מצוקת מחירי העופות: "עוף ירושלים" התחייב לשווק את העופות במחירים מוזלים

מר דני מזרחי מנכ"ל עוף ירושלים: "בכל נושא הכשרות אין לי שום זכות להתערב, והכול נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הגאון הרב דוב לנדאו" * מנהל השיווק הרב אברהם רוזנברג: "הפיקוח ההדוק והבלתי מתפשר של הגר"ד לנדאו יחד עם המחיר המוזל של העופות מהווה בשורה של ממש עבור ציבור מהדרי הכשרות"

ציבור מהדרי הכשרות קיבלו בברכה את הידיעה כי ניתנת האפשרות לרכוש עופות בכשרות מהודרת בתכלית ההידור במחירים מוזלים.
במהלך השנה אחרונה החל מפעל 'עוף ירושלים' להפעיל מערך שחיטה בפיקוחו והשגחתו של הרה"ג רבי דוב לנדאו שליט"א, ששמו הולך לפניו בשל מומחיותו הנדירה בתחום כשרות המזון.
השחיטה החדשה מתאפיינת בהידורי וחומרות כשרות ייחודיות, אך אחד התנאים המרכזיים שהציב הרב לנדאו שליט"א טרם השקת השחיטה החדשה, היה שהבשר ימכר לצרכנים במחירים נוחים.
ואכן, העופות המשווקים בידי השחיטה החדשה נמכרים במחירים נוחים במיוחד, הן בחנויות והן במכירות החסד הרבות שמארגניהן זיהו מראש את הבשורה. פרט לכך הביעו התעניינות רבה בשחיטה החדשה גם מנהלי גופים גדולים כמו בתי חולים, בתי אבות ועוד.
שמו של הגר"ד לנדאו הולך לפניו כאשר הוא נחשב לאחד ממומחי הכשרות הידועים בעולם היהודי.
אולם מאחר ש"התורה חסה על ממונם של ישראל", הציב הגר"ד לנדאו דרישה מוחלטת לבעלי מפעל 'עוף ירושלים' לפיה עליהם להציב את הכשרות בראש מעייניהם מבלי להציב מחיר יקר לעופות.
ואכן, לאחר הליך מייגע במהלכו הוצבו דרישות כשרותיות ראשונות במעלה, ולאחר שהתקבלה הסכמת בעלי המפעל לשווק את העופות במחירים מוזלים יחסית לשוק המהדרין, יצא הליין לדרכו, וציבור מהדרי הכשרות יכול ליהנות כיום מעופות שנשחטו על פי מיטב הידורי הכשרות מבלי לשלם הון עתק.
הכשרות מתחילה למעשה כבר מהלולים, כאשר מפקחי הכשרות מוודאים כי ההליך משלב בקיעת האפרוח מתנהל כשורה.
לאורך כל מהלך השחיטה מקפיד הגר"ד לנדאו לשהות בעצמו ולעקוב מקרוב אחר תהליך השחיטה והידורה. הרב יעקב שאול לייזער רב חסידי צאנז באלעד, הידוע אף הוא כמומחה לענייני שחיטה ובדיקת סכינים, בודק את הסכינים לפני השחיטה ובמהלכה וכן מפקח גם הוא בכל תהליך השחיטה.
השחיטה מתבצעת בקצב של כ 9-11 עופות לדקה. כאשר לאחר שחיטת מגירה ,האורכת כדקה וחצי – שתיים בממוצע, חייב השוחט לבדוק את הסכין. בנוסף הוסדר בשחיטה זו הידור מיוחד, לפיו בכל רבע שעה מתקיימת הפוגה קלה, שבה בודק אחד מ'בודקי הסכינים' את חלפי השוחטים כולם עוד על הליין.
נקבע כי השוחטים ימרטו את הנוצות במקום השחיטה. לאחר מכן נבדקות הריאות אחת אחת (ולא מדגמית). גם בדיקת 'צומת הגידין' מתבצעת בכל עוף ועוף, כאשר הבודקים הונחו לבדוק באם העצם יצאה ממקומה.
בנוסף לכך תקיפת האגודל נעשית כפי שכתב הרמ"א. בדיקה מיוחדת נעשית במי המריטה כדי לוודא שהם לא יהיו חמים. גם תהליך קדיחת העוף לפני הוצאת הקרביים נעשה ללא מים או קיטור חם. הנחיה מיוחדת קובעת כי כל עוף שריאותיו לא יצאו שלמות לגמרי נפסל מלהיכלל בשחיטת הרב דוב לנדאו. גם מי ההשרייה נבדקים כל העת שלא יהיו קרים ולא יאדימו מהדם.
משגיח מיוחד ממונה לבדוק האם ישנו דם בעין או צרירות דם לפני המליחה. בשעת המליחה עצמה מופקד משגיח מיוחד שתפקידו לוודא שהמליחה נעשית כהלכה על כל פרטיה ודקדוקיה ושהעופות יונחו כפי שכתב הרמ"א.
ההשגחה מתבצעת עד לגמר האריזה, כשכל עוף נארז באריזה של 'חותם בתוך חותם'. דגש מיוחד מושם בעת האריזה כאשר מקפידים שאכן תהיה חותם בתוך חותם, כאשר גם בתחתית המגש מודבקת מדבקה.
בנוסף לכך מקפיד הגר"ד לנדאו כי כל השוחטים יהיו יראי שמיים מרבים בתכלית וביום השחיטה לא ישחטו בשחיטה אחרת ואף לא יחזיקו כל מכשיר טכנולוגי שאינו כשר כהחלטת גדולי ישראל.
מפעל עוף ירושלים מתהדר בקומפלקס משחטות המותאמות לשחיטות המהדרין. עקב היותו של הקומפלקס מותאם להידורי הכשרות, מבקשים גופי כשרות רבים לשחוט את העופות שבכשרותם אך ורק בעוף ירושלים.
באחרונה ביקרו במפעל במהלך השחיטה משלחות של רבנים שביקשו לעמוד מקרוב אחר הנהלים המחמירים של השחיטה הייחודית ובסיום ביקורם הביעו את התפעלותם ממראה עיניהם וקבעו כי "ראוי בשר זה לעלות על שולחן מלכים למהדרין מן המהדרין".
מנכ"ל עוף ירושלים מר דני מזרחי: "בכל נושא הכשרות אין לי שום זכות להתערב, והכול נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הגאון הרב דוב לנדאו. אנחנו כמפעל התחייבנו לפעול על פי הדרישות המחמירות של הרב לנדאו ולשווק את העופות במחיר השווה לכל נפש".
הרב אברהם רוזנברג מנהל השיווק: "הפיקוח ההדוק והבלתי מתפשר של הגר"ד לנדאו יחד עם המחיר המוזל של העופות מהווה בשורה של ממש עבור ציבור מהדרי הכשרות, וההיענות היא רבה והדרישה גוברת מיום ליום".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.