משרד החינוך במאבק להעלאת שכרן של הגננות

 

במסגרת המאבק על שכר הגננות, משרד החינוך החל לפעול למיגור תופעת המאכערים במוסדות חינוך. לאחר שהודיע על הפסקת פעילותן של עמותות צינור, משרד החינוך יוצא היום (רביעי) בשורה של הקלות על בעלי גני ילדים לשם הנפקת רישיון באופן עצמאי ישירות מול משרד החינוך, ללא צורך במתווכים וב"מאכערים", שקיומם הוביל לתלונות רבות על פגיעה בשכר הגננות. בימים האחרונים נשלחו על כך מכתבים לכל גני הילדים החרדיים.

בנוהל חדש שאושר בימים האחרונים על ידי מנכ"לית משרד החינוך הגב' מיכל כהן, ואשר מפורסם היום על ידי המשרד, הוחלט על שורת צעדים בכדי להקל על גני ילדים שהנפיקו עד היום את רישיונותיהם דרך "עמותות צינור", להנפיק את הרישיונות באופן עצמאי.

"עמותות צינור" הן עמותות שאינן מפעילות בפועל גני ילדים אלא משמשות אך ורק ככלי בירוקרטי להנפקת הרישיון של גנים, המופעלים על ידי עמותות אחרות, ומשמשות בסך הכל "צינור" להעברת תקציבים לעמותות המפעילות את הגנים.

תופעת "עמותות הצינור" הובילה למצב בו עבור הנפקת הרישיון נהגו בעליהן לגבות במשך שנים אחוזים נכבדים מתקציב משרד החינוך המועבר דרכן, על חשבון העמותות המפעילות בפועל את המוסדות – יעדו האמיתי של תקציב משרד החינוך. נוהג זה הוביל במשך השנים לתלונות על פגיעה בשכר הגננות בגני ילדים חרדיים. לצד זאת, קיומן של "עמותות הצינור" הקשה על ביצוע פיקוח על השכר, שכן הגננות, כאמור, לא היו מועסקות בעמותות אלה.

לפי הנוהל החדש, גנים שנהגו להיות מתוקצבים עד עתה דרך "עמותות צינור" וירצו להתקשר ישירות מול משרד החינוך לשם קבלת רישיון ותקצוב עבור שנת הלימודים הקרובה, יוכלו לעשות זאת עד למועד מאוחר (30.4.14), תוך שהמשרד ישתדל לעשות שימוש במסמכים הקיימים לגבי מבנה הגן לשם הענקת הרישיון. כמו כן, אגף הרישוי במשרד החינוך יפעל לסייע בידי הגנים בהליך קבלת הרישיון עצמו.

על פי הנוהל, ובהמשך להחלטת משרד החינוך בנושא, החל משנת הלימודים הקרובה לא יאושרו רישיונות לגנים חדשים הפונים לקבל רישיון דרך "עמותות צינור". כמו כן, החל משנת הלימודים הבאה לא יתאפשרו גם חידוש רישיונות לגנים שרישיונם הונפק דרך "עמותות צינור". לצד זאת, יפעל משרד החינוך למיפוי "עמותות הצינור" לשם מיגור התופעה הפסולה.

"כאמור לעיל, במידה שיתברר למשרד החינוך כי בקשה לרישיון מוסד חדש או בקשה לתקצוב מוסד חדש הוגשה על ידי תאגיד שהוא גוף צינור, הבקשה לרישיון תדחה וככל שניתן רישיון על סמך מצג זה, הרישיון יבוטל והעברת כספי המשרד תופסק. המשרד שומר לעצמו את הזכות להגיש תביעת השבה או לקזז את התשלומים מתקציבים אחרים שיועברו לגוף הצינור" נאמר בנוהל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.