נמכר ב22,000$ :מחזור אשכנזי תפילות ופיוטים לשלושה רגלים משנת 1536

נדפס ללא שער. הטקסט מתחיל בעמוד השני של הדף הראשון, מתפילת "שוכן עד", ולאחר מכן מתחיל היוצר לשבת חנוכה. המחזור כולל את סדרי הפיוטים והיוצרות לחגים ולמועדים, ולא את תפילות הקבע. בדף האחרון קולופון המדפיס: "נדפס ונשלם המחזור כסדר האשכנזים ביום ג' י"א ימים לחודש אייר ב'ר'י'ח' נ'י'ח'ח' א'ר'צ'ה' אתכם לפרט קטן באויגשפורג הבירה על ידי חיים המחוקק ב"ר דוד שחור ז"ל".
בראש דף [2] רישום בעלות בכתיבה איטלקית עתיקה, מחודש כסליו שנ"ט (1598), קצוץ מעט בשל חיתוך הדפים: "[—] ר"ח כסליו שנ"ט לפ"ק. למען לא תהיה האמת נעדרת זאת תהיה לזכרון איך אנכי מרת תמ"ר אלמנת המנוח כמה"ר משה בר [—] הילפרון ז"ל נתתי המחזור הלז במתנה גמורה לבני אהרן יצ"ו מעתה ומעכשיו וכדי שלא יקום א[יש] או אשה לערער עליו על עסק הדבר הזה זאת יהיה לו לעדות וראיה, ולי הצעיר שלמה זכר[יה] קאטילאנו צותה תמ"ר הנ"ל להע[יד?] זאת זכרון בס[פר] ויהיה לאות ול[סימן?] נאם שלמה זכריה קאטיל[אנו]".
כפי הנראה שימש המחזור שלפנינו כמחזור של חזן בבית כנסת באחת מקהילות האשכנזים באיטליה, ומסיבה זו נוספו בו במקומות רבים סימונים ורישומים בכתיבה איטלקית, המציינים את הקטעים שאומר החזן ואת הקטעים שאומר הקהל, כולל מחיקות והערות, מספר הגהות של השלמות או תיקוני נוסח, או ציון המנהג.
מחיקות צנזורה בחלק מהדפים.
בקונטרס כב, נכרכה בין הדפים פיסת נייר עם רישום בכתב-יד (בכתיבה איטלקית) של סדר הסליחות לשני וחמישי.
בסוף הכרך נכרכו שני דפים בכתב-יד, ובהם סדר הפסוקים שאומרים בעת נשיאת כפיים, ותפילת "יהי רצון" שנאמרת באותה עת.
עותק שלם. [255] דף + [2] דף בכתב-יד. 29.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים ובלאי. כתמי רטיבות בדפים רבים. קרע בדף הראשון, המילה הראשונה חסרה והושלמה בצילום. קרעים בדף השני ובמספר דפים נוספים, משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעות קלות בטקסט. נזקי עש בחלק מהדפים, בעיקר בשוליים, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר דבק (עם פגיעות בודדות בטקסט). מספר דפים עם שוליים קצרים יותר, יתכן כי הושלמו מעותק אחר. כריכת עור חדשה.
המדפיס ר' חיים שחור היה מראשוני המדפיסים בפראג, ובעקבות סכסוך מדפיסים עזב את העיר. תחילה התיישב באילזא (Oels, כיום: אולשניצה, פולין) והחל להדפיס שם, אך בית דפוסו באילזא חרב בסערה. אז עבר ר' חיים שחור לעיר אוגסבורג (Augsburg, גרמניה) והדפיס שם ספרים עבריים. בספרים שהדפיס, כמו במחזור שלפנינו, השתמש באותיות מרובעות מטיפוס אשכנזי, בדומה לאותיות ששימשו בפראג, ובשונה משאר הדפוסים שהשתמשו בדרך כלל באותיות מטיפוס ספרדי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.