מרן הגראי"ל שטיינמן על לפיד: "הוא לא תינוק שנשבה. כוונתו להזיק"

אמירה יוצאת דופן של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן על יאיר לפיד: "הוא לא תינוק שנשבה אלא שובה וכוונתו להזיק". הגראי"ל נשאל האם אפשר להשתמש בסמינרים בטופס הרשמה לקורס בו יש "לוגו" של מכון אקדמאי: "מזויף מתוכו הרי הוא כאוכל חזיר" השיב.

החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הגאון רבי משה יהודה שניידר מספר כי הגראי"ל נשאל לפי מה שהרחיב מרן החזו"א זצוק"ל שבזמנינו הרבה מהאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, הם בכלל תינוקות שנשבו, האם אותו רשע "לפיד" נחשב ג"כ תינוק שנשבה. הגיב ראש הישיבה: "הוא לא 'נשבה' אלא 'שובה'… וכוונתו להזיק"…

החברותא, הביא אמירה חריפה בשם מרן ראש הישיבה נגד מכללות האקדמיה, וכך הוא מספר: "בימים אלו הונח על שולחנו הטהור של רבינו שאלה גדולה: כידוע לאחרונה התריעו רבותינו הרבה נגד התופעה החמורה, בבנות ישראל, ללמוד מקצועות שונים במכוני לימוד אקדמאיים – כביכול חרדים, על טהרת ה…" ולקבל תואר, וב"ה כל מי שיראת ה' בלבבו, נזהר ומזהיר את בני ביתו והמנהלים את תלמידותיהם, שלא להתפתות ח"ו אחרי לימודים אלו, ולהיגרר אחרי הבטחת היצר הרע שכך יתפרנסו אח"כ בכבוד, עם כונה טהורה… כדי שבעליהן יוכלו לשבת וללמוד במנוחת הנפש, וכמו שאמר רבינו שהיצה"ר נכנס מהדלת האחורית"..

"וכרגע הגיע לכמה סמינרים הצעה, ללמוד מקצוע מסויים בתוככי הסמינר, המסובסד ע"י הרשויות, ואין בו קבלת תואר, וכן החומר הנלמד והמלמדים יהי' הכל ברוח ישראל סבא, עפ"י הנהלת הסמינר. אלא שבטופס ההרשמה לקורסים אלו, וכן בתעודות שיקבלו בגמר לימודים אלו, יופיע "לוגו" של מכון אקדמאי מסויים, היות והדברים באים מסניף של אותו מכון, אך למעשה אין קשר ביניהם כלל, ולא מדובר על השתייכות כלל למכון הנ"ל.

והשאלה היא האם יש לחוש למה שזה נראה כאילו לומדים במכון שאסרו רבותינו, או היות שהדברים מצד עצמם הם בסדר, יוכלו להסביר לכולם שזה דבר אחר, והלוגו ע"ג הטופס הוא פורמלי בלבד".

השיב הגראי"ל באופן ברור ונחרץ: "מזוייף מתוכו", וחזר ואמר זה "מזוייף מתוכו". וביאר כוונתו כי מי שנרשם בטופס כזה, הרי הוא כאומר "אני אוכל חזיר", ומה שיסביר שבאמת זה לא חזיר, אינה תשובה לכך, ממילא אין לעשות לימודים אלו, על אף ההפסד הכספי שנובע כתוצאה מזה".

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ויש לדון לפניו בקרקע (כמובן בתנאי שהשואל והצינור המעביר את הדברים, לא טועים או מטעים) דלכאורה מה הפרש יש בין זה למה שהתיר מרן שליט"א לפני זמן קצר מאד – כמדומה שנתיים וחצי לקחת 'קמחא דפסחא' לאברכים מהקרן לידידות של הנוצרים ימ"ש דרך חב"ד בטענה שזה רק צינור והכסף לא נטמא בדרך וכו', הלא גם שם היה כתוב על המשלוחים והפרסומים וכו' שזה מהם והרי זה כאומר 'אני אוכל חזיר' ולא יעזור שיסביר שזה לא חזיר. וביותר ששם מדובר בכפירה ונצרות וחז"ל קבעו ש'שאני מינות דמשכא' ו'כל באיה לא ישובון' וכו'??????
  ובדוחק יש ליישב שהמאבק של 'שומרי פך השמן הטהור' ובני ה'מסורת' בשנתיים האחרונות, עושה משהו וגורם לשיח הציבורי למשוך יותר לקדושה…….
  ובעצם אין צריך להביא ממרחק, כי זה הענין של 'תואר אקדמי' מוכיח על עצמו, שהרי בזמן מרן הגרי"ש, כשהגרמי"ל כתב את אחרון מכתביו בדם ליבו טרם הסתלקותו נגד כל המגמות הללו של הוצאת חרדים להשכלה ושוק העבודה, וחתמו כל גדולי ישראל כולל הגר"נ קרליץ והגר"ח קנייבסקי ורק מרן שליט"א לא אבה לחתום…
  וכן מכתבו האחרון של מרן הגרי"ש אשר היה ממש על ענין זה של תוארים לבנות, גם לא אבה מרן שליט"א לחתום. ומה נשתנה כעת?
  אלא יש לומר כדלעיל, שקולו של השופר הפלס מחלחל גם לעסקני ולבלרי היתד וכל גיחזי מרן שליט"א וגורם להם להשתדל להראות כאילו יותר אדוקים כדי שלא יברחו להם מאמינים…. וזה אומר שהמאבק הוכרע זה מכבר וגחלת היהדות לא תעומעם ח"ו. ברוך שמסר עולמו לשומרים.

  עפר תחת כפות רגלי הקודש |
  הגב
 2. מדוע לא נשמע קול מחאה כנגד מוסדות אקדמאים גם בחוצות!!!!!! האם רק כאשר באים לשאול מגיע תשובות ומי שלא שואל אזי יכול ללכת…. האם המלחמה רק כנגד לפיד ומה אם שאר הציונים למחצה …. ומתי תבוא המחאה נגד גזירת הגיוס – השמד!!! כבר עשרים שנה היהדות החרדית נלחמת ומשמיעה קול זעקה אך מבית מרן רה׳י נשמע רק קול ענות חלושה,…..וסתימת פיות ורדיפה אכזרית לעומדים על המשמר במסירות נפש בהנהגתו של מרן רה״י הגרש״א….שזוכה להנהיג את הדור כולו נגד הסכנה הגדולה ביותר-גזירת הגיוס,שמד

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • הבעיה שאלו המוחים נגד המכללות מדברים מנסיון אישי
   למשל:
   אבי מנקיס
   יש"ו ויין
   אבי ברגר
   העצור האחרון שערק כי לא התקבל לקרבי
   וכך כל שלוחי מרן הגרש"א אשר אין תוכם כברם

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב