ניצחון לחרדים: הישיבות הקטנות יתוקצבו

האם גם על בג"צ משפיע ראש השנה הקרב, על פי פסיקתו לטובת החרדים.

בג"ץ דחה את העתירות לביטול ״חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים״, (הישיבות הקטנות)  המקנה פטור מ"לימודי הליבה" למוסדות חינוך חרדיים.

בהרכב של תשעה שופטים דחה בג"ץ את העתירה וקבע כי אין מניעה לתקצב  בחורים לומדים בהם תלמידי כיתות ט' עד י"ב – בישיבות קטנות.

מוסדות אלה פטורים מלימודי הליבה, ויתוקצבו בשיעור של 60% מתקצוב של תלמידים הלומדים במוסדות חינוך על-יסודיים במסלול לימודים עיוני.

העתירה הוגשה ע"י שר החינוך לשעבר, אמנון רובינשטיין, ואחרים בטענה כי החוק אינו חוקתי, שכן הפטור מלימודי הליבה פוגע ביכולת ההשתלבות של תלמידים חרדיים בחברה ובשוק העבודה, ועל כן, פוגע בזכויותיהם החוקתיות לכבוד האדם ולחופש העיסוק.

נשיא בית המשפט העליון גרוניס כתב בהחלטתו כי "העתירה שלפנינו הוגשה בלא תשתית עובדתית מספיקה. טענתם של העותרים היא כי מתן הפטור מתוכנית הליבה לישיבות קטנות, בכיתות ט' עד י"ב, אינו חוקתי. אולם, העותרים לא הציגו בפנינו תוכנית זו כדי שנוכל לקבוע כי אכן בהיעדרה נפגעות זכויות חוקתיות של תלמידים בכיתות אלו. הסתבר, כי ככל הנראה אין כיום תוכנית יסוד לכיתות י' עד י"ב. די בכך כדי לקבוע כי העותרים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח פגיעה בזכות חוקתית".

פרופ' אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט שייצג את החרדים בעתירה, אמר בתגובה להחלטה: "אנו שמחים שבית המשפט קיבל את עמדתנו ולפיה לימודי ליבה, שאנו רואים בהם דבר מבורך כשלעצמו, צריכים להילמד מתוך בחירה ורצון ולא בכפייה, מכוח חוק. בחברה החרדית חל בשנים האחרונות שינוי מבורך ורבים מבניה ובנותיה פונים, לאחר שלמדו שנים רבות בישיבות ובסמינרים, ללימודים אקדמיים. הניסיון לכפות עליהם לימודי ליבה עלול לעצור מגמה מבורכת זו ולהביא לתוצאה הפוכה

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.