מרן הגרח"ק לראשי ממלכת התורה: "ברוך ה', דער עוילם לערנט שמיטה"

מרן שר התורה: אם ילמדו הלכות שביעית במוצאיה בן דוד בא

גם לראשי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר' שמורגלים להארת פניהם של כל גדולי ישראל השמחים לקראתם ומשבחים את מפעליהם, נכונה הפתעה מרוממת בכניסה למעון קודשו של מרן הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א. כבר כמה פעמים שהם זוכים להתקבל בשמחה ובהארה כשמרן שליט"א מבהיר כי יש בכך משום "כבוד התורה וכותביה". ובכל זאת הפעם, הייתה שמחה יתירה שרויה על פני קודשו. הספרים העוסקים בהלכות שמיטה אותם הגישו למרן שליט"א האירו את החדר באור יקרות, והמקום הפך בבת אחת למעמד מיוחד לכבודה של תורה.

מרן שליט"א חורג מדרכו, ומורה לחברי המשלחת להתיישב. לימינו הוא מושיב את ה'מרא דשמעתתא' הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, שהגיש לפניו את ספרו החדש 'הליכות השביעית'. מרן נוטל את הספר בחביבות מיוחדת כשהוא מכריז בשמחה "הא, ברוך ה', דער עוילם לערנט שמיטה" (=ברוך ה', הציבור לומד דיני שביעית). מרן סוקר את כל מדורי הספר שזכה להסכמתו הנדירה ולעידודו המיוחד.

מדובר באנציקלופדיה ערוכה ומקיפה על כל ענייני שנת השמיטה, הכל בסדר חדשני נגיש, בלשון בהירה וקולחת. החידוש הגדול שבשלו נרגש מרן, הוא בשל מטרת הספר. שהוא מיועד להגיש את הלכות השמיטה לכל בית בישראל, גם לאלו שאינם בקיאים בכל פרטי הדינים. שהרי אין לך כמעט בית בישראל שלא מתעוררות בו שאלות כהנה וכהנה בדברים מצויים ומעשיים, ובתוכם שאלות כאלו הדורשות מענה מיידי וברור: מותר או אסור? לכתחילה או בדיעבד?

את הספר פותח מבוא מקיף המסדר את המצוות התלויות בשנת השמיטה, לצד דברי זירוז וחיזוק לשובתים כהלכה והלומדים את דיני שביעית הרבים ולהיות בקי בהם. שמונה מדורים מרכזיים העוסקים בהלכות שמיטת הארץ מכיל הספר, משורש העניין ועד להוראות מפורטות ונחוצות.

דבר חידוש הוא מדור 'פניני הלכה' והוא אוסף עניינים הלכתיים אשר נידונו זה מכבר מעל גבי מהדורת הש"ס הידועה 'מתיבתא' מבית ממלכת התורה "עוז והדר" שבנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד קהילת "באר משה" במאנסי. אף לדברי יראה ואגדה הוקדש מקום, במדור לקט מדרשים מתוך אגדות חז"ל, ובמדור 'פניני הספר אור החיים הקדוש' שכוללים את כל דברי קודשו הנוגעים לשנת השמיטה.

מרן אינו מניח עדיין את הספר מידיו, הוא רק סוגר את כריכתו ואומר לחברי המשלחת. "אמרו חז"ל: במוצאי שביעית בן דוד בא. החזון איש אמר שאם לא לומדים הלכות שביעית, אזי לא ניתן להגדיר זאת כ'שביעית'. וממילה ההבטחה של חז"ל תבוא בעזרת ה', אחרי שבשביעית ילמדו את ההלכות וייקמו אותן כדבעי, אזי בעזר ה' במוצאי שביעית יבוא בן דוד ויגאלנו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.