מתקפה חזיתית: ישי הלך לבית "כסא" (וידאו)

נשיא מועצת חכמי התורה של שס חכם שלום כהן פתח במתקפה חזיתית כנגד אלי ישי, הרב סיפר לעיני אלפי בני התורה הספרדיים, כי ראה בדרך לבני ברק שלטי בחירות של ח"כ אלי ישי עליהם התנוסס הכיתוב: "בכל ביתי נאמן הוא", "מה זה בכל ביתי נאמן הוא? תהה חכם שלום, כשהיה בביתי היה נאמן, עכשיו הלך לבית הכסא". וידאו

מערכת הבחירות נמצאת רק בחיתוליה, וחילופי האשמות בין ראשי הנהגת ש"ס לבין אלי ישי ופטרונו הרוחני רק החלה.

נשיא מועצת חכמי התורה של שס חכם שלום כהן פתח במתקפה חזיתית כנגד אלי ישי,  את הדברים אמר בשיעור שנשא בבית הכנסת ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק שם התארח השבת.

הרב סיפר  לעיני אלפי בני התורה הספרדיים, כי  ראה בדרך לבני ברק  שלטי בחירות של ח"כ אלי ישי עליהם התנוסס הכיתוב:  "בכל ביתי נאמן הוא", "מה זה בכל ביתי נאמן הוא? תהה חכם שלום,  כשהיה בביתי היה נאמן,  עכשיו לצערנו הלך לבית אחר – בית הכסא". אמר.

הגר"ש כהן רמז בדבריו למנהיגה הרוחני של מפלגת 'העם איתנו'ואמר: "מרן זה מרן, אבל כשנהיה מרנן בגימטריה זה מרק".

בתוך כך, ח"כ אלי ישי, יו"ר מפלגת "העם איתנו" החדשה, טוען כי בעזרת ההקלטות של הרב עובדיה יוסף זצ"ל הוא מסוגל לקבל עשרה מנדטים ואף יותר.

את הדברים אמר בראיון לרדיו "גלי ישראל"  וסיפר כי "מרן לא אמר שהוא תומך באוסלו".

האזינו לראיון (באדיבות גלי ישראל)

[alooma ref="61b93d34094fb59773a8a92036fe2ffa.mp4" src="1" autoplay="1" pid="0"]

על הקלטות של הרב שנמצאות בידיו והכוונה לחשוף אותן אמר ישי, "אני חושב שהדברים החשובים שמרן אמר ואומר, אני אעשה הכל בלי לפגוע בתנועת ש"ס, דברים טובים שאני יכול לומר אותם, אני אעשה את זה.

"אבל אני באמת, אולי במידה מסוימת אני גם משלם מחיר. אמרו ש'אם אתה תאמר את כל מה שיש לך לומר אתה תקבל עשרה מנדטים פלוס', אבל זו החלטה לא פשוטה לאיש ציבור, אני מכיר את זה ואעשה את זה גם במחיר גדול שאני אשלם".

עוד כתבות בנושא:

האזינו: מתקפה חסרת תקדים של הרב אמנון יצחק כנגד נשיא מועצת חכמי התורה (הקלטה)

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. לפני הרבה שנים, מרן הגיע לישיבת פורת יוסף, כדי להשמיע דרשה, ולהסביר שכדאי שילמדו בישיבה טור ושולחן ערוך, כמו בזמן הרב עזרה עטייה.

  ומרן חכם שלום כהן, עשה באותה שעה עצרת תפילה בכותל, כדי שהתלמידים יבואו לעצרת, ולא ישתתפו בשיעורו של מרן…

  היה שם בחור אחד בשם בטאט, שמול עיניו של מרן, האיץ בתלמידים לצאת, ואמר זאת בשם ראש הישיבה. ומרן נידה את בטאט, ואחר כך לא היו לו ילדים שנים רבות, עד שמרן מחל לו.

  כל אות אמת לאמיתה!!

  תלמיד ישיבת פורת יוסף |
  הגב
 2. מה שאמר הרב שלום כהן אמר את הדברים הכי נכונים ושאלי ישי יפסיק לאיים עם ההקלטות שנמצאות בידו.
  זה אומר דרשני כי אם כל הזמן הוא דאג להקליט כוונותיו היו זדוניות כדי שהוא ינופף בהם אבל זה לא יעזור לו
  הוא שקרן ורמאי וכל מה שאמר על אריה פינוקיו אז הוא סבא ג'פטו וממנו פינוקיו למד לשקר.
  חבל חבל חזור בתשובה

  אתי מלכה |
  הגב
  • מה השפה הזאת? ניבול פה – עד כמה חמור? מזעזע!!! איך מדברים כך על ישיבה שלומדים שם תורה??היא אחד הגורמים להרבה אסונות שבעוונותינו הרבים קורים בימינו אנו! זה נבול פה!!!!!!!

   והכל מפורש ממש! בשבת דף לג' עמוד א' בעוון נבלות פה צרות רבות, וגזירות קשות מתחדשות, ובחורי "שונאי ישראל" מתים, יתומים ואלמנות צועקין ואינן נענין, שנאמר (ישעיהו ט) על כן על בחוריו לא ישמח ה' ואת יתמיו (ואלמנתיו) [ואת אלמנותיו] לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה.

   מה פרוש ועוד ידו נטויה? אמר רבי חנן בר רבא: הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה – הופכין עליו לרעה. אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא: כל המנבל את פיו – מעמיקין לו גיהנום, שנאמר (משלי כב) שוחה עמקה פי זרות. רב נחמן בר יצחק אמר: אף שומע ושותק, שנאמר (משלי כב) זעום ד' יפל שם.

   א"כ דברים נוראים כתובים כאן וזה אחד הגורמים הגדולים לכל הפיגועים שיש היום ד' ירחם! לכן יש עצה שכתובה בהלכה: קיצור שולחן ערוך סימן קנא' סעיף ו' : הרוצה לשמור את עצמו מחטא זה ישמור את פיו מניבול פה, משקרים, מרכילות,מלשון הרע ומליצנות, וכן ישמור את אזנו משמוע דברים כאלו, גם יהא זהיר לקיים נדריו ולא ירבה בדאגה. וגם יהא זהיר מהרהורים רעים. וקודם שהולך לישן יעסוק בתורה או יאמר ד' מזמורי תהלים הראשונים ויזהר שלא לישן בחדר יחידי משום ע"ש…

   המקלל את חברו או את עצמו בשם ד' או באחד מכינויו של שם ד' בכל שפה שהיא, עובר על לאו מן התורה, שנאמר: "לא תקלל חרש". כוונת הפסוק היא, שאפילו חרש שאינו שומע ואינו מצטער – אסור לקלל אותו. אסור לקלל גם ללא הזכרת שם ה' או כינוי של שם ד'. גם ברמז אסור לקלל אם משתמעת מהדברים קללה.

   בספר חסידים מובא, כי המקלל את חברו, הקללה חוזרת למקלל, "שכל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד".

   כתוב: "תולה ארץ על בלימה". אמר רבי אילעא : אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. פירוש: כל העולם תלוי על זה שאדם בולם פיו!עוד פירוש: כל העולם תלוי על בלי- מה שהאדם לא יגיב אפילו: מה!

   לכן כדי למנוע אסונות רחמנא ליצלן עלינו לשמור על פינו! ועוד אמר רבי יוחנן היה ראוי שהקב"ה יברא לנו שתי פיות אחד לדברי תורה וקדושה ואחד לדברים בטלים! ואם הקב"ה ברא לנו פה אחד זה כדי שנשמור את הפה גם מדברים בטלים וכל שכן מניבול פה וקללות! לכן בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר לשמור על הפה ולדבר רק דברים המינימליים שהם באמת לצורך ודברים המועילים!

   "רובם בגזל, ומעוטם בעריות". "מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שזנו עיניהם מן הערווה וכו'. אמר רב ששת: מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ, עם תכשיטין שבפנים? לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אשה, כאילו מסתכל במקום התורף. (ברכות כ"ד). "ולא יראה בך ערות דבר" (דברים כ"ג) – ערות דִּבּוּר, זה נבול פה". ואמרו עוד (שם): "כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהינום". גם כן אמרו (שבת ל"ג): "אף השומע ושותק!!!!!!!!! שנאמר זעום ד' יפול שם". הרי לך שכל החושים צריכים להיות נקיים מן הזנות ומניבול פה.

   גם- דבר השקר, גם הוא חולי רע נתפשט מאוד מאוד בבני האדם.

   "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"…

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב