מתווך הגובה את מלוא דמי התיווך מהשוכר – עבירה משמעתית

ח"כ פולקמן: "שוק התיווך כיום מתאפיין בחד צדדיות וחוסר צדק"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון – תשלום דמי תיווך על ידי מזמין השירות), התשע"ח-2017 של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת

מוצע לקבוע כי מתווך שהתקשר עם משכיר שלא בבלעדיות, והתקשר נוסף על כך עם שוכר למטרת שכירת דירה מסוימת, יהיה רשאי לגבות את דמי התיווך מהמשכיר ומהשוכר בחלקים שווים. כמו כן, מוצע לקבוע כי מתווך הגובה את מלוא דמי התיווך מהשוכר תהיה עבירה משמעתית, אלא אם כן השוכר חתם על הזמנה בכתב מהמתווך לשם שכירת דירה שאינה מסוימת.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק השכירות תוקן לאחרונה והותאם לשוק השכירות הנהוג בימינו. בין יתר הסעיפים, התייחס התיקון גם לתשלום דמי תיווך על ידי שוכר, כך שנקבע כי דמי התיווך יושתו על המשכיר אם שירות התיווך הוזמן על ידו. מדובר באסדרה ראשונית של תחום פרוץ זה. עד לדיונים במסגרת התיקון לחוק, תשלום דמי התיווך הוטל בחלקו ואף במלואו על השוכרים, על אף שלא יזמו את הזמנת השירות. על מנת להחיל חבות משמעתית על מתווכים שפועלים בניגוד למדיניות זו, יש לתקן את חוק המתווכים במקרקעין, ברוח זו.

מטרת הצעת חוק זו היא לקבוע כי מתווך הגובה את מלוא דמי התיווך מהשוכר בכל סיטואציה תהיה עבירה משמעתית, אלא אם כן השוכר חתם על הזמנה בכתב מהמתווך לשם שכירת דירה שאינה מסוימת. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי מתווך שהתקשר עם משכיר שלא בבלעדיות, והתקשר נוסף על כך עם משכיר למטרת שכירת דירה מסוימת, יהיה רשאי לגבות את דמי התיווך מהמשכיר ומהשוכר בחלקים שווים. כמו כן, מוצע להחריג מקרים בהם התקשר המשכיר בהסכם תיווך בבלעדיות, שאז יישא המשכיר במלוא דמי התיווך."

ח"כ פולקמן: "שוק התיווך כיום מתאפיין בחד צדדיות וחוסר צדק כאשר עלויות התיווך נופלות בעיקר על השוכרים. אני נחוש לקדם הסדרה שלא תאפשר חוסר צדק זה ותקבע הוגנות מתבקשת, מתווך שיפעל בניגוד לנהלים החדשים יסכן את רישיונו."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.