ערב מתן תורה • גדולי ישראל במכתב: "ראוי לקבוע זמן ללימוד הלכה לפחות מחצית השעה ביום"

הבוקר (ב'), ערב חג מתן תורה, מתפרסמת קריאה מיוחדת על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, לחזק את מעלת לימוד וידיעת ההלכה למעשה. בקריאה מעוררים גדולי ישראל בפרטות את לימוד ההלכה, "אשר על ידיו זוכים לדעת את המעשה אשר יעשון", ושמן הראוי שלא לפחות מחצי שעה כל יום בלימוד וידיעת ההלכה.

על קריאת הקודש חתמו מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הגר"נ קרליץ שליט"א והגר"ג אדלשטיין שליט"א, ובה הדגישו את החשיבות המיוחדת לעסוק בהלכה הנוגעת למעשה, וכתבו שכל בית בישראל בארה"ק ובחו"ל יקפידו על חוק ולא יעבור ללמוד לפחות כמחצית השעה בלימוד ההלכות וכן בידיעתם.

בקריאתם המיוחדת המתפרסמת היום כתבו מרנן גדולי דורינו שליט"א, כי "ראוי לכל אחד ואחד לקבוע זמן יומי ללימוד בספרי הלכה, ובפרט בהלכות הנוגעות למעשה דבר יום ביומו ומדי שבת בשבתו, וראוי שלא לפחות מחצי שעה ביום בלימוד ההלכה וכמו שכבר קבע ה'קהילות יעקב'  זיע"א, וידיעת ההלכות תביא לידי מעשה וקיום כל התורה כולה שבזה זוכים לחיי העולם הבא".

קריאת קודש של מכתב החיזוק מסתיים בברכה מיוחדת, "ובודאי ישפיע דבר זה על כל חיי האדם להתנהג על פי התורה ולהינצל מכל מכשול, ואשרי חלקם של המתחזקים בזה".

 

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.