נח איש צדיק: חם ויפת – יחי ההבדל הגדול – טורו השבועי של הרב יעקב גלויברמן

 לקראת שבת: הרע שבך והטוב שבזולת

 בפרשת השבוע מסופר על נח הראשון באנושות שנטע כרם ענבים, ושתה מן היין והשתכר. "וירא חם אבי כנען, את ערוות אביו, ויגד לאחיו". שני האחים, בניו של נח-שם ויפת, לקחו בגד וכיסו את אביהם, ואת ערוות אביהם לא ראו. אומר על כך הבעל-שם-טוב זיע"א: "כאשר אדם רואה דבר רע בזולתו, הרי זו הוכחה שיש בו בעצמו משהו מאותו רע, שכן הזולת הוא בבחינת מראה, ומי שפניו נקיים, אינו רואה במראה שום דופי".

זאת אומרת, אם האדם עצמו היה נקי מאותו רע, לא היו מראים לו זאת אצל הזולת. אם מהשמיים מראים לאדם את הרע שבזולת, זה רק בכדי שיזדעזע מחומרתו של הרע, ואז יוכל לחפש ולתקן זאת בתוך עצמו. ולכן התורה מספרת על הבן הנוסף של נח-חם, שהרע היה קיים בו בעצמו, ולכן ראה את הרע גם אצל אביו.

לעומת זאת, שני הבנים שם ויפת, שהיו נקיים מהרע, ראו רק את הדבר הדרוש תיקון. מכאן אנו למדים שצריך לראות רק את הטוב אצל הזולת. ואם יש דבר הדורש תיקון, עליו לראות ולחפש בעצמו את הצד הדרוש תיקון. כך אפשר לאהוב באמת את הזולת.

  חד וחלק: כמים הפנים לפנים לב האדם לאדם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.