נשיא המועצת מינה את ראש הישיבה לראש המטה

הגר"מ פינטו ר"י פאר משה מונה לשמש כראש מטה בני התורה והתברך במעונו של נשיא מועצת החכמים – נשיא מועצת חכמי התורה הורה הוראות הברורות לפעילות בני הישיבות להצלחת המערכה

 

לקראת המערכה הגורלית בבחירות הקרובות הגיע הגאון הגאון רבי משה פינטו שליט"א ראש ישיבת פאר משה למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן שליט"א על מנת להתברך מפיו ולדון עמו בדרכי הפעולה בו יפעלו בני הישיבות הקדושות להצלחת המערכה.

בימים האחרונים מונה הגר"מ פינטו, מגדולי ראשי הישיבות הספרדיות, לשמש כראש מטה בני תורה בבחירות הקרובות וזאת לאחר הפצרות מצד גדולי התורה. הגר"מ פינטו שטח בביקורו במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה את השאלות העומדות על הפרק בדבר פעילות בני התורה.

מרן שליט"א בחן את הדברים ואמר כי זו שעה גורלית, "עת לעשות לה' הפרו תורתיך, במערכה הזו תלויים גופי תורה ועל כן כולם מצווים להירתם", אמר הגר"ש והכריע כי בני התורה יצאו לפעולה מיד לאחר הפורים. וכבר בשעות סדר ב' ועד הערב יפעלו בני השיבות והכוללים לחיזוק התנועה הקדושה.

בכל הנוגע לישיבות הקטנות פסק מרן הגר"ש כי רק תלמידי שיעור ג' יצאו לפעול ורק ביום הבחירות ממש ובאזורי הקלפיות.

יצוין כי אל הביקור התלווה עו"ד סיני גלבוע אשר במשך שנים מסייע לתנועת ש"ס ושטח את הדברים המותרים והאסורים ע"פ המחוקק.

כמו"כ הוחלט כי בחורי ישיבות לא ייצאו לחוגי בית לאור השאלות שנשאלים באמונה וכדומה, ואין זה תפקיד בני הישיבות להשיבם על כך. ועל כן בני הישיבות ירכזו באולם ענק בישיבתו של הגר"מ פינטו כששם יוצבו עמדות של מאות טלפונים ובני הישיבות יקבעו עם המשפחות חוגי בית שאליהם יגיעו אברכים בלבד.

לסיום בירך מרן הגר"ש את הגר"מ פינטו שיזכה לקדש שם שמיים במלאכתו ולהביא את הבשורה הטובה לעולם התורה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.