מפת עולם הישיבות – תשע"ח • הפרטים המלאים

העיתונאי יענקי קצבורג בפרויקט מיוחד ממפה את מפת עולם הישיבות – תשע"ח – כמה התקבלו לכל ישיבה? ואיזו ישיבה גרפה את כל הקופה? הפרטים

ישיבת 'אור אלחנן' בשכונת רוממה בירושלים, צפויים להתקבל לשיעור א' 38 בחורים. הבוחנים: הר"מים הגאון רבי צבי פסח כהן וראש הישיבה הגאון רבי צבי וינפלד, חתנו של ראש הישיבה הגרמ"מ חדש ז"ל.

 

ישיבת 'אור לציון' הספרדית בירושלים התקבלו 64 בחורים, הבוחנים; ראש הישיבה הגאון רבי אליהו אבא שאול בנו של הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, הרב צבי פרצוביץ, והרב בן ציון אבא שאול, והרב ישי רועי. הישיבה שומרת על הצביון היחודי עם דגש על יראת שמים והלומדעס בסגנון ישבתי ליטאי.

 

ישיבת אור אליצור בבני ברק התקבלו 35 בחורים הבוחנים הם: הרב עזרא בן שמעון והרב יוסף חיים סויסה.

 

ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק – מתקבלים לשיעור א' השנה 100 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיבה – הגאונים רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר גרבוז, רבי צבי יהודה אדלשטיין, רבי יחיאל קלרמן וראש הקיבוץ רבי נחום לבה. המראיין: המשגיח הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי, בחודשים הקרובים יתחילו בבניית בית מדרש המכיל 1000 מקומות ישיבה.

 

ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה – לשיעור א' 96 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן והגאון רבי מרדכי רבינוביץ. המראיין: המשגיח הגאון רבי צבי דיאמנט והרב ישראל קרלינסקי.

 

ישיבת אש התלמוד בירושלים, התקבלו לשיעור א' 50, הבוחנים הם הראש ישיבה הרב יוסף לסרי והרב אריאל ווילנסקי. עוברים למבנה חדש בכניסה לשכונת הר נוף.

 

ישיבת 'אהל יוסף' בנשיאות הראש"ל הגר"י יוסף בירושלים, עוברת בזמן אלול לגבעת זאב. התקבלו לישיבה 45 בחורים, הבוחנים הם ראש הישיבה הרב עובדיה יוסף, והרב יוסף עאבדי, ור"מ הישיבה הרב דב טורק.

 

 

ישיבת באר החכמה (גיל הספרדית) – בבית שמש בראשות הרב חגי קטן התקבלו לישיבה 20 בחורים, הבוחן הוא ראש הישיבה, אח"כ הבחורים עוברים לראיון אצל המשגיח.

 

ישיבת 'באר יעקב' – התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד יצחק שפירא ובנו הגאון רבי שמעון שפירא, השנה נסגר הרישום מוקדם עקב הגעת למעלה מ20 בחורים שהינם אחים מבוגרי הישיבה שבאו לכתחילה לישיבה עקב שיטת הלימוד הייחודית של מרן רבי משה שמואל שפירא זצ"ל. יש לציין שנבחנו לישיבה למעלה משלוש מאות בחורים, כשמהם נבחרו בקפידא שישים בחורים בני עליה מבחירי הישיבות הקטנות בארץ.

 

ישיבת 'בית מאיר' ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק בני ברק – התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי דניאל גינזבורג והגאון רבי בנימין כץ. המראיין: המשגיח הגאון רבי יונתן דומב. וראיון נוסף למתקבלים אצל ראש הישיבה הגר"צ רוטברג.

 

ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני-ברק – התקבלו לשיעור א' 80 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר וכן הר"מים הגאון רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, הגאון רבי ישראל אדלשטיין, הגאון רבי נפתלי קופשיץ, הגאון רבי טוביה שפירא והגאון רבי יואל מקלב.

 

ישיבת 'בית מתתיהו' ברוב בן פתחיה בבני ברק – התקבלו לשיעור א' 90 בחורים. הבוחנים הם הר"מים הגאון רבי שרגא פישהוף, הגאון רבי יהודה אריה רפופורט וובן ראש הישיבה, הגאון רבי צבי ויסבקר. יצויין כי בתחילה שקלו לפתוח השנה גם ישיבה קטנה כסניף של בית ממתיהו אך הדבר ירד מהפרק.

 

ישיבת באר יצחק בטלז סטון בראשות הגאון רבי מנשה אביעזרי, בשנים האחרונות ישנה עליה בעקבות עבודתו של  המשגיח הגאון הצדיק רבי דוד יצחק פלג, התקבלו השנה 80 בחורים, הבוחנים; הם ראש הישיבה הרב אביעזרי והרמי"ם, ואת הראיון עורך המשגיח הרב פלג שנחשב לדמות המשפיעה בישיבה.

 

ישיבת 'בית שמואל' בשכונת מטרסדרוף בירושלים – התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יצחק עהרנפלד והמשגיח הגאון רבי נחום בויאר מראיין. בנוסף בוחנים גם הגאון רבי נחום בר חיים והגאון רבי יצחק קליינמן. בשנה האחרונה נכנסה הישיבה לקושי כלכלי, אך לאחרונה בשל התגייסות תורמים, המצב טוב יחסית מבחינה גשמית.

 

ישיבת "בנין אב"  הספרדית בראשות הגאון רבי דוד אברהם, ובנשיאות הראש"ל הגאון רבי אליהו בקשי דורון, שנחשבת לישיבת עילית הידועה בעיקר ברמתה הלמדנית הגבוהה ובבחורים בעלי היקף של מאות דפים בנשים נזיקין בע"פ. הישיבה מקיימת רישום ייחודי השונה מכל עולם הישיבות, כאשר מתקבלים לישיבה כעשרה בחורים בלבד ללא בחינה הנבחרים בקפידה מהישיבה לצעירים 'בנין אב'. מאחר והנהלת הישיבה מסרבת בתוקף לקבל תלמידים מישיבות קטנות אחרות.

 

ישיבת 'ברכת יצחק' אור יהודה – התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אבינועם פוסטבסקי והמשגיח הגאון רבי שמעון סנדומירסקי.

 

ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק – התקבלו לשיעור א' 28 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין חתנו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל, הרב נתן זוכובסקי והמשגיח הרב נוחם ברנשטיין, הישיבה חונכת בזמן אלול קומת פנימיה חדשה וחדרי שיעורים נוספים.

 

ישיבת 'גבעת שאול' בירושלים – התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי אליעזר שפירא, והגאון רבי יהודה מנדלסון. לאחרונה ישנו דגש מיוחד על האחדות והגיבוש בין צוות הישיבה לבחורים.

 

ישיבת 'גרודנא' באשדוד – ראש הישיבה הגר"מ שמידע חתן רה"י הגרד"צ קרלנשטיין ז"ל. השנה התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים הם הרמי"ם: הגר"י ונדרולדה, הגרמ"י פלס, והגר"א אייזנטל. לאחר מכן עולים למבחן נוסף אצל הגר"מ שמידע וראיון עם המשגיח הגרח"י ברינגר. הישיבה מקפידה לקבל בחורים מי-ם וב"ב או מהעיר אשדוד בלבד.

 

ישיבת 'גרודנא' באר יעקב – מתקבלים השנה לשיעור א' 70 בחורים, כבכל שנה יתחלק לשני שיעורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי צבי דרבקין והגאון רבי יצחק הקר, והר"מים הגאון רבי יצחק פלונצ'ק והגאון רבי חנניה שיף. עקב מחסור במקום שוכרים חדרי פנימיה נוספים מישיבה הסמוכה.

 

ישיבת 'דברי אמת' במודיעין עילית – התקבלו לשיעור א' 22 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי זבולון שוב והגאון רבי יהודה אריה כץ. האחראי על הרישום הוא ר' צבי פוברסקי מייסד הישיבה.

 

ישיבת 'דרך חכמה' (הרב סילבר) בירושלים – התקבלו 68 בחורים. הבוחנים: הרמי"ם הגרמי"ל זק"ש הגר"י גולדשטיין הגר"א פרלמן, המראיינים: המשגיחים הגר"ד גולד הגר"א וילנר והגר"ב גרילק.

 

ישיבת דעת חיים הספרדית בירושלים מתקבלים השנה 60 בחורים, הבוחנים: ראש ישיבה הרב ישי טולדנו, הרב משה טפרו, והרב אליהו אלקיים, עקב המחסור במקום נבנית קומת 6 של פנימיה חדשה.

 

ישיבת מן ההר, בראשות הגר"ח מן ההר בביתר עילית – צפויים להתקבל כ-42 בחורים. הוסיפו בישיבה משגיח קטן נוסף. האחראים על הרישום הם: בנו של ראש הישיבה הרב שמואל מן ההר ור' אברהם קרלינסקי.

 

ישיבת 'היכל אליעזר' באלעד שבראשות הגאון רבי מרדכי ברויידא עמדה לאחרונה בעין הסערה בשל המאבק עם חסידות טשערנוביל באלעד, הישיבה קיימה רישום מצומצם לשנה הבאה.

 

ישיבת 'היכל יצחק' – בראשות הגאון רבי ישראל לנדא, התקבלו לשיעור א' כ 40 בחורים, הבחורים עוברים ראיון אצל משגיחי הישיבה ולאחר מכן עוברים בחינה אצל ראש הישיבה הגאון רבי ישראל לנדא והגאון רבי דניאל כהן. הישיבה שנפתחה אך לפני מספר שנים, גודלת בצעדי ענק ונערכת להשכרת פנימייה חדשה עקב הצפיפות. יצויין כי רבים תולים את הצלחת הישיבה בסגנון שיעוריו הייחודיים של ראש הישיבה הגר"י לנדא הנמסרים  בפילוסופיה מעמיקה ומחשבתית בסגנון ראש ישיבת מהרי"ל הגאון רבי יוסל' שרייבר, מתוך פשטות ובהירות בסגנון הגאון רבי אשר אריאלי, דבר המושך אחריו רבים מבני הישיבות.

 

ישיבת הגר"מ שטרנבוך – התקבלו לשיעור א' 42 בחורים. בהוראת ראש הישיבה הגר"מ שטרנבוך לא יעברו על מספר זה בעקבות הדגש על איכות ולא על כמות. הישיבה עברה לאחרונה מירושלים לקומפוס רחב ומפואר של 25 דונם בצומת אחיסמך בכניסה ללוד, לאחר שהבניין שבו שהתה נמכר למגורים. הבוחנים: מרן הגר"מ שטרנבוך הגרב"ז פפהניים והגר"ש אדלשטיין.

 

ישיבת "חזון עובדיה" בירושלים התקבלו 40 בחורים השיעור התפצל ל-2, הבוחנים: הגאונים הרב שלמה לוי, והרב אריה נגר, והמשגיח הרב משה חמד, כוח חדש נוסף בזמן הבא לישיבה הרב ישראל כהן לשעבר בישיבת כנסת שלום. הישיבה התחילה בבניית בנין לישיבה בשכונת רמת שלמה.

 

בחברון- גבעת מרדכי – שמועות בקרב בחורי הישיבה על הוספת 2 קומות פנימיה מעל בנין ב-ג, זאת בנוסף לשיפוץ הגדול בחדר האוכל. מה שיביא השנה לקבלת יותר בחורים לשיעור א' הבחינות טרם החלו, וכ- 250 בחורים יתקבלו לבחינה. תשובות רק בעוד שבועיים או יותר מכך לאחר אסיפת הצוות.

ישיבת 'יד אהרון' בשכונת קטמון בירושלים, בצל האבל בפטירת הגר"ע קיסטר זצ"ל מראשי הישיבה, הרישום מתקיים בימים אלו ומתוך מאות נרשמים צפויים להתקבל כמידי שנה 24 בחורים שיעברו מבחן אצל ראש הישיבה הגר"י אייכנשטיין.

 

ישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים צפויין להתקבל כ-34 בחורים. הנבחנים עוברים אצל המשגיח הגר"ד יפה וראשי הישיבה.

ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד – התקבלו לשיעור א' 80 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, והרמ"ים הגאון רבי אריה פרידמן, הגאון רבי מיכאל בן שלמה והגאון רבי שרגא שטיינברג.

 

ישיבת 'כנסת יצחק' – חדרה – צפויים להתקבל לשיעור א' 100 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ארנברג והגר"ט נוביק. וכן הר"מים הגאון רבי דוד מינצר והגאון רבי דוד דויטש, שבוחנים אף הם בשעות העומס. על אף כל השמועות צוות הישיבה כולו נשאר על מתכונתו ללא כל שינוי.

 

ישיבת 'כנסת יצחק' מודיעין עילית עוברת טלטלה של ממש לאחר שראש הישיבה הגר"י קארפ עבר לשמש ראש ישיבה בישיבת 'קרית מלך' ור"מ נוסף הרב וולדמן עזב את הישיבה. למרות זאת בישיבה מדברים על הצלחה ברישום לשנה הבאה כאשר מתוך כ-180 נרשמים שנבחנים בימים אלו אצל ראשי הישיבה הגר"ש נוביק, וחלקם אף אצל הרמי"ם הגר"ג כהן, הגר"א שטיינאוז, הגר"י שווב, והגרד"מ מרגליות. כל הבחורים הנבחנים אצל המשגיח הגר"י אלזאס.

 

ישיבת כנסת שלום בבאר יעקב יתקבלו לש"א של 20 בחורים, הבוחנים: רה"י הגר"פ ברונפמן והרב עקיבא הרשטיין.

 

ישיבת 'מאור התלמוד' בעיר רחובות מתקבלים לשיעור א' 70 בחורים מצוינים. הישיבה עומדת תחת נשיאות הגר"ש קוק ובראשות הגרא"י קוק, הנבחנים נבחנים תחילה בבני ברק ובירושלים אצל הרמי"ם הגר"ז כהן הגר"ש כהן והגר"ח זילבנסקי, ואלו שעברו את המבחן מגיעים לרחובות למבחן אצל ראש הישיבה הגרא"י קוק בחדרו שבישיבה.

 

ישיבת 'מאור יצחק' חמד – התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יעקובזון והר"מ הגאון רבי יעקב אנגלנדר. לישיבה התקבלו בחורים שיוכלו בעתיד להתקבל ללא בחינה לישיבת בית מתיתיהו.

 

ישיבת מאור חיים בירושלים, התקבלו לשיעור א 20 בחורים, הבוחנים ראש הישיבה הרב יוסף שטרית, והמשגיח הרב רובין.

 

ישיבת מאירת שמועה באשדוד בראשות הגר"נ רוזנבלט תלמידו של הגרד"צ קרלנשטיין ז"ל ששיטת הלימוד בישיבה נקבעה ע"פ. לש"א התקבלו 26 בחורים, הבוחן: ראש הישיבה הגר"נ רוזנבלט, מאחר וזהו שיעור ראשון שפותחת הישיבה מאז היפרדותה מישיבת האם- גרודנא בעיר יתכן וימנו ר"מ נוסף לבני ש"א.

 

ישיבת 'מיר-ברכפלד' – התקבלו לשיעור א' 92 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, הגאון רבי נועם אלון, והר"מים הגר"צ פרצוביץ והגרא"ל אויערבך. המראיינים: המשגיחים רבי ראובן הכסטר ורבי אליהו גודלבסקי.

 

ישיבת 'משכן אשר' בירושלים – (הסניף של ישיבת 'יד אהרן'), התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין וחתנו הגאון רבי צבי שחור.

 

ישיבת משכנות התורה הספרדית בבני ברק התקבלו לשיעור א 55 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הרב אפרים כהן. הרב אליהו מנדל. הרב קוסובסקי והרב קורלנסקי הישיבה מתנגדת לרשמים בשיטה.

 

ישיבת 'נחלת דוד' בפתח תקוה – התקבלו לשיעור א' 25 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד סלומון והמשגיח הרב אברהם שפירא.

 

ישיבת 'נחלת בנימין' במודיעין עילית – התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי דניאל יעקובוביץ'. המראיין: המשגיח הגאון רבי אריה נפתלי לנג.

 

ישיבת נחלת הלווים בחיפה מתקבלים כ70 בחורים. לסניף בעפולה צפויים להתקבל כ-30 בחורים.

 

ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי עוצם – הסניף של ישיבת 'אורחות תורה'. התקבלו 40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין. והרב אליהו ברוורמן , חלק מהבחורים התקבלו על הבטחה לעבור בעתיד לישיבת תורה בתפארתה.

 

ישיבת 'נתיב הדעת' (הרב קפלן) בירושלים – התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם זיסקינד. והמשגיח הרב מתיתהו שטיגל.

 

ישיבת 'נתיבות החכמה' (הרב וולפסון) בירושלים –צפויים להתקבל לשיעור א' 120 בחורים. הבחינות אצל הרב מנחם זורייבין והרב משה לנדא ואצל ראש הישיבה הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון, השנה שמו דגש על בחורים מבית שמש

 

ישיבת נתיבות התורה המכונה סניף של ישיבת תפרח, בעיר בית שמש , קיבלה לשיעור א 18 בחורים הבוחנים בישיבה הם ראש הישיבה הגאון רבי יוסף דוד רובינשטיין, והגאון רבי זאב גלוסקינוס המשמש כר"מ בשיעור א',

 

ישיבת סלבודקה בבני ברק, התקבלו לישיבה 70 בחורים, הבוחנים ראשי הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש חבר מועצת גדולי התורה, והרבנים הגאונים הרב יצחק שוורץ, והרב שמואל זקס.

 

ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים שבראשות הגרב"מ אזרחי הצפי לכ-50 בחורים הבחורים נבחנים אצל הרבנים הגאונים הרב פרובר והרב וינר, ועוברים ראיון אצל המשגיח הרב רוט. חלק מן המתקבלים זוכים להכנס לברכה אצל ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי חבר מועצת גדולי התורה.

 

ישיבת 'עטרת שלמה' בקמפוס 'שדי חמד' – בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין. השנה מתקבלים לשיעור א' 150 בחורים כפי שתוכנן בתחילה והשיעור יתחלק ל-3 שיעורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין והגאון רבי אליעזר לוי. המראיין המשגיח הגאון רבי משה קליינמן. באמצע בניית פנימיה חדשה.

 

ישיבת פוניבז' בבני ברק – בישיבה עדיין אין בחינות והבחינות יתחילו באזור כ"ה תמוז לשיעור א' צפויים להתקבל לא פחות מ-200 בחורים. הבוחנים: נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, וכן אצל הר"מים – הגרח"פ ברמן, הגר"ד מילר, הגר"ד לוי והגרי"ש מלר. הבחורים עוברים לראיון אצל המשגיח הרב אליהו קלרמן, בסיום הבחינות נערכת ישיבה בביתו של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן שם משתתפים ראשי הישיבה וחברי מועצת גדולי התורה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי ומחליטים על קבלת הבחורים.

 

ישיבת פוניבז' בבני ברק גם שם כמיטב המסורת עוד לא החלו לבחון – הצפי לשיעור א' 130 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגר"ש מרקוביץ והגר"א דויטש וכן הגר"י זלושינסקי. בימי עומס של נבחנים מצטרפים לצוות הבוחנים גם הר"מים הגרי"מ דז'ימיטרובסקי והגר"ח הבלין, כמו"כ עוברים לראיון אצל המשגיח הגרא"א דסלר. התשובות נשלחות בדואר לאחר ישיבת הרבנים. מסתמן שהגר"ח הבלין השוהה כעת בחו"ל ימסור שיעורים בזמן אלול לבני ש"ב. בישיבה מציינים זו שנה ראשונה להצלחת המלחמה במכשירים הסלולרים בישיבה ולבני ש"א בפרט.

 

ישיבת 'קול תורה' בבית וגן בירושלים – כזכור ראש הישיבה הגרמ"י שלזינגר מינה את בנו הגר"ש שלזינגר לכהן כראש ישיבה נוסף בישיבה, בישיבה מצפים לקבל לשיעור א' כ-50 בחורים. לאחרונה מונה רשם מיוחד כדי לקדם את הישיבה שעברה כמה משברים בשנים האחרונות, הרשם דוד פינקל ניסה להוביל שינויים בישיבה, טרם ברור עד כמה סייע בכך לרישום. לראשונה השנה הנבחנים יעברו אצל ראש הישיבה החדש הגר"ש שלזינגר.

ישיבת קרית התורה לב אליהו בקרית גת בראשות הגר"ל אנקונינה ובנשיאות הגר"ש אויערבך, התקבלו לש"א 34 בחורים הבוחנים: ראש הישיבה והרמי"ם: הגר"י פינטו והרב מרציאנו, הישיבה תפסה שם בעיר ובדרום בכלל עם פתיחת הישיב"ק בשנה שעברה.

 

ישיבת 'קרית מלך' בבני ברק – הרישום השנה בצל האבל בכבד בפטירת הגרש"י בורנשטיין זצוק"ל, בשבועיים האחרונים מונה ראש ישיבה חדש הגאון רבי יעקב קארפ שבוחן השנה את התלמידים, לצד הגר"ב רימר שבוחן גם הוא, צפויים להתקבל כ-60 בחורים.

 

ישיבת 'ראשון לציון' בראשות הגרי"מ דרוק – מתקבלים לשיעור א' 30 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק והר"מים הגאון רבי ניסן גולדברג והגאון רבי שמשון שרגא ברלין, והגאון ר' יוסף קונשטט, הבחורים עוברים לפני הבחינה ראיון מקיף ומעמיק אצל המשגיח ומנהלה הרוחני של הישיבה הגאון רבי יאיר ישראלי.

 

ישיבת רכסים הספרדית: הבוחנים רה"י הג"ר אליהו ציון סופר והרמי"ם הג"ר מאיר חמיאל הג"ר אהרן בר אור הג"ר אהרן עובד, המראיין המשגיח קטן הרב זאב הלל. הבחינות לירושלמים מתקיימות בישיבת רכסים הקטנה בבית וגן בירושלים. צפויים להתקבל כ80 בחורים.

 

ישיבת 'רבינו חיים עוזר' בבני ברק – התקבלו לשיעור א' 32 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגרמ"צ ברלין, הר"מים הגאון רבי מנחם מנדל וולפא והגאון רבי יחיאל ברלין, והרב דרון דוד גולד. לאחרונה נוסף כוח בהשגחת הישיבה הרב אשר פלאי.

 

ישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל – ה'סניף' של ישיבת 'אורחות תורה'. התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט, והר"מים הגאון רבי משה בונים שכטר, הגאון רבי יקותיאל פישל. הבחורים עוברים ראיון אצל המשגיח הגאון רבי שמעון עמנואל וכן אצל הרב יוסף פלונצק. לראשונה השנה הרחיבו את שיעור א.

 

ישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות – המשמשת כסניף של 'בית מדרש עליון', בהוראת הגר"ג אדלשטיין יתקבלו 30 בחורים. הבוחנים: הרב ישראל אדלשטיין והרב יואל מקלב, הרמי"ם בישיבה נמצאים ברוטציה זמן בבית מדרש עליון וזמן בשכר שכיר

 

ישיבת 'שערי שמועות' במושב בית חלקיה – הישיבה קיבלה לשיעור א' 56 בחורים בראשות הגרנצ"י והגר"א שפירא. סיפוק רב בקרב רבני הישיבה עם הביקוש הרב לישיבה שגודל משנה לשנה, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אריה שפירא, והר"מים הגאון רבי ישראל יעקב פינקוס והגאון רבי יוסף פישהוף. באלול הקרוב צפויים להתחיל בבניית הבנין החדש לישיבה.

 

ישיבת 'תושיה' בתפרח – בשונה מכל שנה שהתקבלו 170 בחורים השנה צפויים להתקבל רק 120 בחורים מחוסר מקום,  הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ והגאון רבי מנחם בן מנחם, וכן הר"מים הגאון רבי יעקב שיינברג והגאון רבי ברוך לוין, המשגיח הגאון רבי דניאל ארנפריונד. השנה נבנה קומת פנימיה חדשה לראשונה השנה התווספף משיב מבוגרי הישיבה הרב יחזקאל קופולוביץ

 

ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד – השייכת לרשת הישיבות של 'ארחות תורה', רושמת הצלחה מרשימה ביותר. התקבלו לשיעור א' 180 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יעקב סטפנסקי, הר"מים הגאון רבי אפרים רוטשילד, הגאון רבי אלעזר דוד אפשטיין והגאון רבי רפאל גפן, והגאון רבי חיים יעקב כגן, בימים אלה עובדים על בניית קרוואנים נוספים במתחם לרווחת הבחורים.

 

ישיבת תורת זאב (סולוביציק) בירושלים. התקבלו 50 בחורים, הבוחנים;  הרב ברוך סולוביציק, הרב ישראל יעקב שמולאביץ, והראיון אצל הרב אפרים אנסבכר.

 

ישיבות לבני הקיבוץ שלא יפתחו שיעור א' אך יקבלו בחורים חדשים לשיעורים הגבוהים:

באר התורה- מושב כסלון בראשות הגר"ש לוי

באר התלמוד- אלעד בראשות הגר"ח מן והרב בויאר

דעת אליהו- י-ם בראשות הגר"נ עלזאס

פחד יצחק- י-ם בראשות הגר"י דיוויד

ראדין- נתניה בראשות הרב גוגיג

הישיבה הגדולה טלזסטון- בראשות הרב רענן.

ישיבה חדשה לבני הקיבוץ ברמת שלמה בשם "דורשי תורה" בראשות הרב הגאון רבי מאיר וולדר. הלימוד יהיה בסדר קדשים.

 

השתתף בהכנת הידיעה: העיתונאי יענקי קצבורג.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.