19 שנה לרצח רבין: משפחת עמיר לא מתחרטת (וידאו)

19 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, במשפחתו של הרוצח יגאל עמיר אין חרטה ואין צער. אחיו חגי מסביר שהוא נתן "לעם ישראל את הזכות לבחור", וגם האם גאולה מתגאה – בסופו של דבר, השלטון התחלף. ובינתיים, לריסה האישה מגדלת את בנו של הרוצח

וידיאו באדיבות רשת

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אפילו אם היתה צומחת כל התועלת שבעולם מרצח עדיין יש בכך משום איסור רצח, ואף אחד לא התיר רצח פרט כשיש רודף העומד להרוג לאלתר.

  לא מפיהם אנו חיים |
  הגב
 2. לא עת לצחוק!

  כולנו צריכים לעשות חשבון נפש, מאחר שאנו מאמינים בני מאמינים שאין שום מקרה בעולם אלא כל מה שמופיע וקורה בעולם יש לו סיבה ע"פ השגחה העליונה, וחייבים גם להאמין שכל מה שקורה בכל מקום בעולם ה"ז בעיקר מכוון אלינו-בני ישראל כדי לעורר אותנו לתשובה, שאנו הרי עם הנבחר אשר בחר בנו ד' מכל העמים וכל העולם וכל הבריאה כולה נבראו עבורינו בנ"י (כמש חז"ל בראשית שבשביל ישראל שנקראו ראשית ברא אלקים את הכל) ולכן כל מה שקורה בכל העולם ה"ז רק קורה בשבילנו דהיינו כדי לרמז לנו את דבר ד'.

  לכן יש לנו להתעורר ולדעת ולהבין שכאשר מדברים בארץ על סכנות כמו סכנת מלחמה בארץ ישראל וכדו' ה"ז סימן ורמז לנו שמדברים כך בשמים ולכן אע"פ שאפשר לבטלה ולומר שזה סתם פיטומי מילי בעלמא בכ"ז בגלל שאנו מאמינים בני מאמינים שגם בשמים מדברים כך ושם לא שייך לומר שזה רק דברי פיטומי מילי בעלמא, אלא כל מה שמדברים שם ה"ז באמת ומפחיד, ואם ח"ו לא נתעורר ונשוב לד' מהרמזים הללו ה"ז יכול לגרום ח"ו שיהיה נעשה (המלחמה) רציני ואמיתי, ולכן נאמר הכסיל בחושך הולך כלו' שהוא מכניס עצמו לתוך החושך דהיינו לתוך הסכנה והחושך שהוא בעצמו מייצר הצרות שלו ע"י חוסר אמונתו בשם ית' וחוסר התעוררותו לשוב לשם יתברך ח"ו.

  ואם לא יעשו תשובה אלא יסמכו על גודל חסדיו של ד' ית' שבודאי יחמול עלינו ולא יהא מלחמה הרי זה מגדיל יותר את החרון אף בשמים והקטרוג לקיים את הגזירה ח"ו, אלא רצונו ית' הוא שיתחשבו ויכניסו בלבם פחד כדי לשוב, ורק כאשר יפנו אל ד' ית' בבקשת רחמים בתשובה אמיתית ובהכנעה מוחלטת אזי יתכן שיתבטל הקטרוג ולא יהיה הגזר דין אבל כאשר מזלזלים בה מפני שסומכים שד' ית' יוותר להם על זה אמרו חז"ל כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייו ח"ו.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב