משרד האנרגיה: הכנסות של כ-426 מיליון ש"ח מתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים, בחציון הראשון לשנת 2019

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה מפרסם את דו"ח ההכנסות של האגף לחציון הראשון של 2019, ממנו עולה כי בתקופה זו נרשמה הכנסה של כ-426 מיליון ש"ח מאגרות ומתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים. מדובר בגידול בתמלוגים מגז ונפט בשיעור של כ-2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי הגידול מתון באופן יחסי, זאת בעקבות ירידה בהכנסות בחודש אפריל עקב תקלה והפסקה זמנית של ההפקה מחזקת "תמר" וכן ירידה מהותית בשער הדולר שהקטינה את ההכנסות השקליות מתמלוגים.

החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בחציון הראשון של שנת 2019 בכ-417 מיליון ש"ח. מרבית הסכום, כ-412 מיליון ש"ח, נובע מגז טבעי מחזקת "תמר", סכום המשקף הפקה של כ-5.08 BCM גז טבעי וכ-230 אלף חביות קונדנסט נלווה. כ-2.7 מיליון ש"ח נוספים נובעים מחזקת "ים תטיס" וכ-1.7 מיליון ש"ח נוספים נובעים מחזקת "מגד". בנוסף לתמלוגי הגז הטבעי והנפט, נרשמו הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-5 מיליון ש"ח והכנסות של כ-4.5 מיליון ש"ח מאגרות ופעולות שונות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.