הגראי"ל: "יש הנוהגים בהוללות וליצנות"

ימי הפורים: מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן במכתב מיוחד לבני ישיבתו 'גאון יעקב': "נותר חודש עד סוף הזמן, יש מקומות שזה זמן של רפיון ואתם לא חשודים בזה, תתחזקו בשמירת הסדרים וניצול הזמן". על פורים כתב: "יש שנוהגים בהם בהוללות וליצנות רח"ל, אלה הם ימים של קבלת תורה מאהבה". {לקראת פורים}

ימי הפורים: מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן במכתב מיוחד לבני ישיבתו 'גאון יעקב': "נותר חודש עד סוף הזמן, יש מקומות שזה זמן של רפיון ואתם לא חשודים בזה, תתחזקו בשמירת הסדרים וניצול הזמן". על פורים כתב: "יש שנוהגים בהם בהוללות וליצנות רח"ל, אלה הם ימים של קבלת תורה מאהבה".

את מכתבו פתח ראש הישיבה: "לכבוד בני ישיבתנו הקדושה אמרו חז"ל בברכות שתורה זה מהדברים שצריכים חיזוק כמו שכתוב בפסוק ביהושע והנה עכשיו נותר כחודש עד סוף הזמן ויש לדאבוננו מקומות שזה זמן שיש רפיון רח"ל ואתם ברוך ה' לא חשודים בזה חלילה".

צילום: חנוך וולדמן
צילום: חנוך וולדמן

"אבל אין מזרזין אלא למזורזין ולכן באתי לבקש מכם שאדרבה תבחרו בחיים ותתחזקו בשמירת הסדרים וניצול הזמן וכן בימי שישי שבת שהם ימים קדושים מאוד שלא יהיה ח"ו רפיון בלימוד התורה והבא ליטהר מסייעין אותו".

על ימי הפורים כתב מרן ראש הישיבה: "עוד באתי לעורר על ימי הפורים שיש החושבים שבזמן כזה אפשר לעשות מה שרוצים ונוהגים בהם הוללות וליצנות רח"ל ואין זה כך אלא הם ימים של קבלת התורה מאהבה, ואתם כבר רגילים להרבות אז בעסק התורה כל שנה ולא להיגרר אחרי דברים לא נכונים".

את מכתבו סיים: "ויהי רצון שתזכו לזה תמיד, הקב"ה יעזור שכל המתחזקים יעלו מעלה מעלה בתורה ביראת שמים ובמידות טובות ונזכה שהקב"ה יערה עלינו רוח טהרה ממרום במהרה במינו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.