ניצחון חרדי: אושר חוק המקוואות של גפני

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את חוק המקוואות. 41 ח"כים הצביעו בעד החוק ו-35 התנגדו לו.

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את חוק המקוואות. 41 ח"כים הצביעו בעד החוק ו-35 התנגדו לו.

ח"כ יעקב אשר הציג את הצעת החוק במליאה, בדבריו אמר: "הצעת חוק זו הוגשה כהצעת חוק פרטית על-ידי חברי הכנסת: הרב משה גפני, הרב אורי מקלב, הרבנים הרב מנחם אליעזר מוזס, יעקב מרגי, יצחק וקנין, יואב בן צור, ישראל אייכלר, בצלאל סמוטריץ, מרדכי יוגב, ניסן סלומינסקי, שולי מועלם־רפאלי ויגאל גואטה".

"הצעת החוק מבקשת לקבוע כי מועצה דתית תהיה רשאית שלא להתקשר בהסכם לשם שימוש במקווה טהרה, אף אם התקשרה בהסכם כאמור עם המדינה או עם רשות מרשויותיה. כפי שהובהר הן בדיוני הוועדה בהצעת החוק והן בדברי ההסבר לקריאה הראשונה, קביעה זו לא תחול על טובלים וטובלות שמשלמים אגרה עבור שירותי טבילה"

"אני רוצה להדגיש כי החלטתה של המועצה הדתית בעניין זה, בדומה לכל החלטה של רשות מנהלית, תהיה כפופה לכללי המשפט המנהלי, ועל כן, בעת הפעלת שיקול דעתה תידרש המועצה הדתית לפעול בסבירות, בשוויון ובהגינות ובהתאם למצב הדברים כפי שיהיה בעת מתן ההחלטה".

"תחולתו של החוק תהיה תשעה חודשים מיום פרסומו. הצעת החוק מוגשת בצירוף הסתייגויות. אני מבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה רבה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.