֹל פַּעַם אַחַר פַּעַם, וּכְמוֹ שֶׁהִשְׁתַּלְשֵׁל בְּגַשְׁמִיּוּת לְשׁוֹן שַׁעֲרֵי מַטְבֵּעַ, שַׁעֲרֵי בּוּרְסָה,שזה העבודה זרה של אחרית הימים שרצים אחרי הממון והחומר. וְכֵן בֵּאַרְנוּ בְּמַאֲמַר 'חַשְׁמַל נְדָרִים' שֶׁשַׁעַר הוּא מִלְּשׁוֹן שֵׂעָר הַמְסַמֵּל אֶת צִנּוֹרוֹת הַשֶּׁפַע. וְכֵן בֵּאַרְנוּ בְּמַאֲמַר 'חַשְׁמַל אוֹת' עַל מָרְדֳּכַי שֶׁיָּשַׁב בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ, שֶׁשַּׁעַר הוּא בְּחִינַת עֲטֶרֶת הַיְסוֹד שֶׁמִּשָּׁם בָּא הַשֶּׁפַע לַמַּלְכוּת.
  לעניות דעתי:מכל האמור-המסקנה המתבקשת מאליה היא-למכור כל עוד אפשר את הנכסים באמריקה(ובכלל בחו"ל) ולעלות מיידית לארץ! ובשום אופן לא להישאר בגלל הרכוש!
  זה ברור לגמרי שזה הכל יקרה השנה,וזה רק עניין של זמן קצר עד המכה הבאה!הדברים מדברים בעד עצמם.אמריקה מחוסלת כלכלית,ומסוכן שם!
  יש שיסרבו לקבל את השינויים שהעולם הולך לעבור עכשיו-כי עגל הזהב של הדולר דבוק בכל הזרמים די טוב.גם המאמינים בתורה ובה' כבר הזהירה התורה "שמא יש בכם פורה ראש ולענה" ז"א "יש אלקים-אבל יש גם אמריקה" לא פעם שמעתי אנשים ""יראים"" שטוענים "בלי אמריקה-אין לנו קיום"…
  פורה ראש ולענה..
  יש לזכור שגם לפני השואה האיומה-היו שהזהירו והתריעו!
  חז"ל אמרו "איזהו חכם-הרואה את הנולד" לא כתוב הרואה את העתיד-אלא את הנולד! ממה שנולד עכשיו לנגד עיניו הוא יכול לראות מה יהיה הלאה!
  אני הקטן מצד "לא תעמוד על דם רעיך"-רואה חובה לפחות לשלוח את המידע הזה

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. בס"ד

  מושל'ה ילד נכה בשיחה עם משפחתו,
  כ"א חשון תשע"ד, 24 אוקטובר 2013.
  השיחה מתורגם מאנגלית.

  "תארזו את חבילותיכם"!

  יהודי-אמריקה היקרים שלי!
  תארזו את החבילות, ותצאו משם!
  אל תהיו טפשים!
  אל תסגרו את העינים שלכם!
  אל 'תשחקו' כאילו אינכם יודעים!
  תצאו משם כל עוד אתם יכולים עדיין לעשות זאת!

  המקום היחיד ללכת אליו – זה ארץ ישראל, מפני שכל מקום אחר נשלט על ידי המטורפים האלו. ואפילו מדינת ישראל נשלטת על ידי אותם הרשעים, אבל כאן בארץ-ישראל יש לנו את "קדושת ארץ ישראל, ויש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שארץ ישראל לא תיהרס, ושזהו המקום הכי בטוח בעולם עבור יהודי אמיתי להיות בו כעת. כמובן, שאינכם יכולים לבוא לארץ ישראל ולעשות עבירות במכוון ח"ו, ולהחליט שאתם תהיו מוגנים]. אתם צריכים לבוא עם הרצון לקבל משיח שידרוש מכם לעשות הרבה תשובה, שידרוש מכם לנתח את עצמכם אבר אחר אבר. תתבוננו לתוך הלבבות שלכם. תסתכלו אל תוך הנשמות שלכם, ותראו איפה שגיתם, היכן פעלתם לא נכון, היכן הלכתם נגד הקב"ה, היכן היה לכם חוסר אמונה, איפה חסרתם ביטחון, היכן חסרתם את הלב היהודי שלכם, היכן הלב שלכם התקשח עם כל הגשמיות שספגתם בארצות הברית של אמריקה. אבל ברוך ה', בקרוב לא תהיה שום 'ארצות הברית של אמריקה'. זו תהיה ארץ שנשלטת לחלוטין על ידי הרוע, או מקום שה' יהרוס טוטאלית, או שתיהן.

  אני מתחנן אליכם! פיתחו את עיניכם! תפתחו עינים ותראו מה שקורה!

  אני יודע שבויליאמסבורג, בבורו-פארק, בכל הערים שבהם גרים יהודים חרדים, לייקווד, מונסי, בכל מקום, אפילו יוניון-סיטי, אפילו לוס-אנג'לס, בכל מקום שחיים שם יהודים שומרי תורה ומצוות, הם עדיין מתעוררים בבוקר – והשמש זורחת. אוהו, כן… לפני שתים-עשרה שנים הופלו מגדלי התאומים, אבל מאז שום דבר גדול במיוחד לא התרחש. אפילו שבוצעו רציחות באמריקה, ודברים משונים התרחשו, ואפילו איבדתם את החרות שלכם כמעט לגמרי, והכלכלה שלכם מתנדנדת עד עצם הגרעין שלה ועומדת להתמוסס, וכל מיני דברים מוזרים מתרחשים כל הזמן, כולל הצבת חיילים זרים על אדמתכם, סינים, רוסים, כל הסוגים, שעומדים הכן לסייע להשתלט עליכם אם זה יהיה מדי קשה איתכם.

  האם אינכם מבינים, יהודי אמריקה, אידישע-נשמות יקרים שלי, האם אתם לא מבינים שזה הזמן לעזוב?! האם אינכם קולטים שישנם מחנות (FEMA camps) על פני כל ארצות-הברית?! והמחנות הללו מוקפות בגדר-תיל כך שאנשים אינם יכולים לצאת החוצה! זה לא בשביל שאנשים מבחוץ לא יוכלו להיכנס! לא יכולים לצאת משם!
  האם אינכם קולטים?! האם אינכם רוצים לתפוס?!

  אתה קם בבוקר, סאנדיי, יום ראשון. לאשתך יש 'צדקה-פארטי' – מסיבת-צדקה או מסיבת-תה, ארוחת-צהרים, פגישת סלון… וכו', ואתה הולך להתפלל, אולי הולך לשחק גולף, מכון כושר, עבודה בחוץ, ריצת-ספורט…, אולי אתה הולך לתפוס שיעור דף-היומי. ואז כולם נפגשים ויוצאים לארוחת-ערב במסעדת הסושי "כשר-למהדרין", ועשיתם משהו בחיים. אתם חשים שהחיים מצויינים. אתם מרגישים שיש לכם מה לעשות. זה לא משעמם. אבל האידישקייט שלכם בסכנה! ובגלל שהאידישקייט שלכם בסכנה – השם מביא אסון לעולם .

  לאמיתו של דבר, יכולנו לקבל משיח בדרך שונה, אבל אנחנו העדפנו לקבל אותו בדרך הרבה יותר קשה, מפני שאנחנו רוצים את הגשמיות]. אנחנו אוהבים את "עגל-הזהב". אנחנו מאד אוהבים את כל הכיף שלנו. אנחנו אוהבים ללכת בסוכות ל"דיסני-לנד" עם ה'סוכה-ניידת' שלנו. ואנחנו גם אוהבים לצאת לראות את כל הנופים בארצות-הברית. אנחנו אוהבים ליסוע לפסח לשווייץ או לתפוס איזו הפלגת-שיט נחמדה. אנחנו אוהבים את זה מאד.

  ואנחנו נותנים כל-כך הרבה צדקה. אנחנו עושים כל כך הרבה חסד. אנחנו אוהבים את אחינו היהודים, אבל זה לא מונע מאיתנו מלהרוס יהודים אחרים, או לדבר עליהם רע או משהו שלילי. וזה לא מפריע לנו לספר סיפורים ולהשחיר את המוניטין, את השם הטוב של אנשים. כן, אנחנו נותנים צדקה, אבל זה לא עוצר אותנו מלרמות או לגנוב ולהתחמק בעבודה שלנו. ואנחנו מתפללים, אבל זה לא מונע ממנו מלספר בדיחות באמצע התפילה בבית-הכנסת או באמצע קריאת-התורה, וזה וזה לא מונע מנשותינו להתלבש כל-כך יפה עם פיאות ארוכות נהדרות, ובגדים צמודים. זה לא מפריע לנו להיות גאים בהן שאנשים אחרים מסתכלים עליהן, זה ממש עושה לנו הרגשה טובה. זה בכלל לא מפריע לנו. אנחנו לא רואים שאנחנו עושים משהו לא טוב. אחרי הכל, אנחנו מתפללים… ואנחנו שומרים שבת… אנחנו שומרים חגים… אנחנו כולם כל כך טובים…

  ויש לנו גם את הצדיקים, אלו שהם הלומדים, אלו שיושבים בכולל כל היום, אפילו הרבה מקבוצת-העילית הזאת נהנים מכל המשחק עם הגשמיות, גם הם נהנים לצאת לאכול, וגם הם נהנים לצפות בוידיאו אחת לכמה זמן, ואין להם בעיה עם חוסר שמירת-עינים, כי אם תנסו לחיות עם 'שמירת-העינים', אתם לא יכולים לחיות! איך תוכלו לנהוג במכוניות שלכם? איך אתם יכולים לעבור את הרחוב?

  לא ולא, יהודי אמריקה היקרים שלי! נפלתם רחוק מאד. ואם אתם רוצים לשרוד, אתם חייבים למשוך את עצמכם ולהתרומם. אפילו הקהילות שנראים מאד חרדיות, גם אליהן חדרו התשוקות הגוייות. ברוך ה', ישנן עדיין משפחות מעטות שאינן סובלות מהמגיפה הזו, אבל אני מבקש מכם, אני מבקש מכולכם: זה הזמן לצאת!

  כל מה שהם צריכים לעשות זה רק ללחוץ על הכפתור – וכל המטוסים באמריקה מקורקעים. אף אחד לא יכול לעזוב. אז אתם בטח קופצים לרכב שלכם במחשבה שככה בדרך הזו תוכלו לצאת… – כל הגבולות סגורים! ולא תוכלו לעשות מה שבא לכם! זו הטעות הגדולה. ואם אתם סבורים שהבית הגדול והיפהפה שלכם, עומד להמריא ולהגיע לכאן לישראל בגלל שיש לכם שם בית-כנסת, או בגלל שעשיתם לכם איזה סוג של "דירת הכנסת-אורחים" ובגלל זה יש לכם זכויות… תשכחו מזה! זה לא עומד להציל אתכם! בגלל שהחיים שלכם מלאים בשקרים, מלאים בסתירות, ואתם לא תופסים את זה, אתם פשוט לא רוצים לראות את זה!

  אז כעת אני אומר לכם את זה ברור: בבקשה, תקחו אותי ברצינות מלאה. אנא, תבדקו את זה בעצמכם. זה הזמן לעזוב! זה הזמן לצאת עם הכסף שלכם. בעתיד הקרוב, הדולרים שלכם לא יהיו שוים כלום, הם יהיו חסרי כל ערך בבקשה, הקשיבו לי היטב.

  לא רק היהודים באמריקה, היהודים בכל מקום, אתם תהיו 'על הכוונת" לכן כדאי לכם להתחיל לארוז את התיקים שלכם. ויהודים מצרפת כבר עוזבים בכמויות גדולות, הרבה מאד יוצאים, ובגלל שהם כולם יוצאים פחות-או-יותר באותו זמן, לכן במקרים רבים, הם אינם יכולים למכור את הבתים שלהם, בגלל שהמקומיים קולטים שהם בבעיה. הם רוצים לעזוב – אבל הם לא מקבלים את התמורה שהם רוצים. אז אם אתם חושבים שאתם תצאו עם זהב, וכסף, ותכשיטים כמו ביציאת–מצרים – זה לא יהיה.

  לעשירים. שתדעו לכם: הבנקים – אדונים על הכסף שלכם, נדמה לכם שאתם אדונים על הכסף שלכם? הבנקים שולטים על זה, אז עדיף שתקלטו זאת מהר. ויותר טוב שתוודאו שיש לכם מדרך-רגל בארץ ישראל. אבל גם בארץ ישראל – הכסף שלכם לא יעזור לכם, זה לא יעצור את מה שעומד לקרות. אז עדיף שתעשו תשובה, וזו הדרך היחידה. ו'תשובה' זה הדבר הקשה ביותר שאתם חייבים לעשות. זה קל ללכת, לקחת את הכסף, ולקנות בית בארץ-ישראל, לעצב אותו ולפאר אותו. אבל זה לא יעזור לכם. כי מישהו אחר עומד לגור שם אם אתם לא עושים תשובה אמיתית, אם אתם לא מסירים את המחיצה של 'עגל הזהב', כדי שתוכלו להתקרב לה'.

  אני מתחנן אליכם: בבקשה, אני כל כך מודאג. אני כל כך דואג עבור אחיי היהודים, ממש מודאג. בבקשה, תשובו אל השם. תזרקו את הצעצועים שלכם ותחזרו אל ה' – לפני שזה כבר יהיה מאוחר מדי.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • כל כך מדוייק מה שמויש'לה כותב לנו.

   למי שיש לב זה גם מפחיד ומעורר אותנו לתשובה אנחנו חייבים את זה..

   מוישל'ה אתה צודק !!! גם פה בארץ אנחנו שבויים,

   אני שומעת הרבה , יהודים יקרים ,מכל המגזרים,

   ואפילו חוזרים בתשובה זה מקרוב באו, ברגע שהתחתנו הביאו צאצאים,

   מה שנקרא בנו את ביתם, הגשמי והרוחני מתעסקים בכל הדברים שהסיטרא אחרא מציע,

   ולצערינו גם שכחו את הקדוש ברוך הוא!!!!

   גם שכחו את התורה והמצות כמו לדבר אמת,

   לקיים שבת, כשרות, וטהרת המשפחה!

   מדי פעם נזכרים ואומרים בעזרת השם. במיוחד לחומר.

   אבל ידוע מה שחכמינו אמרו לנו לדור האחרון הזה, שבסוף הסיטרא אחרא יוציא את

   את כל הכלים, ומי שיהיה בירושלים הכוונה גם בנשמה.

   קדוש יאמר לו . חזק וברוך.

   תמשיך להפיץ את זה, זה כל כך אמת וחזק. תודה מלכה (רחובות)

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב
 3. אז חרדים שלא מתענינים בתוכניות טלויזיה הם בעצם הולכים עם ראש בקיר? מענין.

  הילי |
  הגב
 4. וואוו, אנחנו ממש מתרגשים, אות כבוד של מראיינת טלביזיה גויה…את מי זה מעניין?

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 5. עלק אתר חרדי……….. לא מפחדים מה'?? תתביישו!!!

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב