ניסיון לביטול הסכם גירושין בטענה כי נחתם תחת איומי חיסול על ידי משפחת פשע מהצפון

"העמדה העקרונית של בית הדין היא שיש לצמצם מאוד את ההחלטות לביטול הסכמים"

5,000 שקלים לכל ימי חייה.

אב בית הדין הרבני בחיפה הרב יצחק אושינסקי והדיינים הרב דוד גרוזמן והרב אברהם זרביב בררו לעומק את ההליכים המשפטיים, חקרו את הצדדים ובאי כוחם ואת ההיבטים ההלכתיים של הנושא.

הבדיקה העלתה כי הסכם הגירושין אמנם בלתי סימטרי לטובת האישה אבל נכתב ונחתם על ידי עורכי דין ואושר על ידי בית הדין. הבעל הוא אדם בוגר ונבון והוא נחשב כ'איש החזק' ויו"ר ועד עובדים של חברה ממשלתית ידועה. לאורך כל ההסכם נכתב ונחתם שוב ושוב כי הוא נעשה מרצונו החופשי.

הסכם הגירושין הוגש על ידי הצדדים ובאי כוחם לבית הדין הרבני וקיבל תוקף של פסק דין על פי בקשת הצדדים. כעבור שלושה חודשים סודר הגט על פי הסכם זה, והבעל לא ערער על כך ואף חזר בפני הדיינים והעדים בעת מתן הגט כי הוא ניתן מרצונו החופשי.

לדברי האישה בעלה בגד בה והתרועע עם אישה אחרת וכדי לזכות בחופש ולהשתחרר מכבלי הנישואין הוא נתן לה הסכם נדיב יחסית. בהחלטה המשתרעת על פני עמודים רבים כתבו הדיינים כי "לא מצאנו עילה לביטול ההסכם שנחתם בין הצדדים. הקרע שהוביל לגירושין נוצר עקב בגידת הבעל עם אישה זרה ובקשתו להתגרש. לא נמצאו שום אסמכתאות מפורשות לאיום כלשהו, ומסתבר כי הקשר עם העבריין הבכיר היה אחרי הגירושין ואחרי חתימת ההסכם. לאחר הגירושין אמה של האישה גילתה קשר בין התובע הגרוש לאשתו של גורם עברייני בכיר והיא איימה לספר על כך לאותו גורם עברייני".

בשולי ההחלטה כתבו הדיינים מסר לזוגות המתגרשים ולעורכי דינם המנסים לבטל הסכמי גירושין בדיעבד בתואנות שווא וכך כתבו בהחלטתם: "העמדה העקרונית של בית הדין היא שיש לצמצם מאוד את ההחלטות לביטול הסכמים, כאשר חדשות לבקרים מוגשות תביעות לביטול ההסכמים, תביעות שבדרך כלל אין בהן ממש. אלא שהצד שרוצה להרוויח עוד או עילה לחזור בו מההסכם עליו חתם. הצד שהבחין בחוסר כדאיות מנסה את מזלו בתביעה לביטול ההסכם – אולי יצליח לו – ופונה לבתי הדין ובתי המשפט ולכן אל למערכת המשפטית לתת יד למהלכים אלה".

הדיינים הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן והרב אברהם זרביב כתבו בהחלטה: "מסקנה – לאור המפורט בית הדין דוחה את התביעה לביטול הסכם הגירושין שבין הצדדים והסכם זה הינו בתוקפו. התביעה התבררה כחסרת בסיס ובית הדין מחליט לחייב את התובע בהוצאות משפט ריאליות לטובת הנתבעת ולטובת אוצר המדינה. ברם בשל ההתחייבויות שלקח על עצמו התובע במסגרת הסכם הגירושין, לאחר הפעלת שיקול הדעת ולפנים משורת הדין, בית הדין המחליט לחייב את התובע בסך 1,000 שקלים בלבד כהוצאת משפט לנתבע ולא פוסק הוצאות לטובת המדינה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.