מקבלי תארים אקדמיים מישראל ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר ב-2017

מקבלי תארים אקדמיים מישראל ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר ב-2017
Recipients of Israeli Academic Degrees who Stayed Abroad Three Years and More 2017
כ-33 אלף מקבלי תארים בישראל שהו בחו"ל 3 שנים ויותר. מרביתם מקבלי תארים בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה ואחוז לא מבוטל במקצועות המוזיקה. אחוז הגברים גבוה יותר מאחוז הנשים. אחוז גבוה מהשוהים בחו"ל הם ילידי חו"ל, בעיקר מבריה"מ לשעבר, אך גם מאורוגוואי, ארגנטינה וארה"ב. לאורך השנים, מספר היוצאים לחו"ל גדול ממספר החוזרים לארץ לאחר 3 שנים.
• 33,073 (5.8%) ממקבלי תארים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בשנים תשמ"א-תשע"א
(2010/11-1980/81), שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר נכון לשנת 2017.
• אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה במיוחד בקרב מקבלי תארים בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה מאשר בקרב מקבלי תארים בתחומי מדעי הרוח והחברה – פי 1.7 בתואר ראשון, פי 2.4 בתואר שני ופי 3.2 בתואר שלישי.
• חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל בקרב מקבלי תואר שלישי היה במתמטיקה (24.2%), בפיזיולוגיה (%20.6) ובמדעי המחשב (19.3%).
• בקרב מקבלי תואר שני ברפואה אחוז השוהים בחו"ל גבוה יחסית והוא עומד על 9.2%.
• חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל בקרב מקבלי תואר שני היה במוזיקה (22.0%), במתמטיקה (15.7%) ובמדעי המחשב (15.5%).
• אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר, אשר קיבלו את התואר הראשון שלהם מאוניברסיטאות הגיע ל-7.6%, והיה גבוה משמעותית מהאחוזים של מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות (4.4%), ממכללות אקדמיות לחינוך (1.8%) ומהאוניברסיטה הפתוחה (3.9%).
• אחוז הגברים השוהים בחו"ל מאחוז הנשים (6.8% בהשוואה ל-5.0%, בהתאמה).
• אחוז היהודים השוהים בחו"ל גבוה יותר מאחוז הערבים (5.8% לעומת 2.2%, בהתאמה), למעט בתואר שלישי (10.5% לעומת 11.3%, בהתאמה).
• אחוז השוהים בחו"ל היה גבוה יחסית בקרב ילידי חו"ל, ובמיוחד בקרב ילידי בריה"מ (לשעבר), אורוגואיי וארגנטינה שקיבלו תואר שלישי בארץ (28.5%, 22.1% ו-19.4%, בהתאמה), ובקרב ילידי ארצות הברית וקנדה שקיבלו תואר שני ברפואה בארץ (26.6% ו-30.9%, בהתאמה).
• המאזן בין היוצאים החדשים לחו"ל (מ-2014 ואילך) לבין השבים הוא חיובי, וגדל לעומת שנה שעברה.
ללוחות ולנתוני התרשימים
להגדרות והסברים
בשנים תשמ"א-תשע"א (2010/11-1980/81) 573,275 אנשים קיבלו תארים אקדמיים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. בשנת 2017, 5.8% מהם (33,073) שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר.
אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה במיוחד בקרב מקבלי תואר שלישי והוא עומד על 11.0%. בקרב מקבלי תואר שני ברפואה אחוז השוהים בחו"ל גבוה יחסית והוא עומד על 9.4%. לעומתם אחוז מקבלי תואר ראשון ושני ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר עומד על 5.8% ו-4.6%, בהתאמה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.