נאמנים פצעי אוהב: העושר שהפר את השלום בין אברהם אבינו לבין לוט

בפרשת השבוע לך-לך, מסופר על ריב שפרץ בין רועי הצאן של אברהם אבינו לבין רועי הצאן של אחיינו לוט, בנו של הרן. כל זאת כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו, כפי שמספרת לנו התורה. לא העוני, אלא נהפוך הוא, העושר, הוא שהפר את השלום ביניהם.

הפירוד והניגודים שבין הבריות צצים לרוב, דווקא בגלל רכושם הרב, מחמת הקנאה שמקנא האדם בזולת, על שיש לו יותר. ובכלל, כאשר פורצת מריבה בין בני משפחה וידידים, הרי שהשנאה נעשית ביניהם עזה וחריפה במיוחד, שכן, קשה מכת קרוב ממכת רחוק, כמו ששלמה המלך אומר: "נאמנים פצעי אוהב" – פצעים הנרגמים בידי אוהב וידיד, פגיעתם קולעת ופוגעת יותר מאשר פגיעתם של אחרים. מסופר על צדיק, שהגיע לביתו של עשיר גדול, והעשיר שלא הכירו, הציע לו מקום ללון בבית של חברו. למחרת, נפוצה השמועה אודות הצדיק, והגיעו כל בני העיירה לראות את הצדיק. גם העשיר הגיע עם כל בני העיירה לראות את הצדיק, ומיד הכיר אותו וביקש מהצדיק שיגיע לביתו ללון. אמר לו הצדיק: אברהם ולוט שניהם הכניסו אורחים, אך מה ההבדל ביניהם? אברהם אירח את המלאכים גם כשהם נראו לו כבני אדם, ואילו לוט אירח אותם רק לאחר שידע שהם מלאכים. לכן, הכנסת האורחים שלך בנוסח לוט…

              חד וחלק

העמידה במקום כהליכה לאחור

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.