נערכים לבחירות מועצת הרבנות הראשית

השר לשירותי דת דוד אזולאי פנה לרבנים הראשיים לישראל בבקשה לפתיחת הליך בחירת למועצת הרבנות הראשית לישראל

בימים אלה נערכים לבחירות למועצת הרבנות הראשית.

שר הדתות דוד אזולאי מבקש לקבל את הסכמתם של הרבנים הראשיים למינויו של הגאון רבי יעקב זמיר שליט"א חבר בית הדין הגדול לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית, או להציע שם אחר.
כזכור, מועצת הרבנות הראשית לישראל נבחרה לכהונה בת חמש שנים  ביום ו' בחשון תשע"ד. בתאריך ו' חשון תשע"ט 15.10.18 יפקע תוקפה של מועצת הרבנות הראשית לישראל. במועצה מכהנים 10 רבנים חמישה אשכנזים וחמישה ספרדים.

השר אזולאי מבקש להניע את הליך הבחירות מוקדם ככל האפשר לצורך בחירת חברי המועצה, ואמורה לקום ועדת בחירות של חמישה חברים: שניים שתבחר הממשלה, שניים שתבחר המועצה שלא מבין חבריה, וכן יושב ראש ועדה, שהוא דיין או שופט מכהן או בדימוס, שימנו השר והרבנים הראשיים לישראל כאחד ובאישור הממשלה.

במכתבו לרבנים הראשיים, השר הסביר את הדחיפות במינוי ההליך וזאת בכדי למנוע עתירות כנגד המשרד לשירותי דת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.