מתווה הכותל: דריכות לקראת הדיון בבג"ץ

סערת הכותל הרפורמי. דריכות וחששות קשים לקראת ההכרעה הצפויה של הבג"צ ביום ראשון הקרוב בנושא מתווה הכותל

סערת הכותל הרפורמי. דריכות וחששות קשים לקראת ההכרעה הצפויה של הבג"צ ביום ראשון הקרוב בנושא מתווה הכותל.

דיון זה של הבג"צ – הינו המשך לדיון שנערך בבג"צ לפני כארבעה חודשים, בה נטען כי הממשלה החליטה לפני קרוב לשנתיים על 'מתווה הכותל' – ועליה ליישמה באופן מידי, הבג"צ מתח ביקורת על ה'הקפאה' שביצעה הממשלה על המתווה לפני כשמונה חודשים, כאשר לדברי הבג"צ אין לה כל תוקף משפטי, ואין משמעות 'להקפיא' החלטת ממשלה, וכיוון שהתקבלה ההחלטה – על הממשלה ליישם אותה.

בסוף הדיון הקודם, אף רמז הבג"צ כי במידה והממשלה לא תדון שוב בנושא ולשנות את מצב המתווה מ'הקפאתו' הבלתי מובנת, ישקול בית המשפט את צעדיו, בכך רמז כי הוא זה שיוציא את המתווה מהקפאתו ויחליט על יישום החלטת הממשלה בפועל ולהורות על חלוקת הכותל.

כזכור, בכ"א שבט תשע"ו, ינואר 2016 למניינם, החליטה הממשלה הנוכחית על 'מתווה הכותל', כזכור הממשלה אז הייתה ממשלת 61 בה היו הנציגים החרדים חלק מרכזי.

מתווה הכותל קובע על חלוקת הכותל המערבי לשניים, כאשר חלק אחד – בצידו הימני של הכותל המערבי יהיה כותל אורתודוקסי, והחלק השמאלי של הכותל המערבי יהפוך לכותל רפורמי, לשני הרחבות של הכותל נקבעו כניסה משותפת, וכן נקבע כי שני הרחבות יהיו 'שוויוניות' זה לזה.

אישור המתווה נעשה במחטף שקט, אך מיד עם אישור ההחלטה נוצרה סערה עולמית שטרם נשמע כמותה, בציבור החרדי והדתי התפתחה סערה אדירה שסירבה לשקוט זמן רב, שערי עיתון 'משפחה' היו אדומים תחת הכותרת 'צלם בהיכל', שליחי חב"ד בכל רחבי העולם השמיעו קול צעקה אדירה על כך שנותנים לרפורמים לחולל שמות ולהרוס בישראל וחלילה להעתיק לישראל את ההרס הגדול שחוללו בארה"ב, פרשן 'הארץ' יוסי ורטר יצא בטור 'החרדים איבדו את הדרך', ב'בקהילה' כתב יעקב ריבלין "מי בישל את הדייסה הבאושה הזאת? החכי"ם החרדים, בפרט אלו של יהדות התורה", ב'בית משיח' נכתב "הבטחת הכנסה לחכי"ם תמורת הכותל".

כל התגובות הסוערות הללו הם דוגמית קטנה למה שהתחולל ברחוב הדתי והחרדי שסירב להאמין שנציגיו מחרו את קודש הקודשים – המקום הקדוש ביותר – לב האומה – לטובת התנועה ההרסנית ביותר שחוללה הריסות ביהדות אמריקה, שמבקשים לחולל במקום קדוש זה טומאה והתבוללות – וכפי שהצהירו במפורש.

יחד עם זאת – יצאו כל גדולי ישראל נסערים ולא מאמינים נוכח השערורייה שלא התקבלה על הדעת, כאשר בזה אחר זה נשלפו מכתבים של כל גדולי ישראל לאורך הדורות שנלחמו קשות ביוזמה חמורה זו לטמא את מקדש ד'.

הסערה האדירה הביאה את החכי"ם החרדים לשתיקה רועמת וחוסר יכולת להסביר את הצעד הבלתי מובן, והם סירבו להגיב ולעלות לתקשורת זמן מה, כאשר גם לאחר מכן הם הבטיחו שלא ישאלו אותם בשידור בנושא כאוב זה.

בין השאר ניסו החכי"ם להשקיט את השטח בהצהרות על חקיקת 'חוק הכותל', על ביטול המתווה ועוד. עד חודש תמוז האחרון אז הם 'הקפיאו' כאמור את המתווה.

יצוין, כי עוד בטרם הקפאת המתווה התריעו משפטנים רבים, והדברים הובאו בשעתו ב'מרכז העניינים' כי הקפאת המתווה מהווה מדרון חלקלק עבור הבג"צ להוציא את המתווה מהקפאה ולדרוש את יישומו, ביום שלישי שטרם הקפאת המתווה אף צוין ב'יתד נאמן' כי הדרישה להקפאת המתווה ולא ביטולו היא יוזמה של ראה"מ נתניהו.

נכון להיום, ימים ספורים טרם ההכרעה הצפויה של הבג"צ בעניין השמיעו רבנים וגדולי תורה דברים נחרצים על האחריות הגדולה המוטלת על מי שחקק את המתווה הנורא אותו מבקש בג"צ ליישם – אלו החכי"ם החרדים שחקקו את המתווה.

מטעם "מטה המאבק לשלמות הכותל" נמסרה תגובתו של איש הכותל הרב מרדכי הלוי: "כולנו נזכור, זה לא הבג"צ זה החכי"ם. מי שהעביר את המתווה המבקש להעביר חלק נכבד מהכותל לידי הרפורמים לטובת מרכז התבוללות וטומאה – זה הממשלה הנוכחית עם החכי"ם החרדים, הבג"צ רק מבקש ליישם את החלטת הממשלה, וקובע כי ההקפאה אין לה כל תוקף, וכפי שהתריעו כל המשפטנים. ההיסטוריה תזכור בחלוקת הכותל את הממשלה בראשות החרדים, הם שגזרו את חלוקת הכותל"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.