מרן הרב שטיינמן: "המבזה תלמידי חכמים פורק עול ויורד מן הדרך"

שבוע לפורים • מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן נשאל על אירועי פורים בעולם הישיבות והשיב: "שום הלכה לא זזה ממקומה בפורים, צריך לקיים כל הדינים כבכל השנה, ולהיזהר מאד בכבוד רבותיהם, וכבוד חבריהם". והדגיש: שגם הרמי"ם והמשגיחים כולם בכלל חומר של מבזה תלמיד חכם".

לקראת ימי הפורים נשאל הגרא"י שטיינמן על מנהגי ה"פורים רב" הקיימים במספר ישיבות והשיב כפי שקבע בשנים עברו כי צריך להיזהר בכבוד תלמידי חכמים ורבני הישיבה.

החברותא של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי משה יהודה שניידר סיפר כי בימים אלו הורה הגראי"ל לאחד ממרביצי התורה החשובים שליט"א שיראה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים, שידעו "ששום הלכה לא זזה ממקומה בפורים, וצריך לקיים כל הדינים כבכל השנה, ולהיזהר מאד בכבוד רבותיהם, וכבוד חבריהם". ומדגיש רבינו שגם הרמי"ם והמשגיחים כולם בכלל חומר של מבזה תלמיד חכם. וכבר הובא מכתב רבינו משנים שעברו בענין זה.

הרב שניידר הוסיף: "כמו כן אמר רבינו מרן שליט"א: רואים לדאבונינו שיש רח"ל הרבה מאד חולים שאינם מתרפאים, ומגיעים עד כדי רח"ל… ומתפלאים על מה עשה ה' ככה. אך בדברי חז"ל מצינו כי המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו… ואם חז"ל אומרים "אין רפואה למכתו" הרי זה כפשוטו – אין רפואה למכתו!

וזה דבר שכיח מאד, ובפרט בישיבות, שמבזים את הראש ישיבה ואת הרמי"ם והמשגיחים, וזה הכל בכלל "אין רפואה למכתו" רח"ל… ע"כ

הרב שניידר הוסיף כי באותו עניין התבטא הגראי"ל לאחרונה, "שבכל הדורות אותם שירדו מן הדרך, עד שפרקו עול, תחילת קלקולם היתה בביזוי תלמידי חכמים".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. מדוע מביאים רק את אותו תמונה ישנה מלפני שנתיים…..?????

    תלמיד מרן מודאג |
    הגב