משל הקנים ועם ישראל – הרב יעקב גלויברמן

לקראת שבת
בפרשת השבוע 'ניצבים-וילך' שנקראת תמיד לפני ראש השנה כתוב: "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, מחוטב עציך עד שואב מימך".

מכאן רואים כי כולם שווים בעיני אלוקים, אין חילוק במעמד ההיררכי לפני ה'. "ראשיכם, זקניכם, ושוטריכם", אינם חשובים ומיוחסים בעיני אלוקים, יותר "מחוטב עציך ושואב מימך".

כולם יחד ניצבים באותה מדרגה לפני ה' ביום הדין.

בהקשר הזה מובא בדרושי חז"ל, כי עם ישראל משול לקנים. כאשר כל קנה נמצא לחוד בגפו, קל לשבר אותו. אולם, ככל שהקנים קשורים יחד ומחוברים בדבוקה אחת, אי אפשר לשברם.

כך גם עם ישראל. כאשר כולם ביחד, אזי הם "ניצבים". האחדות בעם מעניקה חיזוק לעם-ישראל, ורק כאשר אנחנו מאוחדים, אין לשום אדם המבקש להרע לנו שליטה עלינו. האחדות היא הכלי לברכתו של אלוקים, כמו שכתוב "ברכנו אבינו כולנו כאחד". בכוח האחדות הזאת, אנו יכולים לגשת ביום הדין לפני אלוקים ולבקש ממנו ברכות לשנה החדשה.

חד וחלק האהבה מחברת שני נפרדים להיות דבר אחד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.