מרן הגראי"ל שטינמן במשא פתיחת הזמן בישיבת "גאון יעקב" הביע כאבו מפני שונאי הדת – צפו בתמונות ותמליל הדרשה

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א במשא חיזוק לפתיחת הזמן בישיבת "גאון יעקב" פתח ואמר: "ידוע שיש כל מיני גזירות רח"ל, והשונאי דת רוצים לעשות עוד גזירות על כלל ישראל ובעיקר על לומדי תורה, וצריך לזה הרבה רחמי שמים ע"י שנתחזק עוד יותר בלימוד התורה"

והוסיף: "ודאי שמצד הקב"ה יש נכונות לקבל את כל כלל ישראל לטוב, בפרט את בני התורה, ורק מצידנו צריך חיזוק, להתחזק בתורה, ומוכרחים לנצל את האלול כמה שיותר עם תורה ויראת שמים".

משא החיזוק והדרכה לקראת הימים הנוראים עם תחילת זמן אלול בהיכלי הישיבות הקדושות נישא על-ידי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, בהיכל ישיבת "גאון יעקב" בראשות הגאון רבי זאב ברלין שליט"א.

הרב שטינמן ייחד את נאומו בעיקר איך להתחזק באלול: "בספרים כתוב אלול, 'אני לדודי ודודי לי', בפשטות אנשים חושבים שאנו רחוקים מאלול, רחוקים מהקב"ה, אבל לפי 'אני לדודי – אנו מתקרבים להקב"ה, ודודי לי – שק-ל יושב על כסא רחמים. לא מצינו שכתוב שיושב על כסא דין, אלא, על כסא רחמים. אבל בכדי לזכות לזה אין זה פשוט כ"כ, וגם עם זה שיושב על כסא רחמים ויש את ה'אני לדודי ודודי לי' עדיין זה לא כ"כ פשוט, והעצה היחידה שיש לנו היא רק ע"י תורה, ובלי תורה לא מצאנו ידינו ורגלינו".

מרן הרב שטינמן הביע שמחתו על קול התורה שחוזר בחודש אלול ואמר: "וב"ה בישיבות לומדים תורה, וצריך לקוות שבאלול כל אחד יתחזק יותר בלימוד התורה, שאם אין תורה אין יראה ואם אין יראה אין תורה, ואפשר לזכות להרבה יראת שמים באלול, ועל כל אחד להשתדל בזה והבא לטהר מסייעים אותו, ויש לקוות שכל בחור ודאי רוצה להתקרב להקב"ה ל'אני לדודי ודודי לי', אמנם לא מרגישים כ"כ את האלול, אבל ודאי שמצד הקב"ה יש נכונות לקבל את כל כלל ישראל לטוב, בפרט את בני התורה, וממילא רק מצידנו צריך חיזוק, להתחזק בתורה, לנצל הזמן לתורה וגם לתפילה, ולבקשת סליחה. אמנם עדיין אין אומרים סליחות היום, אבל כבר עכשיו זה זמן של בקשת סליחה וכפרה".

ראש הישיבה נתן עצות מעשיות איך להתחזק: "צריך להתחיל עם ה'אני לדודי' ואח"כ יהיה 'דודי לי', וזה החיזוק שצריך להיות מצידנו, ובפרט בזמן שהקב"ה מוכן לזה ולא חסר לו רחמים, שהרי ב"ה הכל זה רק רחמים ורחמים, ורק מצידנו צריך חיזוק, נקווה שכל הבחורים יתחזקו מאוד בתורה ביר"ש ובתפילה, ובפרט באלול צריכים להתחזק ביותר".

והביע צערו משונאי הדת החדשים: "וידוע לכולם שיש הלא כל מיני גזירות רח"ל, והשונאי דת רוצים לעשות עוד גזירות על כלל ישראל ובעיקר על לומדי תורה, וצריך לזה הרבה רחמי שמים, לזכות שלא תמוש מפי זרענו ומפי זרע זרענו, ולזה צריך להתחזק עוד יותר בלימוד התורה".

לפני שסיים נאומו אמר: "והקב"ה יעזור ע"י שכ"א יתחזק וילמד כמה שיותר טוב, ונזכה להרבות תורה בישראל, שכל כמה שיתרבה תורה יחיש לנו שנה יותר טובה, ונזכה להגיע ל'אני לדודי' וכנגד יהיה 'ודודי לי', וכן נזכה לבחינה שהקב"ה ישמע שועתינו, אמנם אנו עדיין לא בדרגה של טרם יקראו ואני אענה שזו מדרגה גבוהה, אבל צריך שקודם יהיה יקראו ואח"כ נזכה ל'ואני אענה'.

את משא החיזוק סיים מרן ראש הישיבה שליט"א, "ואין יותר מה להאריך בזה, כי הרי כל אחד יודע את הענין של אלול, ואין זה פשוט כלל שאם ה'אלול' הולך לאיבוד, אוי ואבוי, ומוכרחים לנצל את האלול כמה שיותר עם תורה ויר"ש, והקב"ה יעזור שעי"ז נזכה לכל טוב ואין טוב אלא תורה, ונזכה לגאולה האמיתית בבא"ס".

תמונות ממשא מרן הגראי"ל בישיבת "גאון יעקב":

מרן הגראי"ל שטינמן הרב בישיבת גאון יעקב מרן הגראי"ל שטינמן הרב בישיבת גאון יעקב מרן הגראי"ל שטינמן הרב בישיבת גאון יעקב מרן הגראי"ל שטינמן הרב בישיבת גאון יעקב

הכנת הכתבה ע"י אבי שיף

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.