ניתן יהיה לתבוע את פייסבוק גם בישראל

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבית המשפט העליון את עמדתו בעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פייסבוק במספר עילות שעניינן פגיעה בפרטיות

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבית המשפט העליון את עמדתו בעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פייסבוק במספר עילות שעניינן פגיעה בפרטיות המשתמשים באתר פייסבוק ואי רישום אצל רשם מאגרי המידע.

חברת פייסבוק הגישה בקשת סילוק על הסף בה טענה כי בהסכם ההצטרפות עליו חותמים משתמשים באתר בבואם לפתוח חשבון, יש תניית שיפוט זר ותניית ברירת דין, לפיה כל סכסוך בין פייסבוק למשתמשים יידון בבית המשפט בקליפורניה. בתמצית, עמדת היועמ"ש היא כי התניות המופיעות בהסכמי ההצטרפות לאתר פייסבוק הינן תניות מקפחות לאור תכלית חוק החוזים האחידים ומכלול נסיבות העניין.

בעמדת היועץ המשפטי, שהוגשה באמצעות עוה"ד לימור פלד מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, נאמר כי הסוגיה הנידונה בתיק זה עלתה במספר תיקים בבתי המשפט הישראליים, כאשר חברות בין-לאומיות כמו למשל בוקינג ו-PayPal הפונות לקהל ישראלי מוסיפות לחוזי ההתקשרות הסטנדרטיים תניות שיפוט המרתיעות ומקשות על הצרכנים להגיש תביעות ולשמור על זכויותיהם. עמדת היועץ היא כי תניות שיפוט אלו הינן מקפחות ודינן להתבטל. מסקנה זו ראויה לאור תכליתו של חוק החוזים האחידים – לגשר על פער בין שני הצדדים לחוזה, אשר ביניהם פערי כוחות משמעותיים. בענייננו מתקיים פער משמעותי בין הצרכנים לחברות הבין לאומיות. עלויות נוספות הכרוכות בתביעה במדינה זרה, המרחק הגיאוגרפי המשמעותי במדינה שבה על התביעה להתברר לעומת מדינתו של הצרכן, והקושי המובנה בהגשת תביעה לפי דין זר, כל אלה מוסיפים על פער כוחות משמעותי זה.

מעבר לכך, לפי עמדת היועמ"ש עולה כי כמדיניות ראויה בתחום השיווק הצרכני, במקום בו הספק בוחר להגיע למקום מושבו של הלקוח, ומשקיע מאמצים בשיווק ובכריתת עסקאות על מנת להרחיב את היקף עסקיו ורווחיו, עליו לאפשר ללקוח לממש את זכויותיו בלא קושי ומאמצים מיוחדים במקום מושבו. על ספק המביא את מרכולתו ללקוחות במדינה אחרת להיות ערוך גם להתמודד עם העובדה שבין מספר רב של עסקאות שעלו יפה ותרמו להרחבת היקף עסקיו, יהיה גם מיעוט של מקרים בהם עלול להתעורר סכסוך שיצריך התדיינות משפטית בארצו של הצרכן. כמו כן, לחברה הפועלת בארץ יש נגישות גדולה יותר לערכאות משפטיות המקומיות, מאשר נגישותו של הלקוח לערכאות משפטיות בארץ זרה אשר אין לו שום זיקה וקשר אליה. כך המצב גם ביחס לפייסבוק, לה מיליוני משתמשים בישראל; היא מפעילה ממשק בשפה העברית; פונה לקהל הישראלי ומסמכי ההצטרפות לאתר מתורגמים לעברית.

היועץ המשפטי לממשלה רואה חשיבות רבה בקביעת נורמות הוגנות בתחום זה של התניות שיפוט זר בחוזים אחידים, לגבי מוצרים ושירותים המופצים ללקוחות בארץ מגוריהם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.