נחשף: ארכיון המאבק נגד סכנת גיוס נשים

בין המסמכים הפרוטוקול מפגישת גדולי ישראל עם דוד בן-גוריון ועם נשיא המדינה יצחק בן צבי בנושא הגיוס

בימים אלו נחשף ארכיון חשובהמכיל מסמכים, מכתבים, וכרוזים, ממאבק האיתנים שהתחולל נגד גזירת גיוס נשים לשירות הלאומי בשנת תשי"ג. הפרשיה זעזעה את היהדות החרדית וגדולי ישראל יצאו למלחמת חורמה לביטול רוע הגזירה. הארכיון מוצע למכירה בבית המכירות הפומביות "ווינרס" (Winner's) ומכיל בין היתר כרוז הקורא ליום תפלה עולמי ביום י' באב, בחתימת ידם של רבי איסר זלמן מלצר ורבי צבי פסח פרנק ורבי חזקיה שבתי אב"ד העדה הספרדית בירושלים.שני הרבנים, רבי איסר זלמן מלצר ורבי צבי פסח פרנק, עמדו בראש המערכה ההיסטורית נגד החוקושניהם אף נפגשו בעניין עם בן גוריון. חרף חוליו עמד רבי איסר זלמן מלצרבחזית המאבק ואמר כי הוא נכון לסבול ואף להכלאחרףנוכחסכנת הגיוס.

רבי צבי פסק פרנק כיהןכרבה של ירושלים וחבר מועצת הרבנות הראשי, והטיל את כל כובד משקלו על העניין. הכרוז נשלח גם לאגודת הרבנים ולאגודת ישראל בארצות הברית, לאנגליה, ולהתאחדות הרבנים וישראל הצעיר בארצות הברית. אחד המסמכים המעניינים הוא כרוז בחתימת יד של עשרות רבנים ואדמו"רים נגד גיוס בנות לשירות לאומי. המתוארך לחודש תמוז, תשי"ג כשבין החותמים, מרבני האשכנזים: רבי ירוחם אשר ורהפטיג, רבי חנניה יו"ט ליפא גרוס מברבשט, רבי ישראל וועלץ, האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריווקא, האדמו"ר רבי יוחנן מטאלנא, רבי אליהו זלאטניק, רבי בצלאל שטרן מפאפא (מלבורן), רבי יחיאל מיכל שלגר ונוספים, ומרבני הספרדיםרבי אברהם רפול, רבי יהודה צדקה, רבי אליהו משה מערבי ועוד. בארכיון מצוי גם מכתב נגד גיוס בנות לשירות לאומי מבית דין צדק של העדה החרדית בירושלים בחתימת ידו של הראב"ד רבי פנחס עפשטיין.

אך לא רק כרוזים וימי תפילה. מכתב תקיף שנשלח לרב יצחק אייזק הרצוג, הרב הראשי, מחכמי ורבני הישיבות בירושלים, נגד כוונת הרבנות הראשית לדון מחדש בעניין החוק לגיוס בנות מופיע אף הוא בארכיון ובו אזהרה לבל יתן להעלות את הנושא ולא יכנע ללחצי המזרחי והפועל המזרחי כשהחלק העליון מודפס במכונת כתיבה ותחתיו עשרות חתימות של רבנים ביניהם רבי זאב איידלמן, רבי משה יהודה לנדוי, רבי אלקנה וויסנשטרן, רבי נחום ברגמן, רבי ברוך שמעון שניאורסון ועוד. לצד מכתב מחאה של רבני הספרדים בתל אביב, מכיל האוגדן 7 דפים מודפסים נגד גיוס בנות, בחתימות גדולי הרבנים והאדמור"ים, ראשי ישיבות, מכל רחבי הארץ ומכל העדות וכוללים עשרות חתימות. בדפים חתומים בדפוס רבנים רבים, והם נשלחו למספר ערים כדי שיתווספו עליהם חותמים כפי שנכתב באחד המסמכים המצורפים להם. אחרי החתימות בדפוס נוספו בכתב יד חתימות נוספות ביניהם: האדמו"ר רבי יוסף צבי מסקרנוביץ (בני ברק), רבי שמואל הלוי וואזנר, רבי אהרן צבי בריסק (טאשנד), רבי דניאל מובשוביץ, רבי אברהם אנגלרד, רבי צבי מרקוביץ, האדמו"ר רבי שלום מיכלוביץ (ראשל"צ), רבי פרץ אריאל ואחרים.

אחד המסמכים החשובים בארכיון הוא הפרוטוקול מפגישת הרבנים חברי מועצת גדולי התורה עם ראש הממשלה דוד בן גוריון ועם נשיא המדינה יצחק בן צבי בתמוז תשי"ג ומכיל ארבעה עמודים. בארכיון שולב תיק לדוגמא המכיל מסמכים אודות נערה דתית שנפסלה על ידי ועדת הפטור ונדרשה להתגייס. בתיק תצהיר מהנערה ומכתב מרבי משה אריה ליב שפירא המעיד כי מכיר אישית את הנערה, כשעל התצהיר חתימת קיום של רבי יצחק יעקב וכטפויגל ומסמך בחתימת ידם של שכנים רבים של הנערה.

הארכיון מוצע במחיר פתיחה של 1,000 דולרים אך להערכת בית המכירות "ווינרס" הוא צפוי להמכר בסכום שבין 3,000 ל-4,000 דולרים. המכירה עתידה להתקיים אי"ה בתאריך ג' בניסן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.