משרד התחבורה הנחה להגביר את הפיקוח והבקרה על אוטובוסים ומשאיות בעקבות מעורבותם בתאונות דרכים

מגבירים את הפיקוח על אוטובוסים וכלי רכב כבדים. משרד התחבורה שיגר חוזר מיוחד לחברות התחבורה הציבורית, מועצת המובילים, איגוד ההיסעים וקציני הבטיחות בתעבורה המורה להם להדק את הפיקוח והבקרה על כלי הרכב הנמצאים באחריותם, תוך מתן דגש מיוחד על התקנת מערכות בטיחות מצילות חיים.

על פי החוזר, קציני הבטיחות נדרשים לבדוק את עברו התעבורתי של כל נהג חדש עם תחילת העסקתו, וכן את עברו של כל נהג העובד בחברה, אחת לחצי שנה, כמתחייב מהתקנות. הבדיקה כוללת בחינה של תוקף רישיונות הנהיגה, מועדי הפסילות, מידע על נקודות שנרשמו לחובתו של הנהג, אמצעי התיקון שהוטלו עליו ומועד ביצוען.

סמנכ"ל בכיר תנועה במשרד התחבורה, אבנר פלור, הורה על הפצת החוזר לכל חברות התעבורה בישראל, בעקבות תאונות דרכים שאירעו לאחרונה ובהם היו מעורבים אוטובוסים ומשאיות. פלור הודיע כי משרדו יפעל להגברת הבקרה והאכיפה על כלי רכב אלה, גם באמצעות ניידות בטיחות של משרד התחבורה, המבצעות בדיקות פתע בדרכים.

החל מנובמבר 2016 מחויבים אוטובוסים ומשאיות משנת ייצור 2012 ואילך להצטייד במערכות בטיחות מצילות חיים בכלי הרכב. מדובר במערכת בקרת סטייה מנתיב המתריעה בפני הנהג על סטייה של הרכב מנתיב הנסיעה ומערכת שמירת מרחק מלפנים המזהה מכשול מלפני הרכב או אי שמירת מרחק בין כלי הרכב בכביש.

יצוין כי החל מנובמבר 2015 כל משאית ואוטובוס חדשים שהגיעו לישראל, מצוידים במערכות בטיחות מצילות חיים. לדברי פלור, מדובר במערכות מצילות חיים ממדרגה ראשונה, העשויות לצמצם באופן משמעותי את תאונות הדרכים בהן מעורבים אוטובוסים ומשאיות ולחסוך בחיי אדם רבים. מ-1 בינואר 2018 מחויב כל רכב חדש, המיובא לישראל להצטייד במערכות בטיחות מצילות חיים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.