משולחנם של מלכים

גנוזות מתורתו של מרן פוסק הדור זצ"ל

דומה כי למרות ריבוי הספרים ב"ה היוצאים חדשים לבקרים במחוזותינו, נדירים הם הספרים שאכן ניתן לומר עליהם כי ישמשו כאבן יסוד, וכי עתידם מובטח בארון הספרים התורני.

על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתורתו של מרן פאר הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל, אשר מלבד שהוא יגע בעשרת אצבעותיו בעשרות שנותיו להעלות על הכתב כל הגיג הלכתי ורעיוני שיצאו ממעייני מוחו הכבירים, יצאו עוד עשרות ספרים כבר בחייו בהם נכתבו שיעוריו, פסיקותיו והליכותיו, ואחר פטירתו הכפילו את עצמם עשרות מונים, עד שכמעט בכל יום אנו מתוודעים לספר חדש היוצא במשנתו רבת האנפין, ומנסה לפרוץ דרך בתחום זה. לאור כל זאת, ברור שבעתיים כי כמעט אין מה לחדש בתחום זה, ובודאי שלא לפרוץ דרך בעולם הספר היהודי יותר ממה שראינו עד כה.

כל זאת, עד שהתוודענו לספר המונומטלי המונח על שולחננו אשר בשמו יקבנו 'שלחן יוסף', ספר אשר השכילו מחבריו למצוא את החסר מאוד בתחום תורתו של מרן זצוק"ל, ובעבודה מאומצת העלו על שלחן אחד את כל ההלכות הרבות אותם פסק מרן זצ"ל במשך שנות תפארתו במקומות אחרים, ואשר לא הובאו עד כה בספריו.

בין אלפי הפסקים החדשניים המובאים בספר זה, ניתן למצוא את התייחסותו של מרן זצוק"ל לכל תחום בשטח הפרטי ובעיקר בשטח הציבורי עליו היה אמון מרן רוב ימיו, ועליו נדרש היה להביע את פסיקתו הייחודית בדרכו שלו.

אף עניינים השקפתיים מהותיים לא נחסכו מעיני ההוגה בספר נכבד זה, ופרשיות עלומות ועמומות מקבלות מימד שונה ואור חדש לאחר חשיפת כתבים נדירים וחלופות מכתבים שהיו בין מרן זצוק"ל לרבנים אחרים או לחברי ממשל שונים.

בין היתר נמצא בספר פסקי הלכה ודעת תורה בהירה אשר נאמרה ללא חת ומעל כל במה במשך שבעים שנות כהונתו ברמה, כמו: מה היתה דעתו על פינוי הישוב ימית, ומה נכתב במכתב מיוחד ששוגר לכינוס לרגל ל"ב שנה ליישוב חברון. כמו כן הובאו דברים ברורים וחדים כתער דעת תורה אמיתית, לענין פינוי יישובים, ואם יש לסמוך על דברי אנשי הביטחון.

גם בענייני הגיור הנפיצים כל כך בשנים האחרונות, ובמיוחד לאור החוקים האחרונים שנחקקו למורת רוחם של גדולי ישראל אך לאחרונה, מוצאים אנו את דעתו של מרן זצוק"ל שנאמרה בנאום חד ורהוט שנאם בפני ועדת הפנים כבר בשנת תשל"ו, על איסור גמור בנתינת הגיורים בידי רבני הערים, מחמת כפיפותם ללחצי שלטון מקומיים.

כמו כן בפרשה הידועה בפולמוס גרי צה"ל ובמחלוקת שכמעט ואיימה לחצות את הציבור החרדי לשניים, עד ששככו הדי הסערה באופן פתאומי, בספר זה ניתן קץ לחרושת השמועות שהסתובבה בעת ההיא בענין דעתו של מרן בפרשה חמורה זו.

בין מגוון הפסקים נוכל למצוא את דעתו בכל תחומי החיים כאמור, החל מענייני כשרות, רפואה, או מה היתה דעתו על תקנות הרבנות הראשית בהרחבת גיל תשלום המזונות. עבור דרך חומרת הגנרטור בשבת, וכלה בעשרות פסקים מכתב ידו הנוגעים לשנה זו- שנת השמיטה, כאשר בין אלו ניתן למצוא יסודות חדשים בעניני התרת ממזרים, עגונות, נסיעה בקלנועית בשבת, שימוש בהיתרי גרמא, כניסה למנהרות הכותל וכן בנושאים חשובים אשר לא זכינו שהרחיב בהם בספריו ובחיבוריו כמו ריבית, עירובין, ייחוד, ועוד ועוד כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים.

לאחר שטעמנו על קצה המזלג מתכונותיו של הספר, לא פלא אפוא, כי ראוי הספר לשבחים שהמטרנו עליו בפתיחת המאמר, וכי אכן ספר זה מתעתד בעז"ה לעמוד בראש הספרים הממשיכים להאיר את תורת מרן לדורות הבאים, ולהשקות רסיסים ממעיינות חכמתו להמון העם המשתוקק לכל בדיל של הלכה שיצאה מפי קדשו ומקולמוסו הטהור.

מכון 'שלחן יוסף' שנטל על עצמו משימה נכבדה ומורכבת זו, בברכת של גדולי ומאורי הדור, לא נחו ולא שקטו, ובמשך זמן רב אספו וקיבצו חומרים רבים ונדירים, מיבולו התורני העשיר של מרן זצוק"ל אשר הגדירוהו רבים וטובים כ'מים שאין להם סוף'. לא נותר אלא לברכם, כי יפוצו מעיינותיהם חוצה, והספרים יתקבלו בברכה מרובה בעולם התורה ומחוצה לו, ויזכו לזכות את הרבים בתורת מרן זי"ע אמן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.