מרן הגר"ש וואזנר בדרשת שבת הגדול: "המבקשים לפגוע בנו – עלולים לגרום רעה לכל סביבתם"

את דרשת שבת הגדול נשא השנה מרן הגר"ש וואזנר ביום חמישיהאחרון.
בדבריו הפעם לא התייחס לנושאים להם נהג להתייחס בשנים האחרונות בדרשותיו, כמו האינטרנט ועוד נושאים, אלא דיבר על הנושא האקטואלי של הממשלה החדשה, ועל הסכנה לעולם התורה.
בדבריו הזכיר הגר"ש כי יצאנו ממצרים על מנת לעבוד את ה' וללמוד את תורתו, והזכיר את הפסוק "בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה".

"קיומו של עם ישראל מקדמת דנא ועד אחרית הימים", אמר הגר"ש, "תלוי ועומד על תורתנו הקדושה. מלאכי הנביא האחרון שעמד לעמנו, מסיים את דבריו – שמופיעים בהפטרה שאנו קוראים בשבת הגדול – במילים: 'זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים'. הוי אומר, גם אם תמה לה הנבואה מקרב העם, התורה חיה ועומדת לעד".

הגר"ש המשיך ואמר: "ארץ ישראל נמצאת היום בסכנה. הפושעים שמבקשים להזיק ללימוד התורה, אינם יודעים כי בכך הם מכניסים את הארץ לסכנה קיומית. לא לנו הם מזיקים, כי אם לעצמם. הנביא מלאכי, חותם את נבואתו במילים התקיפות: 'פן אבוא והכיתי את הארץ חרם'. ידעו נא אלו המבקשים לפגוע בנו, כי הם עלולים לגרום רעה לכל סביבתם ולארץ אשר בה הם גרים.

כל ישיבתנו כאן בארץ הקודש היא אך ורק בזכות התורה, והלוחמים כנגד התורה ולומדיה הינם מזיקים לעצמם ולכלל ישראל", אמר.

"כל אלה אשר נלחמים כנגד התורה ולומדיה, טועים טעות חמורה לחשוב שהם כביכול מתחזקים למען ארץ ישראל נגד הגויים. כפי שאמרנו שהם מזיקים לכלל ישראל משום שאין לנו שום זכות ישיבה בארץ ישראל בלי התורה וזאת האמונה שלנו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.