נפילת הגר"א דויטש: הערב: עצרת מחאה בפונוביז'

הרוחות בפונוביז' ממשיכות לסעור בעקבות נפילתו ופציעתו של הגר"א דויטש. הערב: עצרת מחאה בהיכל הישיבה. הגר"ש מרקוביץ' במכתב חריף: "כל מחאה שנעשה לא תוכל לבטא את גודל הזעזוע מהפשע הגדול הזה"

הרוחות בישיבת פונוביז' ממשיכות לסעור בעקבות פציעתו של הגר"א דויטש, שנגרמה, ע"פ טענת "המחבלים" באמצעות דחיפה מכוונת שהובילה לנפילתו ופציעתו.

הערב תערך בישיבה עצרת תפילה ומחאה על ביזוי כבוד התורה, בעצרת צפויים להשתתף רבני פלג 'המחבלים' בישיבה.

יודגש, כי במחנה 'השונאים' דוחים בתוקף את טענות 'המחבלים' בדבר דחיפה מכוונת וטוענים כי מדובר בנפילה אקראית.

לקראת העצרת הוציא ראש הישיבה, הגר"ש מרקוביץ, מכתב מחאה שהופץ ברחבי הישיבה. תחת הכותרת "מחאה רבתי" כותב הרב מרקוביץ': "נמס כל לב ורפו ידיים, על המעשה הנורא והמחריד, עת העיזו פנים להפיל ארצה ולפצוע בהכאה של סכנה ממש, את הארי החי, אחד המיוחד מראשי הישיבה הק', גאון התורה, אשר ממימי תורתו העמוקה ישתו בצמא עדרים עדרים, לו דומיה תהילה, רבנו הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א ומה נוראה היא ההתדרדרות העצומה, המשך לדרך הנלוזה לפגוע ולפצוע, לבזות ולמרוט, בין כותלי בית המדרש ישיה"ק".

"ועתה הגבוה השפל, השליכו לארץ תפארת ישראל. וכל מחאה שנעשה לא תוכל לבטא את גודל הזעזוע מהפשע הגדול הזה ועלבונה של תורה הק' עצמה. ועל כן יש להתבונן ולראות היאך הגיענו שפל זה, ועד היכן הגיעו תוצאות השנאה והאיבה. והחובה על המשפיעים הרועים והמחנכים, לנקוט בכל פעולה לבער את הנגע הנורא, אלה הצאן מה חטאו, ולבחון את דרכם הן בדיבור והן בשתיקה".

"אמרו נא למשחית הרף, ובערת הרע מקרבך, ויקיים כל אחד במקומו ובנחלתו ציוויי התוה"ק לא תשימו דמים בביתכם, ואהבת לרעך כמוך, וביאורם ז"ל מאן דסאני עלך לא תעביד לחברך. ולא ניתן יותר לעמוד על דם רעך ולאחוז בפלך השתיקה, בטענת מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע ומוטב יהיו שוגגין וכו', כי השתיקה בכל כגון דא חמורה ואסורה, ושלא יאמרו מדשתקי וכו'".

את מכתבו מסיים הגר"ש מרקוביץ: "תחת הנעצוץ יעלה ברוש, להוסיף אהבת חינם, זהירות בכבוד הזולת עד לאחת, לימוד המוסר וספרי מרנא החפץ חיים נ"ע בקביעות, וחיזוק שמירת כבוד התורה לומדיה והוגיה בטהרה, רבנן ותלמידיהון".

9ccb47b5f400f957004a632bacd4cd9d

ebcabd3ffe00699bfddfe26e02039582

unnamed (1)

12 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. "אמר רב: און בן פלת – אשתו הצילתו. אמרה לו: מה איכפת לך? אם משה הרב, אתה תלמיד, ואם קרח הרב, אתה התלמיד. אמר לה : ומה אעשה? הרי הייתי בעצה עם קרח ונשבעתי לו אמונים. אמרה לו: הרי ידוע כי כל העדה כולם קדושים וצנועים. שב אתה, ואני אציל אותך! השקתהו יין ונשתכר, והשכיבתו בתוך הבית, והיא התיישבה על יד הפתח ופרעה את שערה. וכל מי שבא לקרוא לו וראה אשתו, חוזר. ובינתיים נבלעה עדת קרח"."והנה לא בא, ולא היה עמהם ולא עם עדת קרח, כי הלך מלפניו כשהלכו להם דתן ואבירם כאשר נתוכח עם קרח, ולא הושב שם… כי הנה הכתוב לא הזכירו שנבלע עם דתן ואבירם, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' במקריבי הקטרת, כי היו חמשים ומאתים מלבד ארבעה ".

  "בשעה שפתחה הארץ את פיה, הייתה מבקשת לבלוע את און שהיה במיטה. עמדה אשתו ואחזה במיטה ואמרה: רבון העולמים, כבר נשבע און בשמו הגדול שלא יהיה במחלוקת לעולם. שמך חי וקיים לעולם, אך אם יכפור בשבועה, אתה יכול להיפרע ממנו לאחר מכן".

  קורח |
  הגב
 2. חבל ששתי המגיבים היקרים והנכבדים אינם מתייחסים בכל מקרה גם למקרה המזעזע בעצמו, והמילים החמודות "לטענת הפלס" אינם מפיגים את הפשע הנורא, שהרי הסיפור המצוץ מן האצבע על "נתקל באופניים" נסתר מיניה וביה מהעובדא שההתקלות היתה באמצע המדרגות שם כידוע אין אופניים, והעובדא שידוע לכל שמו של התוקף, והגאון רבי אשר שליט"א הספיק גם לגעור בו, והוא מעיד בפה מלא שדחפוהו – [ועדיין לא נודע פסק כל שהוא החושדו לעדות, מלבד מי שמאמין שכל מי ששייך לצד השני פסול לעדות ולשבוע ולקידושין ולגירושין ולחיות ולמות ונשום וללמוד וללא יודע מה עוד],
  ומדוע יכנו את הגר"ש כגורם כל המחלוקת בפוניב'ז בשעה שכבר האריך החזו"א שהעושה מחלוקת כשהוא עפ"י דין תורה צודק הרי הוא צדיק גמור וכל האחרים פושעים, ואם יש לכבוד הגר"י איידלישטיין טענות לומר שאולי הדין תורה אינו נכון – מ"מ אי"א להכחיש שעכ"פ הגר"ש סבור כמו הפשטות שהיה פסק דין של דיין חשוב שתקף עפ"י דין תורה שהוא צודק, ומדוע יוותר ? וכך גם החרה אחריו מרן הגרי"ש?

  ואם היתה "עצרת הלבן" עצרת מחאה נגד שפיכת הלבן – היה ראוי שכולם ישתתפו, אבל הרי היתה זו עצרת בה תקפו הדוברים אישית את הגר"ש כאדם שאינו יכול לחנך וכו' וכו' ושאסור ללמוד בישיבתו, ובודאי שאי"א שישתתפו בה, והרי גם מרן הגראי"ל שטיינמן לא השתתף בה משום שהיתה עצרת פוליטית מאד מאד ולא רק מחאה על כבוד התורה.

  זלמן |
  הגב
  • חבל שבדיני תורה דנים מה הייתה דעתו של מרן האבי עזרי זצוק"ל ומי יודע יותר טוב דעתו חזקי אסחייק או הגרמ"ד לפקוביץ או הגר"א דויטש…

   או לנו שאנו נגררים לכאלו שטויות במריבה של גיסים ושת"ח מופלגים כאלו יושבים בכאלו דיונים!

   נכס |
   הגב
 3. רק רציתי להעיר לכותב הנכבד שחוזר ע"כ בכל כתבה שבשונאים אומרים שזה הייתה נפילה אקראית,שתבדוק והשונאים ממוצש"ק מודים ששני בחורים (השמות שלהם קיימים אצל כל מי שקצת יודע גם בשונאים וגם במחבלים) דחפו והפילו אותו אלא שהתירוץ שלהם שהם היו שתויים.

  בני ברקי |
  הגב
 4. היכן היו בעצרת המחאה על הלבן שנזרק…
  ואיני כותב על בני אדם רק על הדברים שנאמרו אחה"כ בשיעור הגר"א דויטש על מרן הגרמי"ל זצוק"ל.

  הצביעות שקופה!

  נכס |
  הגב
  • פשוט בובקעס' מה שקישקשו לך בשם מרן ר"א שליט"א
   ונראה אותך בעצרת הערב………………………

   אליהו קראוס |
   הגב
 5. אותו רבי שמואל מרקוביץ, המגלגל עיני כבש, מחריבה ומהרסה של ישיבת פונוביז, עוד פותח פיו לתת לנו מוסר. עד היכן הגיעו הדברים. מזה שנים שמדרדר את כל היהדות החרדית לשפל של מחלוקת בין אבות ובנים הכל בשביל הכסא הקדוש. עוד יש לו מה לומר. מעניין.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • יש"ו של מי שכתב את התגובה הראשונה על מרן רה"י ר"ש מרקוביץ' שליט"א

   אליהו קראוס |
   הגב
  • מעניין איזה משב"ק של איזה ראש ישיבה ישב בהארכת מעצר על סיוע לדקירה של נתי גרוסמן וכיצד הוא נשאר בתפקידו. למרות שזה מעביר לבחורים מסר שמותר שפיכות דמים

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב
   • איך עובר המסר לבחורים? דרך המשב"ק?
    בן תיירא אמיתי לא רוצה להיות משב"ק!
    מעניין מה עלה בדעתו של אותו משתמש אנונימי (לא מזוהה)….

    נכס |
    הגב