משרד החקלאות פועל לקידום ענף החקלאות בהגדלת התמיכה במיליונים

דוח ארגון ה- OECD מדגיש כי ישראל היא המובילה העולמית בתחום פיתוח טכנולוגיות מים, מיחזור מי קולחין לשימוש חקלאי ופיתוח מקורות מים חדשים, ובפרט באמצעות התפלה

ארגון ה- OECD, הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח , מפרסם היום את הדו"ח השנתי ה- 30 בסדרת דוחותיו, אשר עוקבים אחר המדיניות החקלאית ומעריכים אותה במדינות שונות, על בסיס ההמלצות המקצועיות והחלטות מוסדות הארגון למדיניות חקלאית יעילה ובת קיימא. הדוח בחן את המדיניות החקלאית ב- 52 מדינות הארגון, המייצרות כשני שליש מהתפוקה החקלאית העולמית.

דוח ארגון ה- OECD מדגיש כי ישראל היא המובילה העולמית בתחום פיתוח טכנולוגיות מים, מיחזור מי קולחין לשימוש חקלאי ופיתוח מקורות מים חדשים, ובפרט באמצעות התפלה. ישראל נמצאת מזה שנים בצמרת המדינות עם שיעורי פריון גבוהים במיוחד בתחום הייצור החקלאי, הודות לשיעורי השקעה יחסית גבוהים במו"פ ובהדרכה, ומובילה עולמית לאורך השנים בתחום הייצור החקלאי בר-קיימא באזורים צחיחים וצחיחים למחצה.

יחד עם זאת עוסק הדוח במיוחד בבעייתיות הקיימת במדינות רבות לאורך השנים, וישראל בתוכן בצמרת הדירוג שלהן, עקב משטר תמיכות מעוותות ייצור וסחר (סבסוד תשומות, מחיר מובטח ומשטר מכסות ייצור ובמיוחד רמת מכסי מגן גבוהה- התורמים במצטבר למחירי מזון גבוהים והיעדר תחרות מספקת בשוק חשוב זה). דוח הארגון על חקלאות ישראל בשנת 2016 שב וממליץ על שינוי דרסטי במדיניות זו ומעבר למערך תמיכות ישירות וממוקדות, שיש בהן כדי להעצים את התחרותיות והיעילות של חקלאות ישראל, הקצאה יעילה יותר של גורמי ייצור ופוטנציאל גבוה להוזלה של מחירי המזון בשוק המקומי.

סמנכ"ל בכיר לסחר חוץ במשרד החקלאות, איציק בן דוד: "משרד החקלאות ניהל מול החקלאים ועם משרד האוצר קרוב לשנה מגעים כדי להגיע למתווה מוסכם של תמיכה ישירה ארוך לטווח של כ- 15 שנה לקידום ולהגנה על הייצור החקלאי ברוח המלצות ארגון ה-OECD, וכמתחייב ממחויבויות ישראל לארגון הסחר העולמי. עד עתה טרם הגיע המשרד להסכמות עם כל ענפי החקלאות אלא רק במספר קטן של ענפים".

בנוסף, בדוח מוצגת עלייה בתמיכה לחקלאים בישראל (אומדן התמיכה בחקלאים ב- 2016 עמד על למעלה מ-1,300 מיליון דולר). חלק עיקרי מתמיכה זו הינו תמיכה במחיר השוק, המחושבת בהתבסס על היחס בין מחיר המוצר בשוק המקומי לבין מחירי רפרנס שונים בשוק העולמי. הדו"ח מציין כי הענפים העיקריים בישראל שנהנו מתמיכה זו, בשנים 2014 – 2016 הם חלב, עוף ובננות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.