ממשלת שרים מורחבת תעלה הון עתק : עלות של 6.5-4.5 מיליון ₪ לכל לשכת שר ו-2 מיליון ₪ לכל סגן שר

על רקע הצעת חוק היסוד אשר נועדה לבטל בדרך קבע את המגבלות שנקבעו בחוק-היסוד: הממשלה על מספר השרים ומספר סגני-השרים.

איל טולדו מאגף התקציבים באוצר: "לתיקון המוצע אין עלות תקציבית שכן הדבר תלוי במספר השרים וסגני השרים שימונו בפועל. ככל שמספרם יהיה דומה למספרם בממשלה ה-34, לא תהיה עלות תקציבית נוספת. עם זאת, בהתאם להערכת אגף התקציבים, עלות תקציבית שנתית של לשכת שר עומדת על כ- 4.5 – 6.5 מיליון ש"ח ו-2 מיליון ש"ח לסגן שר נוסף. לשרים עם תיק יש עלות נוספת של לשכת מנכ"ל שהיא בין 2.5 ל-3.2 מלש"ח וכמובן קיימת עלות נוספת לכל משרד, המושפעת מתחומי פעילותו והיקפיו. הטווח נובע מכך שתחשיב העלות של 6.5 ללשכת שר מתייחסת לשר עם תיק שאינו חה"כ. שר בלי תיק שהוא חה"כ עלותו כ-4.5 מלש"ח".
הוא פירט את העלות של 6.5 מלש"ח: "עלות שכר לשר ולשכתו- 3.5 מיליון ₪, עלות דיור (שכר דירה, ארנונה וחשבונות עבור לשכה) 600,000, רכב 217,000, תפעול – 500,000 ו-1.7 מיליון ₪ לאבטחה".
טולדנו הוסיף והתייחס לנומרטור: "ככל שמספר השרים וסגני השרים הממשלה ה-35 יעלה על מספרם בעת אישור תקציב המדינה לשנת 2019, תינקט פעולה מאזנת לפי חוק יסודות התקציב, לצורך מימון העלות הכרוכה בכהונתם".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.