מרן הגר"ח קנייבסקי: "המשיח נולד בשבת האחרונה. העולם צפוי להסתיים"

מדהים: עיתון ה"דיילי סטאר" הבריטי מצטט את דברי שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי, שהמשיח נולד בסוף השבוע האחרון והשנאה ללומדי התורה היא הסימן המובהק להתגלותו הקרובה של המשיח

שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי, התבטא השבוע כי "המשיח חי עמנו ולמעשה נולד בשבת האחרונה. הגר"ח אמר כי "הגאולה 'מוכנה ומזומנת' וכי העולם צפוי להסתיים בקרוב".

את הדברים מצטט לא אחר מאשר עיתון ה"דיילי סטאר" הבריטי, שדיווח כי הרב קנייבסקי בן ה-90 טוען כי "הגענו לעידן המשיחי ושהמשיח נולד בשבת האחרונה, ערב תשעה באב". הרב ציטט את דברי התלמוד הירושלמי במסכת ברכות (פ"ב ה"ד) ומדרש רבה על מגילת איכה (פרק א', נ"א) בהם נכתב כי ביום החורבן – ט' באב – נולד המשיח של ישראל.

"נראה שחז"ל רצו לומר בזה כי אף שנחרב המקדש, מכל מקום הגאולה קיימת, והמשיח נמצא וחי בתוכנו ועובר לגוף אחר בכל דור ודור", כתב הגר"ח קנייבסקי, "זו בשורה שאין להתייאש, כי הנה הגאולה מוכנה, וכשנזכה – ניגאל מיד בקרוב אמן".

הגר"ח אמר עוד, כי הרדיפות והשנאה ללומדי תורה בדור הזה הן סימן נוסף לבואו הקרב של המשיח. הגר"ח הוסיף: "בדור זה מוצגת שנאה מוחלטת לאלה הלומדים תורה, במיוחד בשנים האחרונות. אנחנו רואים כי הסימנים לכך מוזכרים בגמרא, וזו הסיבה שאנו מצפים בכל רגע לביאת המשיח אם ירצה ה'".

לצד זאת, הגר"ח ציטט את דברי הגמרא (סנהדרין צ"ז, ע"א) ואת דברי הרמב"ם (מלכים, י"א): "שלושה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה ועקרב", ואמר: "המשיח יגיע ברגע של היסח דעת – ואם נמתין לו בכל רגע, לא יבוא", אלא ש"אפילו כשממתינים לו – עדיין לא חושבים שבאמת יבוא הרגע".

 

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. זה הנכון

  אם עכשיו הוא נולד אז מתי הוא יתגלה???
  עוד 20 שנה???
  מה שהגמרא אומרת שהוא נולד בתשעה באב זה נכון ותמיד המשיח מוכן להתגלות אם נהיה מוכנים
  אין סיכוי שרק עכשיו הוא נולד כי בכל דור יש את המשיח שלו שמוכן לבא
  ע"פ הגמרא שמספרת על ריב"ל שאליהו הנביא אמר לו שכל יום הוא צריך להגיע שכתוב „היום אם בקולו תשמעו"
  אז הוא נולד בתשעה באב אבל לפני הרבה שנים
  ודי למבין

  נתי |
  הגב
 2. אם כך נצטרך לחכות לפחות 18 שנה. מתי הברית ואיפה?

  לא מובן כלל

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. משנאיך נשאו ראש והרשעים אנשי השלטון הרשע חוגגים יום אידם, שמכריזים כפירה בקב"ה של 70 שנה רח"ל, בריש גלי, וחילול שם שמים בפועל, ומרידה במלכות שמים בפלטרין של מלך נגד הקב"ה ח"ו. *ומתרבים כל יום הגזירות בהעברה על הדת, *בחינוך לשמד לרבבות ילדי ישראל, *אפי' מתערבים בבתי חינוך החרדים, *ובגזירות הגיוס לבנים ובנות בכפיה – ובפיתויים נוראים, *בחילולי שבת קודש, *בחילולי יו"ט, *בחיטוטי שכבי, *ביטול התורה הקדושה, *ופרסומי שחץ ברחובות קריה, וכו' וכו' וכו'. חובה עלינו ביום זה להתפלל ולעורר רחמים רבים כאו"א כפי יכלתו, לבקש על כבוד שמים להעביר גלולים מן הארץ, וכל בני בשר יקראו בשמך, ולביטול כל הגזירות הנוראות נגד יהודים החרדים לדבר ד', וגם להתאבל ולקונן לקיים הפסוק (הושע פרק ט) "אל תשמח ישראל אל גיל בעמים". וכל אחד ואחד בין זכרים ובין נקבות מכל החוגים יתפללו מקירות לבם, לביטול כח הרע מזרע עמלק, היינו זרע הציונים, ובקרוב ממש בס"ד כל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ בהתגלות כבוד שמים בביאת משיח צדקנו ופדות נפשנו בב"א. "ויה"ר שהמדינה הציונית תתבטל בקרוב ממש ובמהרה ממש, אמן".

  אמן ואמן

  חייבים עצרת תפלה להביא המשיח |
  הגב