נוכח המשך התחזקות השקל, הסיכויים להפחתת ריבית בנק ישראל לרמה של 0.1%

המשך הייסוף בשער השקל וירידה צפויה של 4% בתעריפי החשמל בחודש ינואר צפויים להשפיע על מדד ינואר. אנו מפחיתים את התחזית לחודש זה ל-0.3%-. בד בבד תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים פוחתת ל- 1.1%. תנודות גדולות בשער החליפין נוטות להיות בעלות השפעה על המחירים וגוררות התאמות מחירים לשני הכיוונים. מתחילת השנה השקל יוסף ב-9% מול סל המטבעות, ההשפעה של זה על האינפלציה היא, בהערכה שמרנית, ירידה של אחוז באינפלציה השנתית (כנראה יותר). ככל שהקמת הממשלה מתעכבת, נדחים גם צעדי ההתאמה בתקציב. אנו מניחים שמסים עקיפים יועלו בשלב מסוים ויתרמו מעט לעליית האינפלציה, אולם זו צפויה כאמור להיוותר בקרבת הגבול התחתון של היעד בעיקר בהשפעת הייסוף.

נוכח המשך התחזקות השקל, הסיכויים להפחתת ריבית בנק ישראל לרמה של 0.1%, באחת מההחלטות הקרובות (ובכלל זה מחר) גדלו מאוד. ההשפעה של הריבית על שער החליפין היא בעלת אופי קצר-טווח, ועל כן אנו מעריכים כי בנק ישראל יחזור לרכוש מט"ח בחודשים הקרובים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.