מצעד הבהמות בבית היהודי / הרב דרוקמן

מצעד הבהמות בבית היהודי / הרב דרוקמן בטורו השבועי והמרתק

סקנדל של ממש. פלוני בן פלוני העז לכנות כל מיני מרשיעי ברית וסוטים מדרך הישר ומדרך האדם בשם – 'בהמות', ואף הדגים זו בצורה ויזואלית באמצעות 'מצעד בהמות' שארגן. וזה לא יסולח בקרב אנשי האור והקדמה.

וכך 'הואשמו' כמה דמויות בולטות במפלגת ה'בית היהודי' על גישתם המזלזלת בכל מיני פיגורות – ספק זכר / נקבה / טומטום / אנדרוגינוס. חמור מאד כמובן.

ראש הבית היהודי נפתלי בנט הגיב שהוא התכוון לזה ולא לזה, המועמד החדש ל'בית' בשם בצלאל סמוטריץ' (לא חובש 'כיפת בנט') מבאר שמה שהוא אמר בעבר על האנדרוגינוסים ושות' הנ"ל, וזה שהוא היה זה שארגן אז את 'מצעד הבהמות' – זה "בגלל שהייתי אז צעיר וטיפש, כעת אני מתחרט".

גם אני מסכים עם סמוטריץ' שבאמת לא מן הראוי לכנות את הגועל הזה בשם התבהמות, כי זה לא התבהמות, אלא גרוע מכך.

מי שמתרץ את עצמו, מגמגם ולא מגדיר את הדברים כהווייתם, יבקש רחמים שלאחר 'מאה ועשרים' שלו, כאשר יאמרו כנהוג בבית האבלים את מזמור מ"ט שבתהילים שמסתיים במילים "נמשל כבהמות נדמו" לא יכוונו עליו (ואני כמובן מאחל מקרב לב לכולם אריכות ימים ושנים טובות).

* * * * *

ילדים בגן התחרו ביניהם, למי יש אבא יותר חשוב; האחד מתפאר באביו שיש לו רכב 'ארבע על ארבע', "ולאבא שלי יש מטוס", "ולאבא סלי יש המון כסף בבנק", והילד האחרון מתפאר "ולאבא שלי יש ..אולקוס".
יש לך בעיה/יש לך חולשה/אתה סובל מתאוות שונות ומשונות – "האלט זאך מיט דעם", או כמו שאומרים בעברית צחה: זב"ש – ז'ו ב'עיה ש'לך, או לכל היותר זה עניין לפסיכיאטרים ואנשי מקצוע. אבל מה מקור הגאוה הילדותית נוסח "לאבא שלי יש אולקוס"?

יש אנשים שסובלים ממחלה שנקראת 'קלפטומניה'. זה סוג של מחלה נפשית המתבטאת בדחף בלתי נשלט לגנוב. מסכנים אותם אנשים, מסכנים, לא פחות, הסובבים אותם. אבל האם יש מישהו המעלה בדעתו לצאת ברחובות עיר במצעד גאווה של גנבים? האם נמסד 'קהילה של גנבים'? האמת שמצעדים כאלה בכיוון כלא רמלה כבר קיימים, הכוונה לכל מיני מפורסמים שנתפסו בגניבה, ברם, עדיין, הממסד, נכון לרגע זה, לא דואג לזכויותיהם הסוציאליות, כמו שה' בנט מסכים להעניק לקריקטורות הנ"ל.

בצלאל סמוטריץ' הנ"ל, שבאופן אישי הינו בחור טוב וירא שמים, בן למשפחה מאצילי בני ישראל של חסידים ואנשי מעשה, מוכשר ולגמרי לא טיפש ב"ה – תמהני עליו, הכיצד יכול לחזור בו מדבריו, שהיו בהחלט מעוגנים על יסודות מוצקים של תורה ומחשבת ישראל?
מי קיבל רשות והורמנא לסחור בדת תורתנו הקדושה?

הכל מדברים כיום על בטחון, צרכי בטחון, והרי כל יהודי מאמין מתחיל, יודע גם יודע, שיש סוג של תועבות עליהם אומרת תורתנו הקדושה: "ולא תקיא אתכם הארץ בטמאכם אותה", כלומר, שטומאות כאלה רחמנא ליצלן, גורמים, חלילה לגרוע מכל מבחינה ביטחונית!

בפסוקים האלה מאמינים לא רק "צעירים וטיפשים" אלא כל עם ישראל קורא אותם במסגרת קריאת פרשת 'אחרי מות' בשעות הקדושות ביותר של יום הכיפורים בעת תפילת המנחה! האם בגלל יבבה וצריחה של כמה ילדות קטנות שלא זכו לראות אור מימיהן (ולא באשמתן אמנם), ובבורותם רואות את החושך לא בתוכן גופא ובאישיותן שלהן אלא בזולתן, האם מכך צריך יהודי ירא ה' להתפעל ולהודיע שהוא חוזר בו?

ר' בצלאל הנ"ל, למיטב ידיעתי יש לו יד ורגל גם באותיות הקטנות של החכמה הפנימית, ובמחשבת ישראל.

אתכבד לצטט באוזניו קטע מקונטרס "ומעיין מבית ה'", וזה לשונו הקדוש (מאמר א', פרק ד'): "..בירידת והמשכת נפשו שנמשך אחרי עניינים פחותים ושפלים, ובהם הוא מוצא תענוג נפשו – הרי הוא גרוע מהבהמה. שהבהמה אין לה דעת, ואינה יודעת מעניינים נעלים כלל, אבל האדם שניתן לו שכל ודעת – כשעושה מעשה בהמה, הרי הוא גרוע ממנה". משהו לא ברור כאן?

ומקרא מלא דיבר הכתוב בנביאים: "ידע שור קונה וחמור אבוס בעליו", הווי אומר שבשעה שיחיד או ציבור מתקיים בו "ישראל לא ידע, עמי לא התבונן", 'ובנוסף לכל הצרות' זה מקור אצלו עוד לגאווה, על כך מקונן הנביא וקובע שמדובר לא בבהמיות אלא אף בתת בהמיות.

בער אנכי ולא אדע; לא שמעתי שלצורכי בחירות מותר ליהודי ירא שמים לעקר אמירות ברורות המובאות בתורתנו הקדושה!

ושלא נשכח לרגע; סיסמת הבחירות של הבית היהודי היא – "לא מתנצלים", וזה אמור לכאורה להיות גם ביחס ובתגובות ללהגי הנלעגים שבחרו בעוניים לקיים את ה"ויתנצלו…את עדיים מהר חורב".

* * * * *

ומן הפח אל הפחת, ומי שהוא אלרגי למוקצה מחמת גועל נפש, עדיף שלא ימשיך לקרא.
פשוט, טוב לדעת מי הם האיסטניסים ועדיני הנפש, שכל כך פגועים עד עמקי נפשם כשמכנים אותם בהמות, וכפי כבר נתבאר לעיל שעפ"י מקורות היהדות הינם אף גרועים מבהמות.

הסכיתו ושמעו, ותדכדך נפשכם;

קם ומתעורר בן זכר מהלך על שתים בוקר לא בהיר אחד, עם אותם רמ"ח איברים ועם אותם שס"ה גידים כפי הלך לישון איתם, כך אורגינל קומפלט לא כל שינויים, ומחליט להגיש תביעה לערכאות כדי שאלה יכירו בו כ…אישה.
ב'מקוה נייעס' מגדירים את זה במילים; "משוגע מטורף, כי לעוילם חסדו".

אם חשבתם, שמי שאמור לדון בבקשה פורימית / טראגית (מחק את המיותר) זו, אמור לפנות לפסיכיאטר המחוזי על מנת שזה יורה על אשפוזו המהיר של העותר – אינכם אלא טועים. ומדוע אתם טועים? כי אתם, כפי שכבר נקבע לעיל – חשוכים. אתם שרידים מימי הביניים.

להבדיל בין הטמא לטהור; הג"ר אלחנן וסרמן הי"ד ביאר את הפסוק "צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת" – מדוע הצדק האלוקי הוא אבסולוטי ונצחי? כי זה צדק זה הנובע מהתורה, והתורה היא אמת. באמת אין פשרות ואין שינויים. חותמו של הקב"ה אמת. ולפיכך הצדק האלוקי הוא "צדק לעולם", הוא נצחי, לא שינויים.

האידנא, הטרנד השוטף את הנאורים, להבדיל מאיתנו המכונים בפיהם 'חשוכים' – שאין ערכים אבסולוטיים. מי אתה שתקבע לי אם אני איש או אישה, זכות ההגדרה העצמית נתונה לכל בעל חי לקבוע לעצמו לאיזה סוג הוא שייך. ויש לכבד כל אדם, גם במקרה ויענקל'ה החליט שמהיום ואילך הוא שימפנזה.

עוד לפני שנות דור היה איזה משורר אמריקאי, שכחתי את שמו, שכתב שיר ( בבחינות הבגרות במקצוע אנגלית, חייב היה כל שמיניסט לדעת את השיר), שיר בו מחברו מביע כמיהה אדירה להיות ..סוס- HORSE , ונימוקים כבדי משקל בפי המשורר, כמו; לסוס אין דאגות, הסוס לא מזיק לאחרים, הסוס בכלל פילוסוף הוא חושב כל הזמן, ועוד כהנה וכהנה.

במדינת ישראל, לא כל בוגרי י"ב חייבים לדעת את 'קריאת שמע', אבל את השיר הזה הם חייבים ללמוד, להתעמק בו ולנתח אותו. אחרת יהיו תלמידינו פרימיטיביים כמו החרדים.

באמת, לאור הנ"ל, מדוע כל כך נפגעים הנאורים דידן שמכנים אותם בתואר בהמות? מי אמר ומי קבע שיש ערך מוחלט הקובע ש"מותר האדם מן הבהמה". אם 'אדון' מוישה יכול בן רגע להפוך ל'גברת' מוישה, וחוזר חלילה, אז מדוע החתול המכונה 'מיצי' לא יכולה להשתנות כהרף עיין ולהיקרא אדון יאיר לפיד למשל. מה פשר ההתנשאות הזו של יאיר לפיד על החתולים? אכן, בגלגול הקודם של מפלגת יש עתיד הלא היא מפלגת שינוי, היה איזה חבר כנסת שהתגאה בחתולים אותם הוא מגדל במקום את ילדיו.

בקיצור, המוסר והערך של הנאורים בדורנו אומרים שכל קריקטורה היא לגיטימית, והשלב הבא שגם זוג מהלך על שתיים עם מהלכת על ארבע יוכר כזוג לצורך הטבות סוציאליות, שלא לדבר שלחתולים תהיה הזכות לבחור ולהיבחר. רק אנ, נעבאך, הפרימיטיבים עדיין לא הפנמנו ולא קלטנו את זה. באמת, לא יהיה מיותר להוציא אותנו מחוץ לחוק.

* * * * *

כשהקב"ה רוצה להעניש בנאדם הוא נוטל ממנו את השכל, אומר הפתגם היהודי.

אבל זה בעצם פסוק מפורש. כשהקב"ה רצה להתעלל בפרעה – "למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" ופירש רש"י "התעללתי – שחקתי, השי"ת פשוט עשה ממנו צחוק. מצד אחד הכביד את ליבו, ומצד שני הלחיץ אותו עם מכות, והתראות למכות. פרעה נכנע, ולאחר זמן שוב מרים ראש, וכך הפך ללעג ולקלס בזגזוגים שלו. אמנם לא זגזוגים סטייל מופז וצפורה שפיצר, אבל עדיין זגזוגים.

"כל ליצנות אסירא חוץ מליצנותא דעבודה זרה", ואף אנו נדבק במידותיו של מקום, וברוח זו נעשה ליצנות מגברת בוזי' (יצחק אייזיק הלוי) הרצוג ומאדון ציפי (צפורה) לבני. לא, אין כאן פליטת מקלדת.

זה לא כל כך שאנו צוחקים מהם, כמו שהם מצחיקים אותנו.

הבית היהודי הוא בהצהרתו החגיגית ש"יותר לא מתנצלים" כנראה לוקח את זה בצורה די סלקטיבית, ומתכוון בעיקר לנושאים לאומיים. אנו, נוטרי מורשה ושלומי אמוני ישראל, לא מתכוונים באמת ובתמים להתנצל על הליכתנו בדרך המלך – מלכו של עולם.

מכריזים אנו ונמשיך להכריז כי יש צורת הנהגה וצורת חשיבה שהיא, כן ובמפורש, בבחינת מעשה בהמה ועוד גרוע מכך; מה נעשה, ואין לנו כבוד למי שהוא "נמשל כבהמות נדמו" ואף פחות מזה.
אגב, דווקא בשל כך, הפוך על הפוך – מתעוררת בקרבנו מידת הרחמים על מי שנופל בביב של שופכין, וזאת, עקב העובדה שאנו מחויבים לאהוב כל יהודי, כולל גם יהודי שבאופן של 'דל גאה' מצביע בגאווה מאוסה על הפרעות האישיות בו הוא לוקה. גם אחד שכזה צריכים לאהוב. גם ה'תתי בהמות' ראויים לחמלה, יהודים הינם. גם אליהם יוצאת בת קול ומנהמת "שובו בנים שובבים".

"ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים וחיי עולם נטע בתוכנו".

רינו צרור בעימות עם ינון מגל 29.1.15
[alooma ref="f65eb343a5adbbada9790c5aa3fd3f22.mp4" src="1" autoplay="1" pid="0"]

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.