מתקפה חריפה • "המחרפים הגיעו עד דלת ביתי" האזינו.

סוער ב'עדה החרדית' • הראב"ד הגר"מ שטרנבוך במתקפה חריפה נגד הסיקריקים שהכריזו נגדו מלחמה: "הם מחרפים והגיעו עד דלת ביתי מתוך מחשבה שאני יפחד מהם, אבל אני חזק ברוחי ואינם משפיעים עלי כלל, אני מודה ומשבח להקב"ה על שמדברים עלי לשון הרע יום יום, שכל הדברים הללו הם אך ורק לטובתי שאזכה למחילת עוונות" • הדיונים בבבית דן של 'העדה' מושבתים בשל המתיחות

המתח ב'עדה החרדית' צץ שוב בעקבות העבודות המתנהלות במתחם שנלר וניסיונות קיצוניים להכפיש את ראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך על השקפתו בנוגע לדרכי הפעולה בכל הקשור לחשש להימצאות עצמות אדם במתחם.

הגר"מ שטרנבוך כינס במוצש"ק את מקורביו וערך מסיבת הודאה על כך שאנשים ידועים – ריקים ופוחזים משולי המחנה מדברים עליו סרה בדיבורי לשון הרע וכיו"ב, ומבקשים להטיל את מרותם על ידי הפעלת טרור.

בדבריו אמר הראב"ד: "גם אני מודה ומשבח להקב"ה על שמדברים עלי לשון הרע יום יום, שכל הדברים הללו הם אך ורק לטובתי שאזכה למחילת עוונות. ולכן אני עושה סעודה, שהדבר פשוט שכאשר אחד נפטר מעוונותיו הוא מחויב לעשות סעודה גדולה ולשמוח, וכעין מה שמבואר בירושלמי שמלך היה עושה סעודה גדולה כשנתמנה למלך ועלה לגדולה, וכן בפרשת יתרו מבואר שכל גדולי ישראל השתתפו בסעודה שעשה יתרו כדי לכבדו על שעלה לגדולה ונתגייר, וגם אני עושה סעודה גדולה על זה, דאין לך שמחה גדולה ככפרת עוונות, והוא כמו חתן ביום חופתו. הרודפים עצמם נחשבים אצלי כטוב וחסד". אמר הגר"מ.

הראב"ד הסיף: "ושמחה גדולה נוספת יש בסעודה זו, "אז מפארליט זאך נישט". (לא נאבדים), הם מחרפים והגיעו עד דלת ביתי מתוך מחשבה שאני יפחד מהם, אבל אני חזק ברוחי ואינם משפיעים עלי כלל, ואדרבה אני שמח ומודה לקב"ה על זה גופא".

"דוד המלך הרי סבל בלא שיעור משונאים, ומ"מ אמר (תהלים כ"ג ו') "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" – ולכאורה איזה טובה וחסד היה לו כל חייו, והלא סבל מרודפיו ללא שיעור וגבול, והנראה מוכח מזה, דכוונתו הוא שעצם הרדיפה ששונאיו רודפים אותו, היא גופא כטוב וחסד תיחשב לו.
וזהו מה שהמשיך דוד המלך ואמר "ושבתי בבית ה' לארך ימים", וכוונתו שכיון שאין דבר שמפריע לו, שהרי אפילו הרדיפה גופא היא עצמה כטובה תיחשב אצלו, לכן מובטח לו שיוכל לשבת בבית ה' לאורך ימים ללא שום הפרעה, שהרי אין דבר שמטריד את מנוחתו כלל".

בתוך כך יוזכר כי כבר מספר שבועות הבית הדין של העדה החרדית מושבת לחלוטין, ולא מתקיימים דיני תורה בבית הדין.

הסיבה היא שהראב"ד הגר"מ שטרנבוך חדל מלהופיע בלשכת הבד"ץ כבר כמה שבועות, למרות שבפועל הינו עדיין ראב"ד העדה החרדית על כל המשתמע מכך, וחברי הנהלת העדה החרדית עומדים בקשר רציף עם הראב"ד על כל השאלות העומדות על סדר היום, אבל בעקבות "שיבושי הליכי דין" שבוצעו בדיונים על מתחם "שנלר", אין המצב מאפשר השתתפות של הראב"ד יחד עם שאר חברי הבד"ץ עד שיסודרו העניינים בהסכמים (פנימיים) ברורים.

[alooma ref="1f0b4450b717c57d386af96f8fc5d5dc.mp3" src="1" autoplay="0" pid="0"]

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.